sort by: relevance title

results: 220

refine search results
/22
<< >>
 • Karvasy Ágost 1867

  A magyar váltójogi eljárás : Az 1840-i, 1844-i törvényczikkelyek, országbírói értekezletek határozatai és némely ujabb legfelsőbb rendeletek szerint

  2., ujabb legfelsőbb udvari rendeletekkel bőv. kiad.

 • Bibliographiai értesítő 1. évf. 1840

  Bibliographiai értesítő : Magyarország és Erdély számára

  Bibliographiai értesítő 1. évf.

  Kolligátum Tartalom:Honi irodalmi hirdető A feltöltött PDF tartalma:borítók,gerinc,címlap,bélyegzővel ellátott oldalak,tartalomjegyzék,mutatók

 • Történelem

  Történelem a VIII. osztály számára

  Az ember ugyanis nemcsak azt tanulta meg, hogyan legyen úrrá a természeten, hanem azt is, hogyan állítsa a maga szolgálatába embertársai erejét. Így történt azután, hogy az egyik ember a másiknak ura vagy szolgája lett.

 • vaskohászat kezdetei mon

  A Vaskohászat Kezdetei Magyarországon

  A Vaskohászat Kezdetei Magyarországon

 • 558990_lead

  Kisfaludy Sándor mellképe

  Sándor Kisfaludy's portrait in brown wooden frame.

 • 696569_lead

  Fiume és környékének tájrajza

  természettudományi, orvosi, statisztikai stb. tekintetben

  Egy kőnyomat-, két térkép- s a szövegbe nyomott fametszvényekkel.)

  Description of Fiume (Rijeka) and its surroundings. In natural scientific, medical and statistical aspects. As a souvenir to the members of the 14th assembly of Hungarian Physicians and Natural Scientists in Fiume in 1869.

 • BALL 117/8

  Az Eszék-sziszeki vasut kérdése

  Az Eszék-sziszeki vasút kérdése

  Digitised copy of a book from the Géza Ballagi collection. Géza Ballagi was an expert in law and politics, member of the Hungarian Academy of Sciences, historian and MP. He published historic, religion-political and educational writings. His legacy can be found in the Metropolitan Ervin Szabó Library (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár). A special collection contains political pamphlets about Hungary and the Austro-Hungarian Monarchy published during the 18th and 19th centuries in Hungarian, German, French and Latin languages.

 • BALL 6/1

  A zsidók reformátiója

  A digitalizált műpéldány a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ballagi-gyűjteményébe tartozik.
  Ballagi Géza (1851–1907) a jog- és államtudományok tudora, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, történész, egy cikluson át országgyűlési képviselő volt. Történeti, egyházpolitikai és tanügyi írásokat publikált.
  Páratlan gyűjteményt hozott létre magyar vonatkozású politikai röpiratokból, közéleti állásfoglalásokból, képviselőválasztási nyomtatványokból. Hagyatékát a Fővárosi Könyvtár vásárolta meg 1911-ben. Az ebből kialakított különgyűjtemény főként a 18-19. században megjelent Magyarországgal, illetve az Osztrák-Magyar Monarchiával kapcsolatos politikai vitairatokat tartalmaz. Különösen gazdag a pártküzdelmek, a közjogi és a közgazdasági kérdések irodalma. Az írások magyar, német, francia és latin nyelvűek.
  Az összesen 4834 hosszabb-rövidebb kiadvány 441 kolligátumban, vagyis a különböző tárgyú, más-más szerző tollából megjelent publikációkat egybekötve tartalmazó kötetekben maradt ránk. A dokumentumok jelzetének első tagja a kötet jelzetét, a második a nyomtatványnak a kolligátumon belüli helyét mutatja.
  Az eredeti példányok a Fővárosi Szabó Ervin Központi Könyvtárában, a Budapest Gyűjtemény olvasótermében tanulmányozhatók.

 • BALL 110/3

  Az MDCCCLV. augusztus XVIII. austriai concordatum fölvilágositása

  Az MDCCCLV. augusztus XVIII. ausztriai concordatum fölvilágosítása

  A digitalizált műpéldány a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ballagi-gyűjteményébe tartozik.
  Ballagi Géza (1851–1907) a jog- és államtudományok tudora, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, történész, egy cikluson át országgyűlési képviselő volt. Történeti, egyházpolitikai és tanügyi írásokat publikált.
  Páratlan gyűjteményt hozott létre magyar vonatkozású politikai röpiratokból, közéleti állásfoglalásokból, képviselőválasztási nyomtatványokból. Hagyatékát a Fővárosi Könyvtár vásárolta meg 1911-ben. Az ebből kialakított különgyűjtemény főként a 18-19. században megjelent Magyarországgal, illetve az Osztrák-Magyar Monarchiával kapcsolatos politikai vitairatokat tartalmaz. Különösen gazdag a pártküzdelmek, a közjogi és a közgazdasági kérdések irodalma. Az írások magyar, német, francia és latin nyelvűek.
  Az összesen 4834 hosszabb-rövidebb kiadvány 441 kolligátumban, vagyis a különböző tárgyú, más-más szerző tollából megjelent publikációkat egybekötve tartalmazó kötetekben maradt ránk. A dokumentumok jelzetének első tagja a kötet jelzetét, a második a nyomtatványnak a kolligátumon belüli helyét mutatja.
  Az eredeti példányok a Fővárosi Szabó Ervin Központi Könyvtárában, a Budapest Gyűjtemény olvasótermében tanulmányozhatók.

 • BALL 161/10

  Milyen képviselőt válaszszon a nép

  Milyen képviselőt válasszon a nép

  A digitalizált műpéldány a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ballagi-gyűjteményébe tartozik.
  Ballagi Géza (1851–1907) a jog- és államtudományok tudora, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, történész, egy cikluson át országgyűlési képviselő volt. Történeti, egyházpolitikai és tanügyi írásokat publikált.
  Páratlan gyűjteményt hozott létre magyar vonatkozású politikai röpiratokból, közéleti állásfoglalásokból, képviselőválasztási nyomtatványokból. Hagyatékát a Fővárosi Könyvtár vásárolta meg 1911-ben. Az ebből kialakított különgyűjtemény főként a 18-19. században megjelent Magyarországgal, illetve az Osztrák-Magyar Monarchiával kapcsolatos politikai vitairatokat tartalmaz. Különösen gazdag a pártküzdelmek, a közjogi és a közgazdasági kérdések irodalma. Az írások magyar, német, francia és latin nyelvűek.
  Az összesen 4834 hosszabb-rövidebb kiadvány 441 kolligátumban, vagyis a különböző tárgyú, más-más szerző tollából megjelent publikációkat egybekötve tartalmazó kötetekben maradt ránk. A dokumentumok jelzetének első tagja a kötet jelzetét, a második a nyomtatványnak a kolligátumon belüli helyét mutatja.
  Az eredeti példányok a Fővárosi Szabó Ervin Központi Könyvtárában, a Budapest Gyűjtemény olvasótermében tanulmányozhatók.

/22
<< >>