sort by: relevance title

results: 2622

refine search results
/263
<< >>
 • Vermes József portré

  Bonyhádi Arcképcsarnok Vermes József portré

  audiovisual

  Vermes József élete

 • Wache Béláné portré

  Bonyhádi Arcképcsarnok Wache Béláné portré

  audiovisual

  Wache Béláné élete

 • Váradi László portré

  Bonyhádi Arcképcsarnok Váradi László portré

  audiovisual

  Váradi László (*1939. márc. 9. Fülek): mezőgazdasági gépész üzemmérnök, politikus. A bonyhádi Petőfi Sándor Gimnáziumban tett érettségit (1957) követően egy évig a zománcgyárban dolgozott, majd a helyi gépállomásra került termelésirányítói beosztásba. Levelező tagozaton szerezte diplomáját 1971-ben Körmenden, a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Karán. Középiskolás korában kezdett kosárlabdázni, majd a labdarúgásnál kötött ki (Bonyhádi Vasas NB III.), megyei válogatottságig vitte. 1964-ben kezdődött politikai pályafutása az MSZMP Bonyhádi Járási Bizottságán, ahol a Párt- és Tömegszervezetek Osztályára került. Később az ipar és a kereskedelem lett a szakterülete, a bonyhádi ÁFÉSZ áruház építésének és a vízmű fejlesztésének segítése lett a feladata. A Politikai Főiskola elvégzése (1972) után az MSZMP Tolna megyei apparátusába került. Kiemelten a Paksi Atomerőmű és a Szekszárdi Húskombinát beruházásainak politikai jellegű felügyeletét, az építkezések feltételeinek megteremtését végezte. 1976-tól 1979-ig az MSZMP Szekszárd Városi Pártbizottságának gazdaságpolitikai titkára. 1979-től az MSZMP Központi Bizottsága Párt- és Tömegszervezeti Osztályának instruktoraként Fejér, Veszprém, Somogy és Zala megye tartozott felügyeleti, kapcsolattartási feladatkörébe. Időközben doktori címet szerzett, majd a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián kapott diplomát és alezredesi rendfokozatot. 1985-ben az MSZMP Tolna Megyei Bizottságának lett a titkára. A rendszerváltozást követően a Martonvásári Büntetés-végrehajtási Intézetnél középvezető, majd intézetvezető parancsnok, innen ment nyugdíjba 1994-ben.

 • Váczi István portré

  Bonyhádi Arcképcsarnok Váczi István portré

  audiovisual

  Váczi István (*1927. szept. 4. Tószeg): rendőr. Öt elemi iskolai osztály elvégzését követően napszámosnak szegődött. 1945 augusztusában jelentkezett a rendőrség kötelékébe Kecskeméten, ahonnan Bonyhádra vezényelték. Hathetes tanfolyam elvégzése után a bátaapáti rendbiztosság vezetője lett. 1946. szept. 20-án leszerelték, eztán segédmunkásként dolgozott. 1952. dec. 1-jétől ismét rendőr: a bonyhádi járási tiszti őrs járőre lett. Közben 1956 októberétől néhány hónapig Cikón körzeti megbízott. 1962. aug. 15-ei hatállyal a Bonyhádi Járási Rendőrkapitányság nyomozója, 1963. dec. 1-jétől alhadnagyi rendfokozattal a járási tiszti őrs parancsnokhelyettese. Munka mellett levelező tagozaton elvégezte az általános iskolát, a helyi gimnáziumot (1961), majd tiszthelyettesi tanfolyamot követően 1964-től a 3 éves Rendőrtiszti Akadémiát. 1970. szept. 1-jei hatállyal a Szekszárd Városi Rendőrkapitányság, 1972 júniusában pedig a Bonyhádi Járási Rendőrkapitányság közrevédelmezi osztályvezetőjévé nevezték ki. Nyugdíjazását követően, 1983-tól 1990-ig az Önkéntes Rendőri Tanácsadó Testület vezetője. Tagja volt a Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület kórusának. Munkásságát többek között a Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozatával és Arany Dísztőrrel jutalmazták. 75. születésnapja alkalmából nyugállományú alezredessé léptették elő.

 • Úttörő mozgalom

  Bonyhádi Arcképcsarnok Úttörő mozgalom

  audiovisual

  Archív filmek Bonyhádról, az 1970-es évekből: 30 éves az úttörő mozgalom, felszabadulási ünnepség, május elsejei felvonulás. Az 1919-es Tanácsköztársaság kevés nyomot hagyó kezdeti szerveződése után a harmincas évek elején a kommunista mozgalom tagjai illegális pionír-sejteket kezdtek szervezni, ebből nőtt ki az úttörőmozgalom.

 • Tréber Tibor portré

  Bonyhádi Arcképcsarnok Tréber Tibor portré

  audiovisual

  Tréber Tibor (*1936. júl. 29. Pécsbányatelep): technikus, a cipőgyár igazgatója, a Bőripari Dolgozók Szakszervezetének főtitkára. A pécsi 19. Sz. Gépipari Technikumban szerzett kohó- és szerszámgépész technikusi oklevelet 1956-ban. Első munkahelye a bonyhádi zománcgyár volt, ahol technikus gyakornok, csoportvezető, segédműveztető beosztásokban dolgozott. 1961-ben a helyi gépállomáson munkagép mechanikus, később gépműhely vezető lett. 1964-ben a cipőgyárba került, az akkor folyó nagy beruházás levezényléséhez. 1970-től a gyári pártszervezet (MSZMP) függetlenített titkára, miközben politikai képzéssel (Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem munkásmozgalmi szak) főiskolai diplomát szerzett. 1975. okt. 15-étől 12 évig a cipőgyár igazgatója volt. A varrott eljárás további alkalmazása mellett ekkor vezették be a talpragasztás technológiáját. 1987. szept. 1-jétől 1991 augusztusáig töltötte be a szakági szakszervezet főtitkári tisztségét, ahonnan felmentését követően korengedményes nyugdíjba vonult.

 • Szelesi László portré

  Bonyhádi Arcképcsarnok Szelesi László portré

  audiovisual

  Szelesi (Sztojkoneszku) László (*1925. jún. 5. Szeged, †2014. dec. 10. Szekszárd): cipőipari technikus, a cipőipari szövetkezet elnöke. Tevékenységének köszönhetően a manufakturális kisszövetkezet tömegtermelő nagyüzemmé fejlődött. Tanulmányait Szegeden kezdte, ahol cipész szakképzettséget szerzett. 1944-ben érettségizett a Budapesti Bőr- és Cipőipari Technikumban. A szegedi Dél magyarországi Cipőgyárban segédműveztetői, személyzeti vezetői munkakörökben dolgozott, majd 1949-ben a gyár ifjúsági szervezetének javaslatára a Külügyi Akadémián folytatta tanulmányait. Ezt megszakítva 1951-ben a Könnyűipari Minisztérium a Bonyhádi Cipőgyárhoz helyezte a műszaki osztály vezetőjének. 1954-ben a Szigetvári Cipőgyár főmérnökévé nevezték ki. 1956-os „ellenforradalmi tevékenysége” miatt politikai hátrányok érték, bíróság elé állították. 1957-től a Szekszárdi Cipőipari Ktsz szabásza, 1958-tól a Bonyhádi Ruházati és Szolgáltató Ktsz dolgozója, műszaki vezetője, 1960. júl. 1-jétől az önállóvá vált Bonyhádi Bőripari Ktsz műszaki vezetője, 1963-tól nyugdíjazásáig (1985) elnöke volt.

 • Steib Györgyné portré

  Bonyhádi Arcképcsarnok Steib Györgyné portré

  audiovisual

  Steib Györgyné élete

 • Szarvadi Egon portré

  Bonyhádi Arcképcsarnok Szarvadi Egon portré

  audiovisual

  Szarvadi Egon élete

 • Simon Imréné portré

  Bonyhádi Arcképcsarnok Simon Imréné portré

  audiovisual

  Simon Imréné sz. Szabó Zsófia (*1924. dec. 15. Makó): tanár. A makói belvárosi református elemi iskola négy évét a községi Zrínyi Ilona Polgári Leányiskola követte, majd a Návay Lajos Felső kereskedelmi Iskolában 1943-ban tett érettségi után egy évig dolgozott. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen 1948-ban szerzett közgazdaságtani, jogi ismeretek és földrajz szakos tanári diplomát. Pedagógus pályafutását 1948-ban kezdte a bonyhádi közgazdasági szak-középiskolában. Szaktárgyai tanítása mellett irodai feladatok végzésével elsajátította az iskolai adminisztráció és szervezés módszereit. 1960 szeptemberében áthelyezték a Petőfi Sándor Gimnáziumba igazgatóhelyettesi beosztásba, mellette a földrajz tanítására volt lehetősége. Az 1961‒62-es tanévben megbízott igazgató volt. Mellékállásban a Dolgozók Cipőipari Technikuma igazgatója. Szakismereteit az Országos Pedagógiai Intézet által szervezett továbbképzéseken, rendezvényeken, év végi földrajztanári vándorgyűléseken bővítette, miközben maga tartott politikai gazdaságtan továbbképzést a Tolna megyei tanároknak. Tagja volt a Magyar Földrajzi Társaságnak. 1977-ben a Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola szekszárdi tagozatán idegenvezetői képzettséget szerzett. 1979-től két évig a gimnázium kollégiumának vezetője volt.

/263
<< >>