sort by: relevance title

results: 804

refine search results
/81
<< >>
 • lead771057

  A dolog-fogalom a büntetőjogban

  text

  KÜLÖNLENYOMAT A KOLOSVARY-EMLÉKKÖNYVBÖL, 1939.

 • lead771054

  A csalás

  text

  A magyar büntetőjog kézikönyve

 • 727503_lead

  Jánosi község és földesurai

  text

  Dr. báró Nyáry Pál: Jánosi község és földesurai. Dr. báró Nyáry Pál írása Jánosi község és a Rima völgy nemességének történelméről. Országos Központi Községi Nyomda Részvénytársaság, Budapest kiadása. Fénymásolat.

 • 724319_lead

  Gépjárművezetői igazolvány

  text
  qualifiedcontent

  Gépjárművezetői igazolvány Győr József putnoki lakos részére, aki 1925. október 2. napján a vezetői vizsgát sikerrel letette.

 • A Franz Liszt Gesammelte Ausgabe köteteinek ajándékozásáról szóló értesítések, elismervények

  A Franz Liszt Gesammelte Ausgabe köteteinek ajándékozásáról szóló értesítések, elismervények

  text

  Archív dokumentum

  Acknowledgement of receipt by Dr. Béla Böszörményi Nagy, professor at the Hungarian Academy of Music, concerning 12 volumes of the Liszt complete edition.

 • A Franz Liszt Gesammelte Ausgabe köteteinek ajándékozásáról szóló értesítések, elismervények

  A Franz Liszt Gesammelte Ausgabe köteteinek ajándékozásáról szóló értesítések, elismervények

  text

  Archív dokumentum

  Acknolwedgement of receipt by Arnold Rákos of vols. 5, 6 and 7 of the Liszt complete edition.

 • A Franz Liszt Gesammelte Ausgabe köteteinek ajándékozásáról szóló értesítések, elismervények

  A Franz Liszt Gesammelte Ausgabe köteteinek ajándékozásáról szóló értesítések, elismervények

  text

  Archív dokumentum

  Acknowledgement of receipt of 3 volumes of “Sacred Choral Music“ of the Liszt complete edition by Tibor Kazacsay (inspector of the Hungarian Music Schools).

 • A Franz Liszt Gesammelte Ausgabe köteteinek ajándékozásáról szóló értesítések, elismervények

  A Franz Liszt Gesammelte Ausgabe köteteinek ajándékozásáról szóló értesítések, elismervények

  text

  Archív dokumentum

  Acknowledgement of receipt of the 12 volumes of the Liszt complete edition by Tibor Kazacsay (inspector of the Hungarian Music Schools).

 • A Franz Liszt Gesammelte Ausgabe köteteinek ajándékozásáról szóló értesítések, elismervények

  A Franz Liszt Gesammelte Ausgabe köteteinek ajándékozásáról szóló értesítések, elismervények

  text

  Archív dokumentum

  Notice sent to Géza Wehner, professor of the Hungarian Academy of Music of the donation of volumes of the Liszt complete edition by Breitkopf & Härtel.

 • 3800_Emlekkonyv_Dr_Kiss_Arnold_szuletesnapjara_1939_lead

  EMLÉKKÖNYV

  text

  Dr. Kiss Arnold budai vezető főrabbi hetvenedik születésnapjára

  Bevezető
  "Megtisztelő feladatnak tartom, hogy én írjam a bevezető cikkét e könyvnek, melyet dr. Kiss Arnold budai vezetőfőrabbinak, vezérlőbizottságunk régi tagjának és intézetünk kiváló tanárának barátai és tisztelői hetvenedik születésnapja alkalmából kiadnak. Jogcímem erre csak az lehet, hogy elnöke vagyok a Ferenc József Országos Rabbiképző Intézetnek és elnöke az Izraelita Magyar Irodalmi Társulatnak. Mint a Rabbiképző elnöke az intézet szószólója vagyok amiatt való büszkeségében, hogy Kiss Arnold a papi hivatáshoz szükséges tudományos és lelkészi képesítést itt nyerte el. Az ösztönzést a magasztos pályára a szülői házból hozta magával, hol az apa nagy tudása és mindkét szülő istenfélő élete mély lelki hatással voltak reá. Az apának egyéni jámborsággal párosult küzdő természete, ha a szent hit érdekeikért kellett sikraszállani, adta meg Kiss Arnoldnak az élő példát arra, hogyan lehet ugyanazon kézzel magasztos eszményekért viaskodni és annak ujjaival a lantot pengetni, mely a szeretetből és lelki elmélyedésből merített kincseket hozza azoknak, kiknek vezetése neki, mint papnak és költőnek élethivatása lett. Papi kiválóságának kifejező fémjelzése, hogy az ország egyik legelső hitközségének vezető-lelkésze. Szónoklatai nemcsak az eszmék és mély gondolatok gazdagságával tűnnek ki, hanem a magyar nyelvnek valósággal művészi kezelésével is sokszor a múló benyomásokon túlmenően maradandó hatást keltenek a hívőben. Mint az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat elnöke hálánkat juttatom kifejezésre a Társulat felolvasó ülésein előadott vagy Évkönyveiben megjelent sok-sok szép költeményéért és elbeszéléséért és, amit legelsősorban kellett volna kiemelnem, azért, hogy magyar nyelvünket imakönyveiben és az egyházi irodalomban általában zengzetesen vagy megrázóan, de egyforma szépen tudja megszólaltatni. Ezzel kiérdemelte a papköltő címet, mellyel hallgatói és olvasói már rég óta kitüntették. Szívből kívánom, hogy áldásos munkásságát a maga, családja, hívei és az egész magyar zsidóság javára még sokáig jó egészségben folytathassa."
  Wertheimer Adolf

/81
<< >>