sort by: relevance title

results: 4630

refine search results
/463
<< >>
 • Lead_2015.123.1.P

  Az utolsó vacsora

  Rézkarc az utolsó vacsora ábrázolásával. Valószínűleg könyvből kivágott kép. Hátoldalán latin szöveg.

 • Lead_2015.122.1.P

  Szent Péter apostol

  Szent Péter apostolt ábrázoló litográfia. Felirata: "S. Petrus Apost."

 • Lead_2015.121.1.P

  Szent János apostol

  Szent János apostolt ábrázoló litográfia. A képmezőben Szent János egy táblára támaszkodik, melyen felirat: "IN / PRIN / CIPIO / ERAT / VERBUM". A képmező alatt felirat: "S. Joannes Apost.".

 • Lead_2015.113.1.P

  Dávid király

  Dávid királyt ábrázoló rézmetszet. Mögötte attribútumai: korona és jogar, illetve lant és zsoltáros könyv. Felirata: "In Matutuinis meditabor in Te. Psal. 62. v. 7. / Septies in die laudem dixi Tibi Ps. 118. v. 164.". Jelzése: "Iohannhöfl inv. EHRENREICH Junior sc. Pestini 1814."

 • Lead_2015.110.1.P

  A landshuti orsolyita templom Szűz Mária kegyképének metszetmásolata

  A landshuti orsolyita templom Szűz Mária kegyképének metszetmásolata. Kegyelem Anyja rézmetszet. Feliratai: "Monstra Te esse Matrum. MATER GRATIAE". "Effigies Sanctissima Virgini MARIAE Deipara Regina Coeli et Terra, qua sumum miraculum est Omnipotentia Divina Oculi Eis sunt sicut oculi columbaru, et gratia residet in labiis Eis. Ha'c facies Sanctissima quae pudore et Majestate operta est nobis ostendit, eam esse excellentissimu perfectionis exemplu pro uni verso mundo; est enim stella ex Iacob nobis viam monstrans in diversis huj Vita ambagib: Dirigam ergo semper oculas nostros in sid hoc Coeleste meditem perpetuo Maria confugiam ad Maria invocem Maria.". A kép ki lett vágva, és a jelzet is levágásra került.

 • Lead_2015.107.1.P

  Assisi Szent Ferenc

  Assisi Szent Ferencet ábrázoló rézmetszet. Felirata: "St. Franciscus Seraph."

 • Lead_2015.137.1.P

  Szent János apostol és evangélista

  Szent János apostol és evangélista acélmetszet. Készítette a Carl Mayer's Kunstanstalt. Kiadta: Koeseliane Könyvtár, Kempten. A felső képeken Krisztus színeváltozása és dicsőséges eljövetele láthatóak. Középen János evangélista, balján attribútumaival a sassal és a kígyóval a kehelyben. Legalul az utolsó vacsora jelenete látható. Felirata: "S. JOHANNES.". "Sumtibus Librariae Koeselianae Campoduni". Jelzése: "C. Gloker del. E. et St. inv. Stahlstich v. Carl Mayer's Kunst-Anstalt in Nürnberg." A metszet egy sorozatot alkot a 2015.134-136.1.P leltári számú képekkel.

 • Lead_2015.136.1.P

  Szent Lukács evangélista

  Szent Lukács evangélista acélmetszet. Készítette a Carl Mayer's Kunstanstalt. Kiadta: Koeseliane Könyvtár, Kempten. A felső képeken Krisztus mennybemenetele és a Szentháromság képe láthatóak. Középen Lukács evangélista, amint a gyermek Jézussal megjelenő Szűzanyáról készít festményt. A bal sarokban jelképe a bika látható. Alul a pünkösd jelenete. Felirata: "S. LUCAS.". "Sumtibus Librariae Koeselianae Campoduni". Jelzése: "C. Gloker del. E. et St. inv. Stahlstich v. Carl Mayer's Kunst-Anstalt in Nürnberg." A metszet egy sorozatot alkot a 2015.134-137.1.P leltári számú képekkel.

 • Lead_2015.134.1.P

  Szent Máté apostol és evangélista

  Szent Máté apostol és evangélista acélmetszet. Készítette a Carl Mayer's Kunstanstalt. Kiadta: Koeseliane Könyvtár, Kempten. A felső képeken az angyali üdvözlet és a születés jelenetei. Középen Máté evangélista az evangélium írása közben, balján jelképével az angyallal. Alul a pásztorok és a királyok hódolata a gyermek Jézus előtt. Felirata: "S. MATTHAEUS, Apost et Evang.". "Sumtibus Librariae Koeselianae Campoduni". Jelzése: "C. Gloker del. E. et St. inv. Stahlstich v. Carl Mayer's Kunst-Anstalt in Nürnberg." A metszet egy sorozatot alkot a 2015.135-137.1.P leltári számú képekkel.

 • Lead_2015.135.1.P

  Szent Márk apostol és evangélista

  Szent Márk apostol és evangélista acélmetszet. Kiadta: Koeseliane Könyvtár, Kempten. Középen Szent Márk az evangélium írása közben, jelképével az oroszlánnal a balján. A felső képeken Krisztus megkísértése a pusztában, illetve a kereszthalál jelenetei. Alul Krisztus feltámadásának jelenete látható. Felirata: "S. MARCUS." "Sumtibus Librariae Koeselianae Campoduni". Jelzése: "C. Gloker del. E. et St. inv. Stahlstich v. Carl Mayer's Kunst-Anstalt in Nürnberg." A metszet egy sorozatot alkot a 2015.134-137.1.P leltári számú képekkel.

/463
<< >>