sort by: relevance title

results: 644

refine search results
/65
<< >>
 • Csapatvezetők

  Csapatvezetők könyve

  text

  Az úttörőszervezet rövid leírása

 • lead_600181

  Pécsi Egyetemi Szent Mór-kollégium

  image
  qualifiedcontent

  Building of Saint Maurus Boarding School of Pécs University.

  The Local History Collection of Csorba Győző Library has been collecting photos and postcards related to Baranya County since January 1966. According to the data updated on 1st February 2016, the collection consists of 11,565 copies. As the result of the digitisation project that started in 2012, the Collection includes about 59,000 black-and-white and coloured records of different sizes and types, which are searchable through the electronic catalogue. The famous postcard collector Tibor Endre Tóth has procured a postcard-collection of 6,000 items during the past fifty years. In January 2017, he offered the analogue-format collection – with Pécs contents in 98 percent – to the Local History Collection of Csorba Győző Library for digitisation within the frame of the city historical research program Pécs.

 • Kiegészítő

  Kiegészítő utasítások

  text

  Az 1945/46. iskolai évre

  Kiegészítő utasítások az 1945/46. iskolai évre.

 • Bibliai tanulmányok

  Bibliai tanulmányok

  text

  1958.

  Bibliai tanulmányok

 • magyar nyelv

  Magyar nyelv

  text

  Részletes útmutatások az áltslános iskola tantervéhez 1. füzet.

  A magyar nyelv és irodalom tanításának célja és nevelőereje kiadta a magyar vallás-és közoktatásügyi miniszter 130.000/1946 III. ü.o. rendeletével.

 • Módszer

  Hogyan tanítsunk kibontó módszereket?

  text

  Kibontó módszertan alapelvei.

 • 610552_lead

  A bölcsészeti karra felvételért folyamodó nyilvántartólapja és leszármazási táblázata 1943.

  text
  qualifiedcontent

  A 1920. évi XXV. törvénycikkben (numerus clausus) és a 1940. évi XXXIX. törvénycikkben korlátozták a zsidók felsőoktatásba jutásának lehetőségét. A mellékelt nyilvántartólapon olyan kérdések szerepelnek mint: "3. A folyamodó vallása - 5. A folyamodó szülei közül volt-e valamelyik az izr. hitfelekezet tagja? - 6. A folyamodó nagyszülei közül volt-e valamelyik az izr. hitfelekezet tagja? - 7. Ha a folyamódó a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásáról szóló 1939. évi IV. t.c. értelmében zsidónak tekintendő, kéri-e és milyen címen, hogy a törvényben megállapított kivételes elbánásban részesíttessék?..."

 • Magyarország helyiségeinek néprajzi felderítése

  Magyarország helyiségeinek néprajzi felderítése

  text
  qualifiedcontent

  A kiadvány az ország helységeinek néprajzi felderítésére készült. Egy kérdőíven keresztül próbáltak a készítők átfogó képet kapni.

 • VF_24732

  Hotel Pannonia

  image
  qualifiedcontent

  A képeslapon színes grafika a Pannonia Szállodáról. Előtérben autók, nyitott kávézó. A képeslapot 1933 áprilisában adták fel Csepregre. Zöld színű 10 filléres Gróf Széchenyi Istvánt ábrázoló bélyeggel.

 • VF_2013_79_1

  Hotel Pannonia

  image
  qualifiedcontent

  Az épület 1884-ben a Glück család birtokába kerül. 1891-ben építette át Schubert építőmester szállodának. Az első budapesti szálló, ahol bevezették a földszinti éttermi és kávéházi helyiségekbe a központi gőzfűtést és villanyvilágítást. (Ballai K., Magyar Vendéglátóipar története, 1943.) A Pannónia az I. világháború előtt és alatt élte virágkorát, amikor is Glück Frigyes, a leghíresebb szállodások egyike volt a gazdája 1931-ig, haláláig. A Pannónia 1949-től állami tulajdonba került, egyetemi kollégiumként. Az eredeti értékei nagyrészt megmaradtak, de az étterem megszűnt. Az épület jelenleg lakatlan. A képeslapon a lépcsőház látható csillár, cégérek.

/65
<< >>