sort by: relevance title

results: 1455

refine search results
/146
<< >>
 • 3800_Roth_Cecil_Zsido_kozepkor_lead

  Zsidó középkor

  text

  Részlet a fordító megjegyzéseiből:
  "Cecil Roth-ot ... megkülönböztetett hely illeti meg azok közt, akik a modern kutatás eszközeivel és módszerei­vel igyekeznek megvilágítani népünk múltjának ke­véssé ismert korszakait...
  ... munkásságának legmegnyerőbb vonása történelmi szemléletének emelkedett humanizmusa, írói magatartásának előkelősége és stílusának — ha szabad ezt a kifejezést történetírónál alkalmazni — elegan­ciája. Ez utóbbi tulajdonsága egyaránt vonatkozik az anyag biztos ízléssel történő tagolására és arra a szí­nes, eleven előadásmódra, melynek higgadt tárgyilagosságán mindenütt átcsillan az író mélységes szere­tete népe iránt és őszinte közösségvállalása a zsidó múlttal és jövővel."
  H. I.

 • 3800_Heber_koltok_antologiaja_lead

  Héber költők antológiája

  text

  Részlet a bevezetőből:
  "Ez a kötet körülbelül egy évezred héber költészetéből mutat be válogatott darabokat....A fordító, ha könyvének érdeme van, ezt az érdemet meg kell, hogy felezze dr. Weisz Pál főrabbival, akinek filológiai előmunkálatai levettek a fordító válláról szinte minden, nem szorosan művészi jellegű terhet és feladatot. A szükséges héber források megszerzésétől a versek válogatásán és a szövegek prózai tolmácsolásán keresztül el egészen a tartalmi és formai kommentárok apróságaiig — minden munkát a tudós főrabbi vállalt és végzett, sugalló lendülettel és tárgyszeretettel. Nincs benne kétség, hogy nélküle a Héber költők antológiája nem született volna meg. Hasonló természetű, bár kisebb méretű segítségért hálás a fordító két kitűnő hebraista barátjának, Grosz Ernőnek és Ben Slomonak."
  K.L.

 • Anyák napja

  Anyák napja 1943 Szigeti Lőrincz

  text

  Szigeti Lőrincz Miklós által az 1943. évi anyák napjára való készülés dokumentumai.

 • Két leány élete 2. kötet

  Két leány élete

  text

  2. kötet

  Két leány szerelmi életét írja le a költő, író, Tutsek Anna.

 • Két leány élete

  Két leány élete

  text

  Két leány szerelmi életét írja le a költő, író, Tutsek Anna.

 • 868442_lead

  A munka méltósága és jogai

  text

  Actio Catholica ; 110

 • lead779359

  Patronázs munka és a Fiatalkorúak Felügyelő Hatósága

  text

  Fiatalkorúak Budapesti Felügyelő Hatóságának Kiadványai ; 2.

 • lead778818

  Alkossunk törvényt az igazságügyi patronázsegyletekről és a letartóztató intézetekből kibocsátottak utógondozásáról

  text

  A Fiatalkorúak Budapesti Felügyelő Hatóságának kiadványai ; 6.

  Magyar Jogászegylet 1943. évi február hó 6-iki teljes ülésén felolvasta

 • 867319_lead

  Ahogy Isten az embert látja

  text

  I. Az ember Isten teremtő elgondolásában

  Actio Catholica ; 105a

 • 867731_lead

  Ahogy Isten az embert látja

  text

  II. Az egyén jogai

  Actio Catholica ; 105b

/146
<< >>