sort by: relevance title

results: 6985

refine search results
/699
<< >>
 • A300_64_Hevesi_Versek_Lead

  Versek

  Elbeszélő költemények

 • A300_10_Linszk_Atyák_Lead

  Az atyák fejezetei

  Részlet az előszóból „A magyarázatok kevés kivétellel saját magyarázataim ; tanulmányaim és tapasztalataim alapján az én szivem műhelyében nyerték ezen alakjukat. Ez különben kitűnik abból is, hogy folytonosan célzok a jelen eseményeire. Hogy felébresszem az olvasóban Isten, a tóra és a zsidóság iránti szeretetet, elmondok egyet-mást a tannák (misnatanitók) életéből is. Hogy ezen atyai mondások az én magyarázatom alapján mély gyökeret verjenek a magyar zsidóság szivében és hogy ez által visszatérjünk ״Jákob gyülekezete örökségéhez“, a tórához. ez legforrób óhajom”

 • 857_Zsido_irod_tort_II_Lead

  A zsidó irodalom története II kötet

  Az első kötet előszavából: „Amidőn szárnyára bocsátom e könyvecskémet és az úgy a zsidó iskolák igen tisztelt Elöljárói, valamint igen tisztelt Kartársaim szíves jóindulatába és jóakaró figyelmébe ajánlom, - nagyon meg volna jutalmazva fáradságom, ha munkám a zsidó iskolának és tanitótársaimnak némileg segítségére lenne és hasznára az eredményesebb hitoktatásnak, melynek szenteltem, és amit szívem egész melegével óhajtok és érzek.” A Szerző

 • 855_Zsido_irod_tort_I_Lead

  A zsidó irodalom története I kötet

  Részlet az előszóból : "Célom az volt, hogy e könyv a művelt laikusnak világos képet nyújtson a zsidó irodalomról. Egy irodalomtörténetnek teljessége mindig relatív. Nem lehet kimerítő repertórium, de a „népszerűség” örve alatt nem válhatik fölületessé, nagyon hézagossá." A szerző

 • 854_Autoemancipacio_Lead

  Autoemancipáció

  Egy orosz zsidó kiáltványa népéhez

  "HERSKOVITS FÜLÖP a Makkabea volt elnöke, a zsidó jövő rajongólelkü harcosa felejthetetlen emlékének ajánlja a Makkabea."

 • 827_Adalékok_Lead

  Adalékok a magyar zsidóság reformkorszakbeli történetéhez

  Részlet az előszóból. "Jelen munka a reformkor egyik jelentős kérdésének történetéhez kíván adalékokat nyújtani. Részben e nemű, a reformkorra vonatkozó adalékok már megjelentek a Magyar Zsidó Szemle hasábjain s jelen munka 11. fejezete e nemű munkásságom folytatása."

 • 828_Első_Kronika_Lead.

  Az első magyar krónikáról

  Küllönlenyomat Az IFJU IPAROS 1912.évi február havi számából. Irta és a maros-vásárhelyi .,Székely Társaság Í907 január hó 1O-én tartott gyűlésén felolvasta: DR. LÖVY FERENCZ rabbi.

 • 826_Kohn_Samuel_Lead

  Kohn Sámuel 1841-1920

  Külön lenyomat a Magyar Zsidó Szemle 1927. évi 5-6 számából. Részlet a tanulmányból. "Összefoglalva e kiváló férfiú működését, elmondhatjuk: mikor elindult pályáján Kohn Sámuel, szegény volt a magyar ízráel, mikor eltávozott a földi utakról: az egész világon elismert rabbiképzöje, tanítóképzője, gimnázium-alapitványa (azóta áll a gimnázium is), 36 éves, magasnivóju tudományos folyóirata. Irodalmi társulata egész könyvtárra való kiadványokkal, magyar bibliája, tudományosan feldolgozott történelme, alapvető, tudományos könyvek sokasága, nagy homiletikai irodalma s mindebben dr. Kohn Sámuel munkás, önzetlen, melegérzésü szive, segítő keze!"

 • 825_Reformzsidosag_Lead

  Ex Profundis !(A mélységekből)

  A reformzsidóság ellen

  Előszó A lilataláros angol lady, az egyesült angol és német reformzsidóság buzgó apostola, a közelmúltban — mint nem csak a felekezeti lapok jelentették — Budapesten volt, hogy terepszemlét tartson, vajjon fogékony talajra találnának-e itt minálunk a magyar zsidóságban is, az általa hirdetett tanok. Tehát nem tartjuk fölöslegesnek, hogy most füzet alakban is közreadjuk f. év tavaszutóján és nyárelején ezen tárgyban irt dolgozatainkat, melyek — mint biztos forrásokból tudjuk— nem maradtak kellő hatás nélkül! Reméljük, hogy most is megfelelő visszhangot fognak kiváltani. Miénk a munka. Istené a dicsőség! Sárospatak, 1932. november hó. A szerző."

 • KNY_18_00384_0773347_lead_549088

  Dissertatio inauguralis medico-botanica de Tataria Hungarica

  Doktori disszertáció, amelynek címoldalán az alábbi szöveg található: "Dissertatio inauguralis medico-botanica de Tataria Hungarica, quam annuente inclyta Facultate Medica in ... Universitate Vindobonensi pro doctoratus laurea summisque in medicina honoribus ac privilegiis legitime consequendis publicae disquisitioni submittit Alexander Sebeók de Szent-Miklós, ... disputabitur in Universitatis palatio die [üres hely] mensis [üres hely] MDCCLXXIX"

/699
<< >>