sort by: relevance title

results: 377

refine search results
/38
<< >>
 • szombatosok_imadsagos_ konyve_Lead

  Péchi Simon szombatos imádságos könyve

  A XVI századi Erdélyben élő székely népcsoport körében elterjedt szombatos vallás egyik legmeghatározóbb személyének Péchi Simonnak a műve. Bevezetés "Az 1910 december hó 10-ikén tartott igazgatósági ülés jegyzőkönyvének egyik pontja így szól: «Titkár bemutatja az -országos •rabbiképző-intézet birtokában levő két szombatos kódexet, melyek a héber imakönyvnek Péchi Simon által eszközölt magyar fordítását foglalják magukban. Minthogy a magyar irodalom és a zsidó felekezet érdeke egyaránt kívánatossá teszi, hogy a Péchi imakönyve a bel- és külföldön létező és felkutatandó összes kódexek alap- ján tudományosan feldolgozva, pontos szövegben és a szükséges magyarázó jegyzetekkel kiadassák: azt ajánlja, hogy dr. Guttmann Mihály rabbiképzői és dr. Karmos Sándor tanítóképzői tanárok bízassanak meg e két kódex megvizsgálásával a célból, hogy az egész munka keresztülvitelének tervére vonatkozólag írásban jelentést tegyenek.» «Báró Hatvány József elnök úr meleg szókkal méltányolja az egész ügy kiváló fontosságát az Imit szempontjából s késznek nyilatkozik arra, hogy ameny- nyiben az egész mű kiadása a 4000 koronát meg nem haladja, ezt az összeget rendelkezésre fogja bocsátani.)) «Az igazgatóság a legmélyebb hálával veszi a báró úr ő méltósága jóakaratának ez újabb megnyilvánulását s már most elhatározza, hogy a megjelenendő kötet címlapján báró Hatvány József úr e most kijelentett kegyes ajánlkozása megfelelő- módon kifejezésre jusson. Budapest, 1914 március havában. Bánóczi József titkár"

 • Bizonyitvany a Tanito-kepzo intezet harmadik osztalyarol

  Bizonyítvány a Tanító-képző intézet harmadik osztályáról

  The Teacher Training School certificate of Mr. Ferenc Székely in the third class, donated by Mr. József Barna.

 • Ertesito

  Értesítő

  Notice to Mr. István Antóny in respect of shares on behalf of the Hungarian Civil Servants and Public Employees Savings Bank Joint Stock Company.

 • Ujsagcikk. Vasarnapi Ujsag 23. sz. 1914. 61. evfolyam. Matyas Kiraly Gomorben

  Újságcikk. Vasárnapi Újság 23. sz. 1914. 61. évfolyam. Mátyás Király Gömörben

  Article. Vasárnapi Újság (Sunday News) Nr. 23 in vol 61 of 1914. Mátyás király Gömörben (King Mátyás in Gömör). Copy 1914/1988/.

 • Weisz Miksa_Gyaszbeszed_1914

  Weisz Miksa_Gyászbeszéd_1914.

  Hofbauer Jakab ravatala fölött

  Részlet a beszédből:
  "Enyhülést mentéi keresni fájdalmaidra Hofbauer Jakab és örök megváltást találtál;..."

 • Hódmező-Vásárhely törvényhatósági joggal felruházott város tisztviselői-, alkalmazottai- és szolgáira vonatkozó nyugdíj szabályrendelet [1914]

  Hódmező-Vásárhely törvényhatósági joggal felruházott város tisztviselői-, alkalmazottai- és szolgáira vonatkozó nyugdíj szabályrendelet [1914]

  Hódmezővásárhely törvényhatósági joggal felruházott város tisztviselői-, alkalmazottai- és szolgáira vonatkozó nyugdíj szabályrendelet [1914]

 • Allamadossagi kotveny 100 koronarol + talon

  Államadóssági kötvény 100 koronáról + talon

  State Debt Government bond for 100 Crowns + talon. B 953 550, Coupons 19 and 20 of the Dédes Municipal Credit Cooperative.

 • Suto Gyula - Mato Laszlo - Tarcay Sandor - Solyom Zoltan - Sarka Karoly - Harsanyi Istvan: Naptari ev szokasai

  Sütő Gyula - Mató László - Tarcay Sándor - Sólyom Zoltán - Sarka Károly - Harsányi István: Naptári év szokásai

  Habits of the Calendar Year by Mr. Gyula Sütő - Mr. László Mató - Mr. Sándor Tarcay - Mr. Zoltán Sólyom - Mr. Károly Sarka - Mt. István Harsányi. Counties Zemplén, Szatmár, Bereg, Gömör. 1976. /Photocopy/.

 • Hódmezővásárhely törvényhatósági város választók névjegyzéke

  Hódmezővásárhely törvényhatósági város választók névjegyzéke

  A Hódmezővásárhelyi Római Katolikus Ifjusági Egyesület bélyegzőjével

 • Solyom Zoltan: Folklor

  Sólyom Zoltán: Folklór

  Settlement Sárospatak. Folklore, Ethnographic collection of folk songs, superstitions, wedding rhymes, nativity, customs, funny sayings by Mr. Zoltán Sólyom.

/38
<< >>