sort by: relevance title

results: 21

refine search results
/3
<< >>
 • Matematika

  Matematika

  text

  A matematikai osztályok számára

  II. kötet

  Hatodik kiadás

 • Matematikai versenytételek II.

  Matematikai versenytételek II. rész

  text

  (1929-63. évi versenyek)

  Harmadik, bővített kiadás

  "Az előző kiadáshoz képest történt változtatások főleg néhány újabb megoldás és egy-két jegyzet felvételében állnak az eredeti elgondolás még jobb megvalósítása érdekében. " Surányi János

 • Matematikai logika

  Matematikai logika 2.

  text

  Kezdőknek

  Matematikai logika kezdőknek 2.

 • Lakóhely ismereti kérdőív (1954)

  Lakóhely ismereti kérdőív (1954)

  text

  Kérdőív

  Lakóhely ismereti kérdőív.

 • Hegyhátszentpéteri népi játékok (1954)

  Hegyhátszentpéteri népi játékok (1954)

  text

  Népi játékok

  Népi játékok.

 • Mizraim_lead

  Mizraim és Assur tanusága

  text
  qualifiedcontent

  Az ó-szövetségi szent-iratok hitelessége és isteni sugalmaztatása az aegyptologia és assyriologia világításában

  A Budapesti M. Kir. Tudományegyetem Hittani Kara által a Horváth-féle jutalommal kitüntetett pályamunka.
  12 ábrával és 2 térképmelléklettel.
  A Győregyházmegyei Hatóság jóváhagyásával.
  Részlet a könyvből: "A vízözön eltörölte ugyan a föld színéről a gonosz nemzedéket, de a gonosznak csirája nem pusztult ki, mert az a megromlott emberi szivben fészkel. Ezért fejlődött csakhamar nagygyá a gonoszság az emberiség második atyjának családjában is. Noénak egyik fia, Cham, a szülők iránti tiszteletlenség s a szemérmetlenség bűne által vétkezett, s e bűnét utánozta utódjainak nagy része, amiért őket ősük, Noé, átkával sújtja."

 • 790573_load

  Fáy András élete és működése

  text
 • 1973-74

  Középiskolai matematikai versenyek

  text

  1973-74

  Olvasóink számára az alábbiak szerint ajánljuk gyűjteményünk használatát. Előbb próbálják önállóan megoldani az egyes kiszemelt feladatokat, és csak azután lapozzák fel a kötet külön részében található megoldásokat mintegy tartalmi ellenőrzésül, kiegészítésül, másrészt a mondanivaló megfogalmazásának gyakorlására is.

 • Matek

  Néhány hazai és külföldi kísérlet

  text

  Új utak a matematika tanításban I.

  Ezzel a könyvvel indítjuk meg azt a sorozatunkat, amely éppen ezeket a korszerűsítési igényeket kívánja szolgálni.Elsősorban a hazánkban folyó átfogó vagy egy - egy anyagrészre vonatkozó módszertani kísérleteket ismertetik a szerzők.A kötetek a külföldön folyó sokrétű kísérletekről is igyekszenek tájékoztatni. A közölt kísérletek nagyban fejlesztik a tanárok módszertani kultúráját, segítséget nyújtanak a folyamatos munka szintjének emeléséhez , és ösztönzően hatnak az új kísérletek kezdeményezésére.

 • 689802_lead

  Emlékkönyv a győri ágost. hitv. ev. gyülekezet temploma százéves fennállásának 1885. évi november hó 29-én tartott öröm-ünnepére

  text
  qualifiedcontent

  Evangélikus gyülekezettörténeti nyomtatványok, évkönyvek, jelentések és kéziratok.

/3
<< >>