sort by: relevance title

results: 13

refine search results
/2
<< >>
 • Középiskolai matematikai versenyek

  Középiskolai matematikai versenyek

  text

  A könyv matematikai feladatokat,és azok megoldását tartalmazza.

 • ismerkedés

  Ismerkedés a véletlennel

  text

  Középiskolai szakköri füzetek

  az általános és a középiskolai tanulók számára

  Ez a szakköri füzet elsősorban középiskolások számára készült, és a valószínűségszámítás alapfogalmait ismerteti játékos formában. Az önálló munka elősegítése érdekében az anyagot lényegében feladatokon keresztül tanítjuk.

 • 1973-74

  Középiskolai matematikai versenyek

  text

  1973-74

  Olvasóink számára az alábbiak szerint ajánljuk gyűjteményünk használatát. Előbb próbálják önállóan megoldani az egyes kiszemelt feladatokat, és csak azután lapozzák fel a kötet külön részében található megoldásokat mintegy tartalmi ellenőrzésül, kiegészítésül, másrészt a mondanivaló megfogalmazásának gyakorlására is.

 • Idősorok analízise

  Idősorok analízise

  text

  Könyvünk fő célja az idősorok analízisében alkalmazható fogalmak és módszerek bemutatása, és amennyire csak lehetséges, matematikai szempontból egzakt bevezetése. A könyv tíz, lényegében független fejezetből áll. Az első fejezetben a szükséges matematikai ismereteket foglaljuk össze. A másodikban az egydimenziós idősorok vizsgálatánál legelterjedtebben használt ún. ARMA modellt ismertetjük. A harmadik fejezet a legegyszerűbb ARMA folyamat, az elsőrendű autoregresszív folyamat becslési kérdéseit tárgyalja. A negyedik a folytonos időparaméterű folyamatok diszkrét folyamatokkal való közelítésre ad módszereket. Az ötödik fejezet szerzői a többdimenziós folyamatok struktúraanalízisére általuk kidolgozott módszert ismertetik. A spektrum becslését a hatodik, a Kálmán-féle állapotteres leírást a hetedik és a nyolcadik fejezet tartalmazza. A becslések aszimptotikus tulajdonságait a kilencedik, számítástechnikai kérdéseit pedig a tizedik fejezet tárgyalja.

 • Középiskolai Matematikai Lapok 1971/10

  Középiskolai Matematikai Lapok

  text

  1971. évi 10. szám

  43. kötet 5. szám

  (Fizikai Rovattal bővítve)

  1971. december

  A Művelődésügyi Minisztérium, a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Lapja.

  Megjelenik évente 10 számban.

 • Középiskolai Matematikai Lapok 1971/8-9

  Középiskolai Matematikai Lapok

  text

  1971. évi 8-9. szám

  43. kötet 3-4. szám

  (Fizikai Rovattal bővítve)

  1971. november

  A Művelődésügyi Minisztérium, a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Lapja.

  Megjelenik évente 10 számban.

 • Középiskolai Matematikai Lapok 1971/1

  Középiskolai Matematikai Lapok

  text

  1971. évi 1. szám

  42. kötet 1. szám

  Fizikai Rovattal bővítve

  1971. január

  A Művelődésügyi Minisztérium, a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Lapja.

  Megjelenik évente 10 számban.

 • Középiskolai Matematikai Lapok 1971/2

  Középiskolai Matematikai Lapok

  text

  1971. évi 2. szám

  42. kötet 2. szám

  (Fizikai Rovattal bővítve)

  1971. február

  A Művelődésügyi Minisztérium, a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Lapja.

  Megjelenik évente 10 számban.

 • Középiskolai Matematikai Lapok 1971/4

  Középiskolai Matematikai Lapok

  text

  1971. évi 4. szám

  42. kötet 4. szám

  Fizikai Rovattal bővítve

  1971. április

  A Művelődésügyi Minisztérium, a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Lapja.

  Megjelenik évente 10 számban.

 • Középiskolai Matematikai Lapok 1971/5

  Középiskolai Matematikai Lapok

  text

  1971. évi 5. szám

  42. kötet 5. szám

  (Fizikai Rovattal bővítve)

  1971. május

  A Művelődésügyi Minisztérium, a Bolyai János Matematikai Társulat és az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Lapja.

  Megjelenik évente 10 számban.

/2
<< >>