sort by: relevance title

results: 483

refine search results
/49
<< >>
 • 386918_lead

  Szalonna - Református templom

  image
  qualifiedcontent

  István Mizerak's photo documentation on the Church of Szalonna. The Calvinist church of the Árpád era was originally built by Catholics in the 11th century. A square-shaped nave was added to the rotunda in the 13th century. The restored remains of a 13th-century fresco depicting the life of Saint Margaret of Antioch adorns the wall of the rotunda. During the 15th century, master painter András from Szeppeség created several additional circular paintings of prophets to the sides of the main mural. The church got into Calvinist possession in 1598, and the independent belfry was added in 1765.

 • 386887_lead

  Zubogy- Református templom

  image
  qualifiedcontent

  Istvan Mizerak's photos on the Calvinist Church in Zubogy village. The Gothic-style parish church was erected during the 12th century in the era of the Árpád Dynasty. In 1299, the church was damaged, the surrounding villages were destroyed by neighbouring nobles. The 16th century saw the original sanctuary torn out and replaced with a polygonal Gothic-style sanctuary and two tracery windows were added. During the late 16th century, local residents converted to Calvinism and the church followed them. The ceiling was painted in 1726, but the work was unlikely that of a master. New windows were cut and an entrance vestibule was added in 1750. Since then, buttresses were added, but the church appears as it did in 1758 and is considered a first class national monument.

 • 385898_lead

  Ragály

  image
  qualifiedcontent

  Istvan Mizerak's photo documentation on Ragály village from year 1986. The "Yellow" Balassa Castle is one of the most important monuments in Ragály. It was built in 1743 and it is a typical example of the Baroque castles of the region. It gave home to the Balassa Barons. In the basement, there was the family crypt with their tombs.

 • 385897_lead

  Ragály

  image
  qualifiedcontent

  Istvan Mizerak's photo documentation on Ragály village from year 1986. The "yellow" Balassa Castle is one of the most important monuments in Ragály. It was built in 1743 and is a typical example of the Baroque castles of the region. It gave home to the Balassa Barons. In the basement, there was the family crypt with their tombs.

 • 385020_lead

  Jósvafő

  image
  qualifiedcontent

  István Mizerák's photo of the Calvinist Church in Jósvafő and the village panorama. The original church was built in the 16th century in Gothic style. The present church is from the 18th century and it has Baroque style. The beautifully coloured coffered ceiling was also painted in the 18th century. The furniture of the church is remarkable too. The bell tower is standing separately, not built as a part of the church. The monuments are surrended by a wall.

 • Lead_2020.128.1.P

  Amulettcédulákat, kegytárgyakat tartalmazó breverl jezsuita címeres réz tokban

  image

  18. századi, övre csatolható vagy nyakba akasztható réz tokban kialakított breverl, vagyis oltalomlevél: olyan hordozható, ereklyékkel, bajelhárító tárgyakkal, amulettcédulákkal kombinált szentképegyüttes, amely a népi vallásosság szerint minden bajtól, betegségtől, veszedelemtől megoltalmazta tulajdonosát. Füllel ellátott, mindkét oldalán vésett díszítésű réz tokban kihajtogatható szentképek között kegytárgyegyüttes látható. A réztok előoldalán jezsuita címer jelenik meg: "IHS" Krisztus-monogram (Loyolai Szent Ignác feloldásában: Iesus Habemus Socium vagy Iesu Humilis Societatis), a H-betű vízszintes szárából kinövő kereszttel, alatta három szöggel. A hátoldalon Krisztus szenvedésének kínzóeszközei (Arma Christi) láthatók: középen "INR" feliratú kereszt, rajta töviskoszorú, lándzsa és izsópszálra erősített szivacs jelenik meg, míg a kereszt mellett vesszőnyaláb, szöges ostor és létra látható. A réztokot kinyitva összehajtogatott papírlapokat látunk, amelyeket kihajtogatva négy rézmetszetet láthatunk, amelyek között középen kegytárgyegyüttest találunk: miniatűr kegyszobrokat, Caravaca-keresztet, ereklyéket, illetve szentek képmásait apró rézlapocskákra nyomva. Az ereklyeegyüttes fölötti metszeten glóbusz köré tekeredő kígyó fölött Jézus töviskoszorúval körbevont, lángoló Szent Szíve, illetve Szűz Mária hét tőrrel átszúrt, lángoló szíve jelenik meg sugárkoszorúban, fölöttük pedig Krisztus Öt Szent Sebe látható, szintén sugárkoszorúban, mellette "IN // RI" felirat. A metszet bal oldalán felirat: "Deus Iesus Mariae Filius". A jobb oldali felirat: "Maria Virgo Mater Iesu". Az ereklyeegyüttes alatt egy Szeplőtelen Szűz Máriát (Maria Immaculata) ábrázoló metszet látható, amelyen a tizenkét csillagú koronát viselő, kezében liliomot tartó Szűz Mária holdsarlón áll, amely alatt az eredendő bűnt jelképező, glóbusz köré tekeredő kígyó jelenik meg. A Szeplőtelen Fogantatás-ábrázolások elterjedt, bűntől és betegségektől oltalmazó motívumok voltak, a pestisjárványok idején számos Immaculata-szobrot állítottak Magyarországon. Az ereklyeegyüttestől balra elhelyezkedő metszeten kettőskeresztben (Caravaca-kereszt) bibliai eredetű áldóimádságok kezdőbetűi olvashatók. A kereszt közepén Pietá kegyszobor képe jelenik meg, a kereszt felső szára körül pedig különböző áldóformulák (pl. Szent Benedek-kereszt) láthatók. A kereszt alsó szára alatt, balra Szent Benedek, jobbra pedig Szent Rókus álló alakja jelenik meg. Az ereklyeeggyüttestől jobbra elhelyezkedő metszet az előző szentkép párdarabja lenne, ugyanis hasonló elrendezésben jelenik meg rajta a kettőskereszt (Caravaca-kereszt), benne a bibliai eredetű áldóimák kezdőbetűivel, a kereszt felső szára körüli egyéb áldóformulák és a kereszt alatt álló alakok. A kettős kereszten azonban más betűk, más ábrázolás, a kereszt körül pedig más áldóformulák és szentek jelennek meg. A kereszt közepén a keresztre feszített Jézus sugárkoszorús alakja látható, a kereszt alatt, jobb oldalon pedig Sárkányölő Szent György alakja jelenik meg. A ragasztás miatt a metszet bal oldala kevésbé látható, hasonló ábrázolásokon a kettőskereszt alsó szára alatt,bal oldalon Szent Mihály arkangyal alakja látható.

 • Lead_2019.359.1.P

  Keresztrefeszített Krisztus ábrázolás búcsúkiváltsággal

  image
  qualifiedcontent

  Coloured copperplate engraving showing Jesus on the cross, surrounded with a wheatear and a grapevine. German inscriptions meaning how much penance to do in order to get indulgence.

 • Lead_2019.381.1.P

  Keresztrefeszített Krisztus ábrázolás búcsúkiváltsággal

  image
  qualifiedcontent

  Copperplate engraving of the crucified Jesus, surrounded with the instruments of torture. German inscriptions meaning how much penance to do in order to get indulgence.

 • Lead_2020.020.1.P

  Lehajtott fejű Szűz Máriát, Keresztre feszített Krisztust és Gonzaga Szent Alajost ábrázoló szentkép búcsúkiváltsággal

  image
  qualifiedcontent

  Jesus on the cross with indulgence penance in the middle picture, the Virgin Mary is in the left picture, and Saint Aloysius Gonzaga is in the right picture.

 • Lead_2019.355.1.P

  Szűz Mária mint a tisztítótűzben szenvedő lelkek menedéke (Köpenyes Madonna)

  image
  qualifiedcontent

  Copperplate engraving of Mary, Mother of Mercy, wearing a cloak. Two angels are on her sides holding a scapular and a rosary. There are sould in the Purgatory below them. A prayer in German language is written below the picture.

/49
<< >>