sort by: relevance title

results: 3

refine search results
 • lead_20155461P2

  Magyarország geográfiai, statisztikai és genealógiai tekintetben

  Geográfiai, statisztikai és genealógiai tabló 1838-ból. A lap tetején felirat: "MAGYAR ORSZÁG / Geographiai Statistikai és Geneálogiai tekintetben.". A tabló főcíme alatt a Magyar Királyság angyalokkal és színes szászlókkal övezett címere látható. A cmíer alatt babérkoszorús tondóban a következő felirat: "Vk. / FERDINAND / Magyar király / Éljen és uralkodjék / sokáig!". A táblázat színezett keretének két oldalán 1-1 tábla látható, "FOLYÓK ÉS TAVAK." ÉS "HEGYEK." felirattal. A táblázat három fő oszlopra van osztva: a két oldalsó "VÁRMEGYÉK." feliratú oszlop egy "HORVÁT ÉS TÓT ORSZÁG." feliratú oszlopot fog közre. Ezen oszlopokon belül kapnak helyet a vármegyék kerületekre osztott ismertetései, közigazgatási adatok, geográfiai és népességi statisztikák de az ország uralkodóinak listája is. A táblázat legalsó sorában dedikációs felirat olvasható: "BUDÁN, A' MAGY. KIR. EGYETEM BETŰIVEL, 1838. / MÉLTÓSÁGOS, ÉS FŐ-TISZTELENDŐ DERCSIK NEP. JÁNOS URNAK, PRISTINEI VÁLASZTOTT PÜSPÖKNEK, M. K. HELYTARTÓI TANÁCSOSNAK, APÁT, ESZTERGOMI KANONOKNAK / tisztelettel ajánlja Lencsó Mihály János.".

 • Lead_2015.545.1.P

  Magyarország nádorai

  A 98 számozott képmású nádort felsorakoztató tabló magyarázata a lap alsó mezejében található táblázatban olvasható. Minden nádor névvel és hivatali idejét feltüntetve szerepel. A képmező alatt a következő felirat olvasható: "MAGYAR ORSZÁGI NÁDOROK KRIST. SZ. U. 1000K: ÉVTŐL 1848K: ÉVIG. / Azon napnak örök emlekezetére, mellyen:austriai cs.Fő-magyar és cseh kir.Örökös Herczeg ISTVÁN UR az 1847k: évi Sz. András hava 12én: a' pozsonyi nemzeti köz gyülésen, egyszivvel NÁDORNAK kikiáltatott / A' haza fiai 's leányai kegyeknek szentelve mélly tisztelettel ajánlja Lencsó Mihály kőnyomda tulajdonos Budán krisztinavárosba 102 szám alatt.". A táblázat alatt a nyomda jelzete: "Nyomt. Lencsó Budán.".

 • lead_20155421P2

  Címergyűjtemény Bémer László püspök számára

  Az 52 címert tartalmazó tabló Lencsó Mihály János címerfestő (1807-1883) munkája. A címereket tartalmazó mező középpontjában allegorikus nőalak látható a Magyar Királyság címerével a kezében. A képmező alsó kerete alatt bal oldalon felirat: "Tervezte és rajz. Lencsó.". A képmező alsó kerete alatt jobb oldalon felirat: "Köre véste Armbruster Pesten.". A címerek keretezése alatt felirat: "Méltóságos Bezdédi és Kis_Bákai BÁRÓ BÉMER // LÁSZLÓ URNAK Dulciniai választ. Püspöknek, / A' Hétszemélyü Fö Törvényszék Közbirájának, Apát', Prépost', és az Egri Érseki Székes Egyház Kanonokjának, / A' Tudomány és Szépmü // Kegyes Gyámjának.". A feliratot középen az érseki sapkával koronázott Bémer-címer osztja két hasábra. A lép jobb alsó sarkában felirat: "Mély tisztelettel ajanlja LENCSO MIHÁL JÁNOS.".