sort by: relevance title

results: 4

refine search results
 • 623987_lead

  SELECTAE PROPOSITIONES EX VNIVERSA THEOLOGIA

  text
  qualifiedcontent

  Padányi Bíró Márton (Padány,1693- Veszprém ,1762). Veszprémi püspök prédikációs könyve,melyet Győrben adott ki,magyar nyelven. Padányi Bíró Márton a tollforgató püspök,a sümegi Püspöki Palota építtetője 1745-től 1762-ig volt a nagy kiterjedésű veszprémi egyházmegye főpásztora. Tanulmányai befejeztével pályája gyorsan ível felfelé:1723-ban plébános Bicskén,1729-ben veszprémi kanonok és felsőörsi prépost.1734-ben Acsády Ádám püspök helynöke és legbizalmasabb munkatársa,1740-ben nagyprépost. Nevéhez fűzödik a veszprémi püspöki könyvtár alapítása is.Még püspöki kinevezése előtt 9 munkája hagyja el a nyomdát,s ezt a számot püspöksége alatt további 20-szal gyarapította. Természetes,hogy épülő sümegi rezidenciájában is különleges figyelmet szentelt könyvtára berendezésére,és felszerelésére.Utóbbiban nagy segítségére volt bécsi megbízottja,Tessedik István,aki 1750 novemberében levélben tájékoztatja Birót a megjelent könyvekről,azok áráról,a közeli aukciókról és azok kínálatáról.A könyveket egy lezárt és lepecsételt ládában a győri ferencesekhez küldi,ahonnét azokat továbbítják Nyúlra. A Sümegre történő szállítás már a nyúli tiszttartó feladata.Biró leveleiből kiderül,hogy nagyon elégedett volt megbízottja munkájával és figyelmessége jeléül még somlói bort is küldött neki. Nagyon rövid idő alatt összeállt a 607 kötetből álló gyűjtemény.Az 1751-ben készült leltára műveket szakcsoportosításban közli.Első helyen szerepelnek a bibliográfiák,a második csoportban találjuk a szentírás magyarázatokat és az egyházatyákat.Ezt követik a hittudományi,erkölcstani és jogi munkák.A magyar történelem után következnek az egyháztörténeti munkák,majd a prédikációkat tartalmazó kötetek. Végül Biró teológiai és filozófiai jegyzetei zárják a leltárt. A legtöbb mű latin nyelven olvasható.Vannak azonban magyar nyelvű munkák is,melyek leginkább prédikációs kötetek. Könyvtárának fennmaradt példányai,leltára,Biró püspök levelei,jegyzetei ma a Veszprémi Érseki Könyvtárban találhatók. A sümegi Kisfaludy Sándor Emlékház különgyűjteménye őrzi két munkáját,amelyek a 18. században láttak napvilágot: 1.MICAE,ET SPICAE EVANGELICO-APOSTOLICAE AVAGY EVANCYÉLIOMI KENYÉR-MOR'ZALÉKOK ÉS APOSTOLI BÚZA-KALÁSZOK 2.SELECTAE PROPOSITIONES EX UNIVERSA THEOLOGIA SCHOLASTICA DOGMATICA

 • Lead_2015.396.1.P

  Frankfurt látképe lovasokkal

  image
  qualifiedcontent

  Coloured copperplate engraving. "Perspective view of the horse fair in Frankfurt on the Main". Engraved around 1760.

 • Lead_2015.395.1.P

  A párizsi Pont Marie és Pont Rouge

  image
  qualifiedcontent

  Coloured copperplate engraving. "Perspective view of the Marie Bridge and the Rouge (Red) Bridge in Paris".

 • Angyal alak

  Angyal alak

  image
  qualifiedcontent

  Szent István Király Múzeum Üvegnegatív Gyűjteménye

  Angel from the Jesuit sacristy. Glass plate negative from 1957.