sort by: relevance title

results: 3536

refine search results
/354
<< >>
 • NA_2157

  Téli népszokások Buzsákon

  Téli népszokások Buzsákon. A Rippl-Rónai Múzeum Néprajzi Adattárának anyaga. Mindazok az írott és nyomtatott dokumentumok tartoznak a gyűjteménybe, amelyek a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum hivatali és tudományos-ismeretterjesztő munkája során keletkeztek. Elsősorban tudománytörténeti forrásként használható anyagokat tartalmaz adattárunk. Néprajzi gyűjtések, települések kéziratos monográfiái, honismereti pályamunkák mellett sajtóban megjelent cikkek és a múzeum Néprajzi Szakágának működésével, kiállításaival kapcsolatos anyagok is megtalálhatóak itt.

 • 729800_lead

  Távbeszélő hivatal

  képes levelezőlap

  A képes levelező lapon a Magyar Királyi Távbeszélő Hivatal emblémája látható.I. Ferenc József számára készült távbeszélő készülék (1896).A képeslap tervezője Dudás László.A sümegi barokk év kapcsán került a Sümegi Városi Múzeum gyűjteményébe.

 • Oklevél Földi Imrének a Nemzetközi Súlyemelő Szövetségtől

  Oklevél Földi Imrének a Nemzetközi Súlyemelő Szövetségtől

  Oklevél Földi Imrének a Nemzetközi Súlyemelő Szövetségtől (IWF) a hírességek csarnokának (Hall of Fame) tagjai közé választása alkalmából. (1993) Üveglap mögött.

 • lead_681340

  Pécsegyházmegyei Körlevelek 1993

  The Püspöki Körlevelek (Episcopal Circular) of Pécs is an annual (irregularly issued) diocesan internal publication in Latin and English languages.

 • 2016.002.1.P

  Boldog Paula Montal emlékérem

  Memorial medallion made on occasion of the beatification of Paula Montal on 18 April 1993. Made by medallist Mauro Baldessari in the workshop Colombo Medaglie of Milan. On the face: portrait of Paula Montal and inscription "B. Paula Montal SCH.P. 1799-1899. Beatificacion 18 Abril 1993". On the verso: Piarist blazon and inscription "Fundadora de la Hijas Maria Religiosas de las Escuelas Pias".

 • 2016.227.1-2.P

  50 éves érettségitalálkozó porcelán emlékérem

  Memorial plaquette made of porcelain of Hollóháza. On the face: Piarist blazon and inscription meaning "In memory of our 50-year graduation reunion 1993".

 • 2016.210.1.P

  Antall József emlékérem

  "József Antall First Prime Minister of the Republic of Hungary 1932-1993". Silverplated metal memorial medallion, made by medallist Gyula Bozó. On the verso: citation from the Bible (Paul's Second Epistle to Timothy).

 • 2016.209.1-2.P

  Győri Cuczor Gergely Bencés Gimnázium plakett

  Bronze plaquette with the building of the Cuczor Gergely Benedictine High-School of Győr, and inscription "Schola Benedicti". Made by medallist György Kiss.

 • 2016.74.1-4.P

  Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje

  Officer's Cross of the Hungarian Order of Merit. Awarded to Piarist teacher Lajos Kincs in 1993.

 • 639348_lead

  Vájling

  Belül fehér, kívül kék mázas. Margarétás mintázatú a díszítése ( fehér, vörös, zöld).A sümegi Városi Múzeum különgyűjteményének Patonai-Nádasi anyagából. A SÜMEGI FAZEKASSÁG TÖRTÉNETE Sümeg a bakonyi fazekas központok közül a legjelentősebb volt.Jelentőségét két dolognak köszönheti.Egyrészt földrajzi fekvésének,mivel öt útvonal találkozási pontján épült.Ezért aztán hamar mezővárosi és vásártartási jogot kapott.Másrészt Sümeg határában jó minőségű tűzálló agyagot bányásztak.Köztudomású,hogy síkvidéken az agyag általában nem tűzálló,a hegyvidéken viszont igen. Hozzájárult a fazekasság fejlődéséhez az a tény is,hogy a környező földek földművelésre szinte alkalmatlanok ,rossz minőségűek. A kedvező társadalmi feltételeket is meg kell említeni.Kezdetben a vár igényeit kellett kielégíteni,ezért az első fazekasok várjobbágyok voltak. Ebben az időben a veszprémi püspökség tulajdona volt a vár.Az ásatások során sok gótikus, reneszánsz és barokk kori kerámia került elő. 1643.március 27-én személyi és vagyoni szabadságot,és önkormányzati jogot nyert Sümeg lakossága.Innét számíthatjuk Sümeg iparosodásának megindulását. Céhbe történő tömörülésüknek pontos évét nem ismerjük ,de minden valószínűség szerint ez az 1700-es évek végén már megtörtént. A Kisfaludy Sándor Emlékházban látható céhszászlójuk 1841-ből való. A mesterség igazi virágkorát a 19.század utolsó évtizedeiben,és a 20.század elején élte.Ebben az időszakban mintegy fészáz műhelyben folyt a munka,1900-ban pedig 72 fazekast számláltak a városban. Edényeik eljutottak Somogyba,Göcsejbe,Vas megyébe,Sopron megyébe.Egyes adatok arra utalnak,hogy még az Alföldről is jöttek kereskedők a sümegi fazékért. A sümegi kerámiák igen jellegzetes mintakincset őriztek,melyek közül a legjellemzőbb a fehér alapon kék,zöld,vörös,barna (habán) színekből képzett virágornamentika(rózsa,tulipán,rozmaring)volt. Az 1910-es években kezdődik a mesterség hanyatlása,melyhez a zománcedények megjelenése,majd elterjedése is hozzájárult.A fiatalok inkábba gyárakba mennek el dolgozni.Először inashiány jelentkezett,majd lassan a műhelyek száma is megfogyatkozott Sümegen. A város híres fazakasai közül ki kell emelni Patonai Ferencet /1925-1987/,aki az 1940-es évek elejétől kezdődően dolgozott Sümegen.Fő célja a helyi hagyományok újraélesztése,a múlt örökségének megmentése.Felkutatta a régi cserépedényeket,róluk készült fényképeket,az utolsó sümegi fazekasoktól elsajátította a hagyományos formakincset és díszítésmódot.Házában családi múzeumot rendezett be,amelyben megtalálhatóak voltak a begyűjtött és saját készítésű edények is.1979-ben a Népművészet Mestere,1980-ban feleségével együtt az Iparművészet Mestere címet is elnyerte.A "Patonai -műhely folytonosságát,keresztfiúk,Nádasi János fazekasmester munkássága biztosítja.

/354
<< >>