sort by: relevance title

results: 5870

refine search results
/587
<< >>
 • lead_ozdvk019_000086_OCR_4o

  Az állatok csodálatos világa

  A szerző részletesen kifejti a több állatfajjal való tanulmányozását és tapasztalatait. A fajokat csoportokra ossza fel és fajtánként leírja a viselkedésüket és életmódjukat.

 • &quot; &quot;&quot;ezernyolcszáznegyvennyolcadiki levelek...&quot;&quot; &quot;

  "ezernyolcszáznegyvennyolcadiki levelek..."

  A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményében őrzött kézirat betűhív átírása. A könyv Mezősy László kézirata, levélgyűjteménye a szabadságharc eseményeiről. Azokat az eseményeket amelyeket közvetlenül élt át igen pontosan írja le; de a nem közvetlen átélt, rendszerint hallomásból ismert eseményeket is próbálja dokumentálni.

 • Égig érő palatábla (kisregény)

  Égig érő palatábla (kisregény)

  A felvidéki prózaíró egész munkásságában meghatározó szerepe van az időnek, a közösségben átélt múltnak és az emlékező, fölidéző elbeszélő technikáknak. Új regényének öregember hőse egy gömöri falu parasztházának padlásán matat; egykori elemi iskolai palatáblájáról fújja le évtizedek porát, mert ennek az avítt iskolai eszköznek újra feladata van: Ostravából nyári vakációra "hazalátogató" unokáját szeretné a segítségével magyarul megtanítani. 

 • Kétszer harangoztak (regény)

  Kétszer harangoztak (regény)

  Mács József könyvének főhősét az új házuk féltése roppantja össze. A ház féltése mögött azonban egy szomorú emberi sors tragikus állomásai sorakoznak.

 • Gyermek-nevelésre vezető út-mutatás, a' S. Pataki Helvetica Confelsiót tartó Collégiumban tanító ifjúság számára

  Gyermek-nevelésre vezető út-mutatás, a' S. Pataki Helvetica Confelsiót tartó Collégiumban tanító ifjúság számára

  A hazai pedagógusképzés, 1797-ben megjelent első magyar nyelvű pedagógiakönyve.

 • &quot;Egyetlen dimenziónk a jelen&quot; Szalay Lajos festő- és rajzolóművész levelezéséből

  "Egyetlen dimenziónk a jelen" Szalay Lajos festő- és rajzolóművész levelezéséből

  Szalay Lajos grafikusművész levelezéséből összeállított válogatás. A 238 darab levél végigkíséri az alkotó élet- és művészi pályáját; könyvei, illusztráció-sorozatai megszületését, létrejöttüknek, művészi megformálásuknak a nehézségeit és a tervben rekedt műveiről, valamint végleges hazatelepedése körülményeiről is beszámolnak.

 • Gömöri népmesék

  Gömöri népmesék

  Gömöri ​népmesék – olvassuk a kötet címét. „Gömöri, mé' më (azaz: méghozzá, mégpedig) baracci!” Tenné hozzá a helyi nyelvhasználatnak megfelelően a mesélő, néhai Tóth Balázsné született Csák Margit néni, akinek köszönhetően ezeket a meséket annak idején , mintegy három évtizede, lejegyezhettem. A mese sok-sok emberi nemzedék tapasztalatait őrzi. Egy kicsit példatára a tehetségesnek, az egyetemes emberinek. Szeretetről, tisztességről, agyafúrtságról, csalafintaságról, gonoszságról, önzésről és önzetlenségről, irigységről és megannyi más emberi tulajdonságról szól.

 • Felvidéki kastélyok lexikona 2.kötet (Nyitrai Kerület-Szlovákia)

  Felvidéki kastélyok lexikona 2.kötet (Nyitrai Kerület-Szlovákia)

  egy sokrétű, színes vidék hihetetlenül sok kastéllyal és kúriával. Közülük nem egynek pótolhatatlan helye van a magyar történelemben. Ennek ellenére többségében teljesen ismeretlen építményekről van szó, ezért megismertetésükkel először találkozik a szakma és a széleskörű nyilvánosság. 

 • Tíz kortárs költő

  Tíz kortárs költő

  Vasy Géza irodalomtörténész kritikus munkássága a 20. századi magyar irodalom népi ihletésű körében bontakozott ki. Emellett a nemzedéktárs fiatal költők műveinek elemzését adta, több antológiát szerkesztett új termésükből. Nagyszabású vállalkozása volt az 1945 utáni magyar irodalom alkotóit bemutató és elemző tanulmánygyűjteménye.

 • A bükki füvesember gyógynövényei

  A bükki füvesember gyógynövényei

  Ebben a könyvben apa és lánya összefoglalják, mely növények a leghatásosabbak vérnyomásra, cukorbetegségre, emésztésre, koleszterinre, allergiára. Azokat a népgyógyászati tapasztalatokat összegzik, melyekre évszázadok óta támaszkodik az orvoslás és amelyek sajnos lassan feledésbe merülnek.

/587
<< >>