sort by: relevance title

results: 690

refine search results
/69
<< >>
 • 729852_lead

  Sümeg,kegyhely

  image
  qualifiedcontent

  A magyar hősök Védasszonya fogadalmi kapujának terve

  A képeslapon " a magyar hősök Védasszonya fogadalmi kapujának terve" látható,színezett rajz. A kegytemplom története. műemlék ferences kegytemplom (Szt. István tér 9. T-el: 83). Ősét Széchenyi György püspök építtette 1649-ben, aki ez évben telepítette Sümegre ferenceseket. Mai barokk formáját 1852-ben nyerte. Kegyszobra 1653-ból való. A hatalmas, gazdag pompájú faragott barokk főoltárt Fr. (Richter) Domonkos győri karmelita készítette. A freskókat Kontuly Béla alkotta: a hajó képeit 1951-55 közt, a szentélyt 1968-ban. A templom Sarlós Boldogasszony tiszteletére van szentelve. 36 x 13 m. 1968-ban új palafedést és külső felújítást, 1972-ben márvány padozatot és belső felújítást kapott. Búcsú: Jézus Szíve vasárnap és Kisboldogasszony utáni vasárnap Szentségimádás: farsang három utolsó napja.

 • leadmanda_mrcius_20_016

  Indiai kender kivonat, gyógyszertartó fiolában

  image

  Kenderkivonat, gyógyszertári fiolában.

 • 702261_lead

  Görgey István

  text
  qualifiedcontent

  Írta: Králik Lajos

  Görgey István "1848 és 1849-ből. Élmények és benyomások. Okiratok és ezek magyarázata. Tanulmányok és történelmi kritika." című művének ismertetése.

 • 685592_lead

  Schedius-emlék

  text
  qualifiedcontent

  A budapesti ág. hitv. evangélikus főgimnáziumban 1925. május 22-én, pénteken, az iskola alapítójának, Schedius Lajosnak emlékezetére tartott hálaünnepen felolvasta Dr. Hittrich Ödön a főgimnázium tanára és e. i. igazoatója.

  Evangélikus gyülekezettörténeti nyomtatványok, évkönyvek, jelentések és kéziratok.

 • 685593_lead

  Az ágostai hitvallású pesti autonóm szlávegyház szenvedéseinek története a XIX. században

  text
  qualifiedcontent

  Evangélikus gyülekezettörténeti nyomtatványok, évkönyvek, jelentések és kéziratok.

 • Kastély épület

  Kastély épület

  image
  qualifiedcontent

  Szent István Király Múzeum Üvegnegatív Gyűjteménye

  Nádasdy Castle in the 19th century. Glass plate negative.

 • Kastély épület

  Kastély épület

  image
  qualifiedcontent

  Szent István Király Múzeum Üvegnegatív Gyűjteménye

  Nádasdy Castle in the 19th century. Glass plate negative.

 • Kastély épület

  Kastély épület

  image
  qualifiedcontent

  Szent István Király Múzeum Üvegnegatív Gyűjteménye

  Nádasdy Castle in the 19th century. Glass plate negative.

 • 60511_lead

  Három részre osztatott szent beszédek mellyeket a hit-béli ellen-vetéseknek világosítására, öszveszedegetett, és a keresztény hívek eleibe terjesztett a reszek elején betűkbe tétetett Szeráfikus Szent Ferentz Rende-béli szerzetes

  text
  qualifiedcontent

  Négy világitó úr napi lámpások az az, az oltári nagy szentség-felöl támasztott vetekedéseknek setét homállyát világositó négy predikátziók mellyeket úr napján Ketskemét mezö várossának tágas piaczán, külön-külön-féle rendben s' religion levő halgatókhoz, egy-más-után következendő négy esztendőkben, élő nyelvével mondott P. Telek József

 • lead_82575

  Gyógyszeres papírdoboz tetővel

  image

  gyógyszerészeti csomagolóeszköz

  hengeralakú keménypapír

/69
<< >>