sort by: relevance title

results: 4434

refine search results
/444
<< >>
 • A lámpa

  A lámpa

  text
  qualifiedcontent

  Text of censorship of a film about a drunken man's nightmare.

 • 787238_lead

  Az Alsó-Borsodi Ev. Ref. Egyházmegye 1900. évi szeptember hó 5-én Miskolczon tartott őszi közgyűlésének jegyzőkönyve.

  text

  The official records of the Reformed Church Diocese of Southern Borsod.

 • 787135_lead

  Az Alsó-Borsodi Ev. Ref. Egyházmegye 1900. április hó 25-ik napján Sályban tartott tavaszi közgyűlésének jegyzőkönyve.

  text

  The official records of the Reformed Church Diocese of Southern Borsod.

 • A300_242_ORI_Kauffman_emlk_Lead

  Dr Kaufmann Dávid Emlékezete

  text

  Részlet az Előszóból "Midőn szerény dolgozatainkat a nyilvánosság elé bocsátjuk, nem a tetszelgésvágy vezet bennünket, hanem a kegyelet. Az a kegyelet, melylyel feledhetetlen mesterünknek, a zsidó tudomány fáradhatatlan bajnokának, e minden tekintetben nagy, nemes férfiúnak tartozunk. Budapest 1900 május havában. A Kiadók"

 • A Franczia lyrai költészet fejlődése

  A Franczia lyrai költészet fejlődése

  text

  "Ez értekezés, melynek megírását alúlírottnak tette feladatává a Kisfaludy-Társaság megtisztelő bizalma, tulajdonképpen a XIX. Századbeli franczia lyrának főbb jelenségei felől kívánja tájékoztatni a magyar olvasót." (Haraszti Gyula, 1900)

 • A300_200_Low_Beszedei_Lead

  Lőw Immáuel beszédei

  text

  A kötet Lőw Immánuel szegedi rabbi 1874-1899 között elhangzott beszédeit tartalmazza . A művét Sámuel bátyának és Leóna ángyának ajánlotta.

 • Imit2

  Szentirás

  text
  qualifiedcontent

  Az első próféták

  "In the statutes of the Hungarian Literary Society of Israel, mentioned in the first place among its aims «the making, publishing, and distribution of the Hungarian translation of the Scriptures. With this volume, the Association begins to carry out this task and hereby presents the Second Book of the Translations..." The First Prophets.

 • Az_Eszther_midrások

  Az Eszther-midrások

  text
  qualifiedcontent

  Bölcsészetdoktori értekezés

  Analysis of the Book of Esther based on interpretations and commentaries of the midrash literature. "The ancient scriptural explanation, which is not to simply interpret the text but to exploit its inner content, to explain its moral, religious intent, may not have had as many opportunities for development in any biblical book as in the Book of Esther."

 • Tűzrendészeti Felügyelő II. évf.

  Tűzrendészeti Felügyelő II. évfolyam

  text

  Közigazgatási és Műszaki Tűzoltó-Szaklap

  Közigazgatási és Műszaki Tűzoltó-Szaklap, megjelent havonta kétszer.

 • 766512_lead

  Arany János levelezése író - barátaival

  text

  Arany János és barátja Lévay József levelezése Soldos Emília halálával és gyászszertartásával kapcsolatosan. Megjelent az Arany János levelezése író - barátaival című II. kötetben.

/444
<< >>