sort by: relevance title

results: 2149

refine search results
/215
<< >>
 • lead772582

  Az olasz büntetőtörvénykönyv

  text
 • A300_116_Kauffman_Conegliano_Lead

  Dr. conegliano Izrael és érdemei a velencei köztársaság körül a karloviczi béke utánig

  text

  Részlet az előszóból „Ezen leírás, de főleg az ennek alapját tevő forrásanyag egyszersmind adalékot nyújt a nemzedékeken, sok emberöltőn át szellemileg kimagasló, egykoron különböző téren dicsően működő Conegliano család történetéhez, mely még Mozartnak a Don Juan librettistáját szolgáltatta. Mert a Conegliano Emánuel — egészen igy hívták, mint látni fogjuk, őseinek egyikét-másikát, — nevet viselte ez a cenedai származású, sokat hányt-vetett férfiu, kire csak akkor származott a Lorenzo da Ponté név, midőn a zsidóságot felcserélte a kereszténységgel.”

 • Lead_2019.440.1.P

  Érintéses fátyolereklye Loretóból

  image

  Érintéses fátyolereklye Loretóból. Fametszet kis szövettel lefedve, lepecsételve. A metszeten a loretói kegyszobor jelenik meg, angyalok társaságában. A metszet alatt felirat: "Effigies S. MARIAE Lauretanae." Alatta a lapon tanúsítvány: "ATTESTAZIONE. / A Tresto Io sottoscritto Custode della Santa CASA di Loreto, / che el Velo nero, sigillato, ed annesso a questa mia. sia stato / indosso il Giovedi , e Venerdi Santo alla Sacra Statua Lauretana / e poi toccato nelle Sante Mura , e nella Santa Veste, e nella Santa / Scodella della Beatissima VERGINE , che si conservano in questa / sua Santa CASA. In sede ec. / Dat. in Loreto dalla Custodia questo di 4 obre (?) 1776. / GRATIS Pietro Chiodi Custode". A dátum és az aláírás kézzel van írva. "TANÚSÍTVÁNY / Én, a Loretói Szent Ház őrzője tanúsítom, hogy a fekete lepecsételt kendőt, amit ehhez a tanúsítványomhoz csatoltam, a szent loretói szobor nagycsütörtökön és nagypénteken viselte, hozzá lett érintve a szent falakhoz, a szent ruhákhoz és a Boldogságos Szűz szent edényéhez, amely tárgyakat ebben az ő szent házában hittel őrzünk stb. Kelt a loretói kusztódiában, az 1776. október 4-én (?). Aláírás: Pietro Chiodi kusztosz". Egylapos nyomtatvány, szöveges része felett a leghíresebb itáliai Szűz Mária-zarándokhely, Loreto kegyszobrát ábrázoló metszettel. A fametszetet egy áttetsző, a lap tetejére nyomott felzetes pecséttel erősített fekete fátyoldarab takarja sejtelmesen. A metszet alatti szövegből kiderül, hogy a szövet annak a fekete fátyolnak a darabja, amelyet nagycsütörtökön és nagypénteken a loretói kegyszobor viselt, majd ezt követően a Szent Ház falához, a szent ruhákhoz és a szent edényekhez is hozzáérintették, amelyek szintén a szent házban találhatók, és a hagyomány szerint a legszentebb Szűzéi voltak. A tanúsítványt a kegyhely őre hitelesítette. Loreto a késő középkorban, majd a kora újkorban vált a katolikus világ legismertebb Mária-kegyhelyévé. Az 1507- től közvetlen pápai fennhatóság alatt álló szent hely nevét az a 14. századtól kezdve elterjedő legenda tette közismertté, miszerint a zarándoktemplommal körbeépített korábbi, kisebb templom Szűz Mária názáreti házával volna azonos, amelyet angyalok a Szentföldről szállítottak Itáliába. A Szent Házat tehát ereklyének tekintették, amelyet Szűz Mária életével szentelt meg. A zarándokok kezdettől fogva törekedtek arra, hogy kisebb-nagyobb darabokra vagy akár a porára tegyenek szert, amelyet otthon gyógyszerként vagy bajelhárító amulettként használtak. Annak érdekében, hogy a tisztelt objektum el ne fogyjon, a Szent Ház őrei szigorúan megtiltották, hogy bárki önhatalmúlag darabokat gyűjtsön, inkább maguk dolgozták ki az érintéses ereklyék előállításának helyi módjait. Nagycsütörtökön reggel a kápolna belső falainak takarítása során lepergő törmeléket, port gondosan összegyűjtötték, megfelelő módon szortírozták, majd hitelesítő szöveggel és képecskével ellátott apró tasakokban osztották ki a zarándokok között, de egy részét fazekasok kapták meg, akik bizonyos edénykék anyagába keverhették, amely külön tárgytípussá vált. A nagycsütörtöki mise után a kegyszobrot is átöltöztették. A nagypénteki passió alatt fekete fátylat viselt, amelyet azt követően szétdaraboltak, és az itt látható módon papírra rögzítve, tanúsítvánnyal ellátva, mint érintéses ereklyét tették elérhetővé (Gulli Grigioni 1990; Grimaldi 2001, 469–481). A metszetek különböző ikonográfiájúak lehettek: a szent ház utazását ábrázoló kompozíció mellett a kegyszobor ábrázolásai is elterjedtek (Grimaldi 1994, 335–336). A fátyolereklye osztására vonatkozó első írásos adatok a 18. század elejéről maradtak fenn, de módosult formában ma is él. A 18. és a 19. századból több hasonló metszetes-ereklyés lap maradt fenn, a szövegük néha különböző. Az itt bemutatott példányon említett szent öltözék és edény ma már nincsenek meg, mert a Loretót megszálló franciák 1797-ben a kegyszoborral együtt magukkal vitték, s míg a szobrot 1801-ben visszaadták, a többi tárgy elkallódott.

 • Lead_2015.925.1.P

  I. világháborús képeslap osztrák tisztekkel

  image

  I. világháborús képeslap előlapján szemlélődő katonatisztekkel. Hátlapon felirat: "Post card - Carte postale - Postkarte - Cartolina postale / Dopisnice - Открытoe письмо - Levelező-Lap - Briefkaart." Bal alsó sarokban felirat: "Series 925. Österr. Militär. 30."

 • Lead_2015.924.1.P

  I. világháborús képeslap osztrák tisztekkel

  image

  I. világháborús képeslap előlapján szemlélődő porosz katonatisztekkel. Hátlapon felirat: "Post card - Carte postale - Postkarte - Cartolina postale / Dopisnice - Открытoe письмо - Levelező-Lap - Briefkaart.". Bal alsó sarokban felirat: "Series 925. Österr. Militär. 34.".

 • KD_1982_264_1_226

  Talmone, kakaó, árucímke

  image
  qualifiedcontent

  Címkegyűjtemény. Keményfedél kötve. Különféle csokoládé, ital, piperecikkek, dohány stb. címkék (hazai és forgalmazott külföldi) beragasztva füzetbe, egy oldalon elhelyezve. A KD_1982_264_1 leltárszámú album része. Különféle hazai és külföldi csokoládé-, ital-, pipere- és dohányáruk címkegyűjteménye lapokra ragasztva, keményfedeles albumba kötve. A dátumok a leltárkönyv alapján. "TALMONE" márkájú kakaó, olasz feliratú csomagolóanyagának része. Az 1850-ben alapított torinói Talmone, a híres itáliai csokoládégyárak egyike volt, melyet magába olvasztott az északolasz Unica (a Csokoládé és Kapcsolódó Iparágak Országos Szövetsége), az 1920-as évek második felében. A vállalat, a német Oschner (Ochsner) plakáttervező-művészt kérte fel, hogy vizuálisan jelenítse meg, a cég által képviselt filozófiát. A meghittséget és tradíciót sugalló, egymást forró kakaóval kényeztető idős házaspár (due vecchi - a két öreg), 1890 óta jelképezi a csokoládégyárat különféle termékein - így bádogdobozain is -, és reklámplakátjain. Forrás: http://www.museoarteurbana.it/cioccolato-talmone/; https://www.claragigipadovani.com/blog/2018/09/14/venchi-una-dolce-storia-del-cioccolato-a-torino/; http://www.museotorino.it/view/s/b79f6c590eab4005b5da21b6458f3ce5 (letöltve: 2020. 11. 06.)

 • Márkus Lily díszoklevele

  Márkus Lily díszoklevele

  text

  Archív dokumentum

  Hand-painted honorary diploma for Lily Márkus from Naples.

 • KD_1978_313_1_51

  Rasissimo, borotvapenge, árucímke

  image
  qualifiedcontent
 • KF_1975_49

  Üzletkép, nyomat (reprodukció), fénykép

  image
  qualifiedcontent

  Üzletkép, nyomat (reprodukció). Itáliai harisnyaárus a 16. század közepén. Bódéja lentetővel fedett, s egy asztalszerű polcból áll, melyre termékét kitette. Adatok a leltárkönyv alapján.

 • KD_1982_264_1_12

  UNICA, édesség, csomagolóanyag

  image
  qualifiedcontent

  Címkegyűjtemény. Keményfedél kötve. Különféle csokoládé, ital, piperecikkek, dohány stb. címkék (hazai és forgalmazott külföldi) beragasztva füzetbe, egy oldalon elhelyezve. A KD_1982_264_1 leltárszámú album része. Különféle hazai és külföldi csokoládé-, ital-, pipere- és dohányáruk címkegyűjteménye lapokra ragasztva, keményfedeles albumba kötve. A dátumok a leltárkönyv alapján. A torinoi UNICA Venchi Csokoládégyár (Confederazione Nazionale Industria Cioccolato Affini - Torino) csomagolóanyagának ollóval kivágott része. A Venchi Unica az egyik legfontosabb torinói édesiparigyár volt az 1920-as és 1930-as években. Az Unica és a Venchi egyesülésével jött létre 1934-ben. Bár a cégnek hosszabb előtörténete van, de maga az UNICA társaság 1924-ben jött létre Riccardo Gualino (1879-1964) kezdeményezésére. Az Unica (a Csokoládé és Kapcsolódó Iparágak Országos Szövetsége), a következő két-három éven belül több neves csokoládé- és kekszgyárat kebelezett be: Bonatti, Talmone, Moriondo & Gariglio, Idea, Fabbriche Riunite Gallettine Biscuits, valamint Affini és Dora Biscuits. Gualino 1931-ben ment csődbe, de vállalkozása minden tekintetben túlélte, a Venchi Unica sok viszontagságos évtized után 1978-ban ment végleg csődbe. Azonban az 1990-es évek végén fiatal vállalkozók egy csoportja úgy döntött, hogy újra indítja a céget, mely sikerük bizonyítékaként napjainkban is működik. 2018. szeptember 14-én, a Venchi cukrászda cég alapításának 140. évfordulója alkalmából, történelmi kiállítás nyílt, a torinói OGR kulturális és kiállító központban. Forrás: https://www.claragigipadovani.com/blog/2018/09/14/venchi-una-dolce-storia-del-cioccolato-a-torino/; http://www.museotorino.it/view/s/b79f6c590eab4005b5da21b6458f3ce5

/215
<< >>