sort by: relevance title

results: 196

refine search results
/20
<< >>
 • A300_201_Low_Szegedizs_Lead

  A Szegedi Zsidók 1785-tól 1885-ig

  text

  Bevezetés "Művünk nem pusztán hitközségünk történelmének monographiája akar lenni, hanem egyúttal emlékkönyv, mely felöleli a hitközség körében fennálló egyletek viszonyait s alapszabályait, s kiterjeszkedik a hitközség szereplő és vezéregyéniségeinek életrajzára is, hogy a tartozó tiszteletnek és hálának azok iránt, kik felekezetünk szolgálatában érdemeket szereztek, kifejezés adassék. Mint a zsidó községi életet leíró monographia hazánkban első kísérlet, noha Löw Lipót már régebben hangsulyozta, hogy egyes községek története, alapszabályai, zsinagógáinak, temetőinek keletkezése, rabbijainak sorrendje s hasonló adatok megérdemelnék általános történelmi szempontból is a gyűjtés fáradságát. A magyar zsidók története, melynek alapjait ő vetette meg, hasonló monographiák által gazdagodnék és az egész hazai zsidóság történetírójának fáradságos munkája tetemesen megkönnyülne."

 • Magyar_példabeszédek_Lead

  Magyar példabeszédek gyűjteménye

  text
  qualifiedcontent

  Komoly a komolyaknak, mulattató a mulatni akarónak

  Collection of Hungarian Parables. Serious for the serious, amusing for those who want to be amused written by Mr. Mór Ballagi (Inóc, 18 March 1815 - Budapest, 1 September 1891).

 • Spiegler_heber_lead

  Héber bölcsészet

  text
  qualifiedcontent

  Hebrew Humanities "The origin of Hebrew humanities lies in monotheism. What is monotheism? The purest theory of Deity, the triumph of reason over the contradictions of sages, the human truth based on the knowledge of oneness. Available in German, as Die Unsterblichkeit der Seele

 • Jahresbericht des Wiener Männer-Gesang-Vereines über das 42. Vereinsjahr vom 1. October 1884 bis 30. September 1885

  Jahresbericht des Wiener Männer-Gesang-Vereines über das 42. Vereinsjahr vom 1. October 1884 bis 30. September 1885

  text

  Könyv Liszt Ferenc hagyatékából

 • lead775455

  A jog és állambölcsészet alaptanai

  text
 • Abulvalid_Merván_Elete_1885

  Abulvalid Merván Ibn Ganáh élete és munkái

  text
  qualifiedcontent

  Dr. Vilmos Bacher's dissertation on the work of Abulvalid Merván Ibn Ganáh, a scholar linguist from Zaragoza. Ibn Janāḥ, Abū al-Walīd Marwān, approximately 990-approximately 1050 with 151 works in 435 publications in 9 languages

 • A római katholikus egyház története Magyarországon. 1. köt.; Szent István király koronáztatásától Szent László király haláláig

  A római katholikus egyház története Magyarországon. 1. köt.; Szent István király koronáztatásától Szent László király haláláig

  text

  Könyv Liszt Ferenc hagyatékából

 • 727411_lead

  Költség számla Szabó Mária és Szabó Lajos részére

  text
  qualifiedcontent

  Expense invoice for Ms. Mária Szabó and Mr. Lajos Szabó from public and billing lawyer Mr. Dániel Bodnár.

 • 727390_lead

  Adásvevési szerződés

  text
  qualifiedcontent

  Contract of sale for the sale of property between Widow István Győrfi b. Erzsébet Kovács and Mr. Lajos Szabó as sellers, and Ms. Mária Szabó married to Mr. Mihály Győrfi Espán as buyer. On the back of the sheet is the order of the Royal Court of Miskolc as a land registry authority.

 • 727403_lead

  Tulajdonjog bekebelezés iránti kérvény

  text
  qualifiedcontent

  Application for inheritance of property rights to Ms. Mária Szabó, married to Mr. Mihály Győrfi Espán, to Widow István Győrfi b. Erzsébet Kovács and Mr. Lajos Szabó. On the back of the sheet is the order of the Royal Court of Miskolc as a land registry authority.

/20
<< >>