sort by: relevance title

results: 13

refine search results
/2
<< >>
 • Kossuth Lajos

  Kossuth Lajos

  Hat emlékbeszéd

  Kossuth Lajos emlékére elmondott beszédeket tartalmaz, melynek szerzője a kor híres szegedi rabbija Lőw Immánuel volt.

 • Százbeszéd

  Százbeszéd

  Lőw Immánuel szegedi rabbi beszédei. 1900 és 1922 között. A hazáról a hitről és a holtakról szóló "drósék" gyűjteménye.

 • Az_emancipáció_történetéből

  Az emancipáció történetéről

  Az emancipáció mint világtörténeti jelenség

  Dr. Blau Lajos, Dr. Venetianer Lajos, Dr. Beinsteín Béla, Zalai Fenyvessy Adolf, Dr. Löw Tóbiás, Mezei Mór,Dr. Groszmann Zsigmond, Dr. Büchler Sándor, Acsády Ignác, Dr. Vágvölgyi Lajos, Dr. Klein Mór, Dr. Físcher Gyula, Dr. Vajda Béla, Dr. Kiss Arnold,Dr. Vámos Géza,

  Dr. Edeísteín Bertalan, Dr. Flesch Ármin,Dr. Gedő Árpád,Löw Immánuel, Komáromi Sándor, Székely Ferenc, Mezei Ernő, a kor közéleti személyiségeinek gondolatai tanulmányai az emancipációról.

 • Blau_L_Zsidó_Kult_lead

  A zsidó vallás és a kultura

  A tanulás szerepének hangsúlyossága a zsidó vallás és kultúra fejlődésének szempontjából.

 • Achtzehn_Predigten

  Achtzehn Predigten von David Kaufmann

  Kaufmann Dávid tizennyolc prédikációját tartalmazó gyűjtemény.

 • Brill_Sámuel_Lőw

  Brill Sámuel Lőw

  A pesti rabbiság elnöke

  Élet- és jellemrajz

  Brill Sámuel Lőw rabbi életének és munkásságának állít emléket Dr. Blau Lajos Magyar-Zsidó Szemlében megjelentetett tanulmánya.

 • Bloch_Mózesi_talmudi_birtokjog

  A mózesi-talmudi birtokjog

  A mozaiko-rabbinikus jogban a birtoklási és elbirtoklási jog gyűjteménye és rendszerezése, valamint a római joggal való összehasonlításának eredménye Bloch Mózes ezen értekezése.

 • Pap_Izsák_Jerikó_kapuja_előtt

  Jerikó kapuja előtt

  Pfeiffer Izsák, írói nevén Pap Izsák, magyar rabbi, író, műfordító 1942-ben megjelent verseskötete.

 • Az_Eszther_midrások

  Az Eszther-midrások

  Bölcsészetdoktori értekezés

  Eszter könyvének elemzése a midrásirodalom értelmezései és kommentárjai alapján. "Az ősi szentirásmagyarázatnak, mely nem a szöveg egyszerű értelmezésére, hanem belső tartalmának kiaknázására, erkölcsi, vallási czélzatu fejtegetésére törekedett, talán egyetlen bibliai könyvnél sem nyilt oly bő alkalma a fejlődésre, mint Eszther könyvénél."

 • Ágai Adolf

  Ágai Adolf

  Ágai Adolf munkásságának leirása.

/2
<< >>