sort by: relevance title

results: 2918

refine search results
/292
<< >>
 • Lead_2018.212.1.P

  Az oroszlán és a róka

  Aiszóposz meséinek francia kiadásához készült metszetillusztráció, amelyek Az oroszlán és a róka c. mese ábrázolása látható. A kép előterében, sziklás tájháttér előtt, egy oroszlán egy bárányba harap. Az oroszlán alatt egy szarvas fekszik, előttük pedig egy kutya. Háttérben egy róka figyeli a jelenetet. A képmező fölött felirat: "56. DU LION ET DU RENARD." (A 2018.211.1.P és a 2018.212.1.P leltári számú metszetek valószínűleg egy sorozathoz tartoznak.)

 • Lead_2018.211.1.P

  A királyt kérő békák

  Aiszóposz meséinek francia kiadásához készült metszetillusztráció A királyt kérő békák c. meséhez. A képen egy tó látható. Előtérben egy madár áll körülötte békákkal. Háttérben egy híd jelenik meg mellette kis házzal. Felül felhőkön egy lepellel félig takart meztelen férfialak látható mellette egy madárral. A férfi egy fatuskót a magasba emel. A képmező tetején felirat: "19. DES GRENOVILLES ET DE LEUR ROY". (A 2018.211.1.P és a 2018.212.1.P leltári számú metszetek valószínűleg egy sorozathoz tartoznak.)

 • Theatre de la cruaute et theatre de l'espoir

  Theatre de la Cruaute et Theatre de l'Espoir

  Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet

 • Lead_2018.214.2.P

  Lapok a Pancarpium Marianumból

  Három darab nyomtatott lap az ún. a "Pancarpium Marianum" című mariológia példázatoskönyvből, amely általában a a "Messis Myrrhae et Aromatum" című 1607-es nevelő célzatú példázatoskönyvvel egybekötve, "Paradisus Sponsi et Sponsae" főcímmel jelent meg mindkettő Jan David tollából. A könyv különböző fejezeteit magyarázó fejezetindító illusztrációit Theodoor Galle metszette. A teljes kiadvány első 50 metszete Krisztus Passiójának különböző pillanatait ragadja meg, míg a második 50 illusztráció Mária életéből vett jelenetet elevenít meg. A 2018.214.1.P jelzetű lap a Pancarpium Marianumból származik, annak 159-160. nyomtatott oldala. A 2018.214.2.P jelzetű metszet a Pancarpium Marianum 39. fejezetének illusztrációja, felirata: "39. VELLUS GEDEONIS." (Gedeon gyapja). A képmező alatt három nyelven, latinul, hollandul és franciául olvasható a jelenet magyarázata: "Arida roranti, sicco rorantia campo, / Vellera tu nostrae sanctior arrha spei.", "La toison or mouillée, et ores tarisante, / C'est-toy, Vierge sacrée, appuy de notre attente.". A 2018.214.3.P jelzetű lap a Pancarpium Marianumból származik, annak 161-162. nyomtatott oldala. (Forrás: Anne-Katrin Sors: Allegorische Andachtsbücher, in Antwerpen, Universitätsverlag Göttingen, 2015, pp. 103-115.)

 • Lead_2018.213.1.P

  A kereszt felállítása

  Metszetlap az ún. "Messis Myrrhae et Aromatum" című 1607-es nevelő célzatú példázatoskönyvből, mely általában a "Pancarpium Marianum" című mariológia példázatoskönyvvel egybekötve, "Paradisus Sponsi et Sponsae" főcímmel jelent meg mindkettő Jan David tollából. A könyv különböző fejezeteit magyarázó fejezetindító illusztrációit Theodoor Galle metszette. A teljes kiadvány első 50 metszete Krisztus Passiójának különböző pillanatait ragadja meg, míg a második 50 illusztráció Mária életéből vett jelenetet elevenít meg. A jelenlegi lapon a 27. fejezethez, Krisztus keresztjének felállításához készült illusztráció látható. A metszet felső mezejében a következő felirat olvasható: "27. CRVCIS APTATIO.". A képmezőben "A"-tól "L" betűig különböző jelenetek láthatók, mely jelzéseknek feloldása, magyarázata a könyv fejezeteinek tanító szövegeiben található. A kép előterében "A"-val jelzett jelenet, melyen két alak szögeli a keresztfát. A két középterében "B" jelzet mellett a kereszt felállítása zajlik, míg fölötte "C" jelzéssel egy keresztre tekeredő kígyó látható. A kép hátterében "D"-vel jelölve egy bárka látható szárazföldön, tőle jobbra "E"-vel jelzett fa. A kép hátterében jobbra "F" jelzettel egy létra látható, melyen angyalok másznak a mennyek felé. A kép középterében jobbra, baldachinos sátorban szakállas alak ül, felette a "G" betűvel. A kép középterében "H" jelzettel egy alak, bottal a kezében látható. A kép hátterében bal oldalt két "I" jelzéssel egy király alakja és három, ládát hordozó alak látható. A kép középterében jobb oldalon térdelő alak látható, kit angyal gyógyít, "K" betűvel jelölve, míg másik oldalon, a kép középtérben bal oldalt, "L" betűvel jelölt fát hordó nőalak látható. A képmező alatt három nyelven: latinul, hollandul és franciául olvasható a példázat összefoglalója: "Quam Christo Iudaee paras, innoxia crux est: / Impie, quam fabricas, crux scelerata tua est.", "Mon ame, a cette croix, tout le bois tu confere; Quand sans fin tu accrois (en pechant) ta misere.". (Forrás: Anne-Katrin Sors: Allegorische Andachtsbücher, in Antwerpen, Universitätsverlag Göttingen, 2015, pp. 103-115.)

 • Lead_2018.213.2.P

  Krisztus és a két lator

  Metszetlap az ún. "Messis Myrrhae et Aromatum" című 1607-es nevelő célzatú példázatoskönyvből, mely általában a "Pancarpium Marianum" című mariológia példázatoskönyvvel egybekötve, "Paradisus Sponsi et Sponsae" főcímmel jelent meg, mindkettő Jan David tollából. A könyv különböző fejezeteit magyarázó fejezetindító illusztrációit Theodoor Galle metszette. A teljes kiadvány első 50 metszete Krisztus Passiójának különböző pillanatait ragadja meg, míg a második 50 illusztráció Mária életéből vett jelenetet elevenít meg. A jelenlegi lapon a 37. fejezethez, a két lator történetéhez tartozó metszet átható. A metszet felső mezejében a következő felirat olvasható: "37. DVO LATRONES.". A képmezőben "A"-tól "I" betűig különböző jelenetek láthatók, mely jelzéseknek feloldása, magyarázata a könyv fejezeteinek tanító szövgeiben található. A kép előterében "A"-val jelzett jelenet, melyen Krisztus látható a kereszten, mellette "B" és "C" jelzéssel a két latorral. A kép hátterében balra "D"-vel jelölve egy gyilkosság jelenete látható. A Keresztrefeszítés jelenete mögött négy alak és a tanító Krisztus ábrázolása "E" betűvel jelezve. A kép hátterében jobbra "F" jelzettel katonák csoportja látszik. A kép középterében egy város felé tekintő alak és katonák csoportja látható, felette a "G" betűvel. A kép középterében jobbra "H" jelzettel egy térdelő alak látható könyörgő testtartásban, körülötte három katonával, akik épp lecsapni készülnek. A kép előterében, a keresztfa tövéből kinövő liliomcsokor kap helyet, alatta az "I" jelzettel. A képmező alatt három nyelven: latinul, hollandul és franciául olvasható a példázat összefoglalója: "Dum calet et pretium, et sceleri medicina parata est, / Huc; nisi queis morbus feruitiumque placet.", "Pendant qu'a ton salut les bras tu le veois tendre; / Cherce-tu autre but, auquel tu te veus rendre?". (Forrás: Anne-Katrin Sors: Allegorische Andachtsbücher, in Antwerpen, Universitätsverlag Göttingen, 2015, pp. 103-115.)

 • Lead_2018.217.1.P

  Jelenetek A királyok első könyvéből

  A metszet képmezőjében öt jelenet látható A királyok első könyvéből. Középen, ovális keretben Zimrí látható, amint Tirca Omrí általi ostroma során magáragyújtja a királyi palotát. Az ovális keret alatt kartus látható, benne a képhez tartozó bibliai vers jelzésével: "I. Regum / Cap. 16.v.18.". A központi, ovális képmező mellett, a metszet négy "csegelyében" további négy jelenet látható, két oldalt két kör lakú kartusban a jelenetekhez tartozó bibliai versek jelzeteivel. A bal oldali kartusban felirat: "I.Regum / Cap.15.v.22. / I.Regum / Cap.16.v.31.". Ezek alapján a bal felső és a bal alsó jelenetek Rámá köveinek elhordását, valamint Aháb és Jezábel házasságát ábrázolják. A jobb oldali kartusban felirat: "I. Regum / Cap. 16.v.2. / I.Regum / Cap.17.v.1.". Ez alapján a jobb felső és a jobb alsó jelenetek Baasának és háza népének elpusztítását, valamint Illés Ahábnak szóló jövendését ábrázolják. A képmező alatt francia nyelven nyomtatott szöveg olvasható, mely a jeleneteket magyarázza: "EXPLICATION POETIQUE DE LA L. FIGURE. / 1. Bahasca fit batir la Ville de Rama. / 2. Il fit mourir Nadab & Zimri l"en vangea. // / 3. Sur sa tete Zimri voit fondre la tempete, / Il brule son Palais, vois ici sa défaite. // / 4. Achab, le lache Achab epouse Jesabel. 5. La famine survient ensuite en Israel.".

 • Lead_2018.216.1.P

  Jelenetek Sámuel első könyvéből

  A metszet képmezőjében öt jelenet látható Sámuel első könyvéből. Középen, ovális keretben Dávid és Abigail története látható, amint az asszony térdre borul Dávid előtt és férje helyében kegyelmet kér. A háttérben fegyveres, lovas katonák látszódnak. Az ovális keret felett kartus látható, benne a képhez tartozó bibliai vers jelzésével: " I. Samuel / Cap. 25. v. 23.". A központi, ovális képmező mellett, a metszet négy "csegelyében" további négy jelenet látható, két oldalt két kör lakú kartusban a jelenetekhez tartozó bibliai versek jelzeteivel. A bal oldali kartusban felirat: "I.Samuel / Cap.23.v.6 / I.Samuel / Cap. 26.v.13". Ezek alapján a bal felső és a bal alsó jelenetek Keila felszabadítását, így az éfód átadását, valamint Dávid és Saul kibékülését ábrázolják. A jobb oldali kartusban felirat: "I.Samuel / Cap. 24. v. 4. / I.Samuel / Cap.30.v.16.". Ez alapján a jobb felső és a jobb alsó jelenetek Dávid Saul feletti megkegyelmezését, valamint a ciklágiak kiszabadítását ábrázolják. A képmező alatt francia nyelven nyomtatott szöveg olvasható, mely a jeleneteket magyarázza: "EXPLICATION POETIQUE DE LA XLIII. FIGURE. / 1. Abjathar sauvé du meurtre qui se fit, / Des Sacrificateurs, se presente á David. // / 2. Le Saint homme et Saul se trouvent dans un antre / 3. Abigail l'apaise. 4. En une tente il entre, // / Lá repose Saul. Aufils d'Abimelec / Il montre ce qu'il prend: 5. Il défait Amalek.".

 • KD_1974_767_191

  Tobler Castor csokoládé, csomagolóanyag

  Csokoládépapír, csomagoló, burkolóanyag, színes nyomat. Tobler Castor svájci csokoládépapír. Kék alapon vörös és fehér színű csillagok és feliratok. "Tobler Castor chocolat por la tasse non vanillé, pur cacao et sucre" felirat, azaz csésze csokoládé vanilia nélkül kakaóval és cukorral. A címke alsó részén sugaras mező közepén egy zászlót vívő sas ábrázolás. Az 1908-ban alapított svájci csokoládégyár jelenleg a Mondelēz International, Inc. részeként működik. Legismertebb termékük a jellegzetes csomagolású "TOBLERONE" csokoládé. Forrás: toblerone.fr/

 • KD_SZK_5_53

  Egri, italcímke

  wine label, red wine, Bull's Blood of Eger

/292
<< >>