sort by: relevance title

results: 753

refine search results
/76
<< >>
 • 745896_lead

  Meghívó Tompa Mihály Kulturális Napokra

  text

  Meghívó a rimaszombati Tompa Mihály Kultúrális Napokra. Az 1848 - 49-es forradalom és szabadságharc 150. jubileuma tiszteletére. 1999. október 21 - 23. között kerül megrendezésre.

 • Kassa

  Révhelyi Elemér képei

  image
  qualifiedcontent

  Kassa az 1930-as, 1940-es években

 • [79723] Kassa

  Révhelyi Elemér képei

  image
  qualifiedcontent

  Orbán torony

  Az Orbán-torony az 1930-as, 1940-es években

  Az Orbán-tornyot eredetileg azért építették, mert a gótikus stílusú dómnak nem volt olyan tornya, melyben egy nagy harangot el tudtak helyezni. Ezt az eredeti harangot 1557-ben Kassán öntötte a harangöntő. Évszázadokon át szólt a harangszó, míg 1966-ban egy tűzvész során a harang leesett, és széttört. A restaurálást Jiří Svoboda végezte, és 1989-ben helyezték el a harangot az Orbán-torony lábainak nyugati oldalánál, a földön. A harang 72 mázsa súlyú, két méter átmérőjű, és 168 cm magas.

  Az Orbán - torony harangtorony, melyet Szent Orbánnak - a szőlőtermelők védőszentjének szenteltek, mivel Kassa szőlőhegyekkel volt körülvéve. Az eredeti gótikus torony reneszánsz átépítése során a 14. század fordulóján jött létre. A toronyban volt elhelyezve a több, mint 7 tonnás Szent Orbán harang, Illenfeld Ferenc olomouci harangöntő műve. A harangot az 1966 -os toronytűz tönkretette. A tűz után a megmaradt darabokból újra öszerakták és a torony előtt van kiállítva. A torony falaiba 36 sírkő van behelyezve, amelyek a 14. - 15. -ik századból származnak. Az egyik sírkő római eredetű és egészen a 4. századból származik.

 • Kassa

  Révhelyi Elemér képei – Kassa

  image
  qualifiedcontent

  Kassa Fő tér

  A Szent Erzsébet Székesegyház és a Mihály-kápolna az 1930-as, 1940-es években.

 • Kassa

  Révhelyi Elemér képei

  image
  qualifiedcontent

  Kassa műemlék épület

  Kassa az 1930-as, 1940-es években

 • Kassa

  Révhelyi Elemér képei

  image
  qualifiedcontent

  Kassa óvárosi üzletek

  Kassa az 1930-as, 1940-es években

 • Kassa

  Révhelyi Elemér képei

  image
  qualifiedcontent

  Miklós-börtön

  Kassa az 1930-as, 1940-es években

  Miklós-börtön egy emeletes épülete a 15. század első felében készült, eredetileg két gótikus polgárházként. A régészeti kutatások egy korai fazekasműhely itteni jelenlétét igazolták. Az egyik legépebben fennmaradt, középkori épületnek számító Miklós-börtönt ténylegesen a 17. századtól 1909-ig használták városi börtönként. Nevét a hagyomány szerint II. Rákóczi Ferenc egy állítólagos, különösen kegyetlen, Miklós nevű hóhérjáról kapta. Az épület emeletén a város alkalmazásában álló hóhér lakrésze volt. 1909-től a Felső-Magyarországi Múzeum működött itt, kiállításon bemutatva a város történetét. A házat a 2. világháború idején, Kassa „visszatértekor”, 1940-42-ben alaposan felújították.

  Valaha börtön, ma múzeumi tárlat a középkori büntetőjogról és bíróságokról, a város történelméről, a kézművesekről és a kereskedelemről.

 • 741965_lead

  Stredoveká nástenná mal'ba v gemeri

  text

  Stredoveká nástenná mal'ba v gemeri. Középkori gömöri falfestészet című kiállítás prospektusa.

 • Kassa

  Révhelyi Elemér képei

  image
  qualifiedcontent

  Andrássy-palota Szentháromságszobor

  Kassa az 1930-as, 1940-es években

  A 3-szintes neobarokk palota 1899-ben épült. A terveket a budapesti professzor Czigler Béla készítette. Gazdag homlokzatán az Andrássy címer látható. Földszintjén 1899-1908-ig a Szálasi Alajos vezette Andrássy kávéház működött. 1908-ban azonban Szálasi visszatért szülővárosában Temesvárra.

  Szentháromság szobor
  Homokőből faragott, barokk stílusú Szentháromság-oszlop. Hasáb alakú alsó elemének előoldalán domború megformálású címerábrázolás látható. Ennek tetején korona és holló látható. A talapzat három oldalán a Szentháromság három személyére, az Atyára, a Fiúra és a Szentlélekre utaló, latin nyelvű sorok olvashatóak. Az e talapzatra helyezett, hengeres oszlop tetején, trónon ülve létszik az Atya. Kezében tartja a megfeszített Krisztust, akinek lábánál a Szent Lelket jelképező galamb látszik. Az oszlopot eredetileg a nagy pestisjárványt követően, 1722-ben állították fel Kassa déli elővárosának temetőjében. Jelenlegi helyére 1929-ben került. 1983-ban az alkotást restaurálták, melynek során az oszlop kivételével minden részét másolatra cserélték le.

 • Kassa

  Révhelyi Elemér képei

  image
  qualifiedcontent

  Régi városháza

  Kassa az 1930-as, 1940-es években

  Barokk – klasszicista városi palota. Már 17. sz. elején városháza állt a mai épület helyén (Curia Civitatis). A mai épület 1779-80-ban épült Langer János tervei alapján, amikor Klestinszky József volt a város főbírája. A homlokzaton eredetileg Krausz Antal szobrai foglaltak helyet. A timpanonban a város címere látható.

  Klasszicista stílusú épület, neobarokk elemekkel a Fő utca 59. sz. alatt – ez a Történelmi Városháza.

  Korábban két jómódú polgári család háza állt ezen a helyen, az egyik éppen a jeles kassai szülött, Szathmári György érsek családja volt. A városháza épülete 1779-1780 között épült a pozsonyi építész, Langer J. tervei alapján. Az épület fényűző jellege az akkori Kassa jelentőségéről árulkodik.

/76
<< >>