sort by: relevance title

results: 168772

refine search results
/16878
<< >>
 • Lead_2015.055.1.P

  Vászonra nyomtatott imalap a Keresztrefeszített Krisztussal

  Textilre nyomott rézmetszet a keresztrefeszített Krisztussal és német nyelvű imádsággal. A feszület bal oldalán felirat: "O Herr Jesu / dich durch dei / so du an den Sei / hast insonderheit / Seel von den Leit / barme dich über / [...] Seel mann / wird ab-". A feszület jobb oldalán felirat: "Ehriste ich bitte / ne bittren Schmerzen / ligen [...] gelitten / da dein allerheiligste / ist abgeschieden, Er- / meine arme Sun- / sie von den leib / scheiden.". Képmező alatt felirat: "O Herr Jesu Ehriste in deine [...] / besthl ich meinen Geist. Amen."

 • Lead_2015.054.1.P

  A gößweinsteini kegyszobor vászonra nyomtatott metszetmásolata a bazilikával

  A gößweinsteini kegyszobor vászonra nyomtatott metszetmásolata a kegytemplommal. Feltehetően 18. századi gößweinsteini zarándok emlék. Lent a gößweinsteini bazilika, fent a bazilika kegyképe alapján Szűz Mária Szentháromság általi megkoronázása látható. Felirata: "Bildung der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit in Gößwein = / stein Bamberger Bistumsist mit Wunderzeichen und / Wahlfahrten beruhmt."

 • Lead_2015.053.1.P

  A jeutendorfi Fájdalmas Szűzanya kegykép vászonra nyomtatott metszetmásolata

  A jeutendorfi Fájdalmas Szűzanya kegykép vászonra nyomtatott metszetmásolata. A metszeten puttók tartotta díszes keretben Szűz Mária arcképe látható. A keret alatti kartus felirata nehezen olvasható: "Wahre Abbildung / der Schmerßhaffte / Mutter unser der Orden / den P.P. Serviten zu Jeutendorf".

 • Lead_2015.052.1.P

  A bécsi Maria Treu piarista templom Kegyes Iskolák Királynéja kegyképének vászonra nyomtatott metszetmásolata

  A bécsi Maria Treu piarista templom Kegyes Iskolák Királynéja kegyképének vászonra nyomtatott metszetmásolata. A metszeten egy díszes oltárépítményen látható a római San Panteleo Kegyes Iskolák Királynéja ábrázolásának a bécsi Maria Treu templomban található másolata. Az architektúra oromzatán kartusban a következő felirat olvasható: "MARIA / Treu / 3". A kegykép alatt a piarista címer látható, alatta pedig újabb feliratos kartus.

 • Lead_2015.047.1.P

  Pünkösd

  A szentlélek Szűz Máriára és az apostolokra aló kiáradását ábrázoló rézmetszet. A képmező alsó szegmensében az apostoloktól körülvéve Szűz Mária térdel. Fölötte a Szentlélek galambja jelenik meg fénysugaras koszorúval övezve. Jelzés és felirat nélkül. Hátoldalán latin nyelvű imádság. Imakönyvből származó lap, ugyanabból a kiadványból származhat, mint a 2015.044-047.1.P leltári számú lapok.

 • Lead_2015.046.1.P

  Krisztus feltámadása

  A képmezőben Krisztus feltámadásának jelenete látható. Krisztus dicsfényes alakja egy nyitott szarkofág felett lebeg, az előtérben a látottaktól megriadó római katonák láthatók. Jelzése jobb alsó sarokban: „BF”. Hátoldalán latin imádság. Imakönyvből származó lap, ugyanabból a kiadványból származhat, mint a 2015.044-047.1.P leltári számú lapok.

 • Lead_2015.045.1.P

  Jézus születése

  A gyermek Jézus születése rézmetszet. A képmező középpontjában jászolban fekszik a gyermek Krisztus, mellette Szűz Mária, valamint ajándékokat hozó pásztorok és bölcsek. A jászol mellett egy bárány fekszik. A metszet keretén jelzés: „BF”. Hátoldalán latin nyelvű imádság. Imakönyvből származó lap, ugyanabból a kiadványból származhat, mint a 2015.044-047.1.P leltári számú lapok.

 • Lead_2015.044.1.P

  Angyali üdvözlet

  Angyali üdvözlet rézmetszet. A Szűzanya a képmező bal oldali előterében térdel, tőle jobbra megjelenik az Úr angyala jobb kezében liliomot tart, bal kezével pedig a felhők között repülő galambra mutat. A felhőkön angyalok tekintenek le a jelenetre. Jelzés és felirat nélküli metszet. Hátoldalán latin nyelvű imádság. Imakönyvből származó lap, ugyanabból a kiadványból származhat, mint a 2015.045-047.1.P leltári számú lapok.

 • Lead_2018.212.1.P

  Az oroszlán és a róka

  Aiszóposz meséinek francia kiadásához készült metszetillusztráció, amelyek Az oroszlán és a róka c. mese ábrázolása látható. A kép előterében, sziklás tájháttér előtt, egy oroszlán egy bárányba harap. Az oroszlán alatt egy szarvas fekszik, előttük pedig egy kutya. Háttérben egy róka figyeli a jelenetet. A képmező fölött felirat: "56. DU LION ET DU RENARD." (A 2018.211.1.P és a 2018.212.1.P leltári számú metszetek valószínűleg egy sorozathoz tartoznak.)

 • Lead_2018.211.1.P

  A királyt kérő békák

  Aiszóposz meséinek francia kiadásához készült metszetillusztráció A királyt kérő békák c. meséhez. A képen egy tó látható. Előtérben egy madár áll körülötte békákkal. Háttérben egy híd jelenik meg mellette kis házzal. Felül felhőkön egy lepellel félig takart meztelen férfialak látható mellette egy madárral. A férfi egy fatuskót a magasba emel. A képmező tetején felirat: "19. DES GRENOVILLES ET DE LEUR ROY". (A 2018.211.1.P és a 2018.212.1.P leltári számú metszetek valószínűleg egy sorozathoz tartoznak.)

/16878
<< >>