sort by: relevance title

results: 182609

refine search results
/18261
<< >>
 • lead 758247

  Augusztus végéig Budapesten kiadják a hatósági lisztet

  Két héttel megkésett az aratás

  A pékek július ötödike után drágítani akarják a kenyeret

  From the article collection of the Metropolitan Ervin Szabó Library's Budapest Collection. Collected with altering intensity between 1906 and 1980, the material is mostly about the local history of Budapest.

 • Lead_767439

  Haplothrips subtilissimus Haliday 1836

  Thysanoptera

  Nöstény SZK/65

 • Lead_2020.096.1.P

  Szűz Mária a torinói lepellel és a passió szimbólumaival (Arma Christi) - Imalap búcsúkiváltsággal

  A búcsúkiváltsággal ellátott imalap felső részén Szűz Mária két angyallal Krisztus halotti leplét (torinói lepel) tartja, amelyen a halott Krisztus alakja hátulról és elölről is megjelenik. A jelenet fölött Krisztus szenvedéstörténetének szimbólumai (Arma Christi) jelennek meg. Az imalaphoz búcsúkiváltság tartozik: a felirat szerint, aki Krisztus halotti leplének képe előtt elimádkozza az alábbi imát, az VIII. Kelemen és V. Pál pápák engedélyével teljes búcsúban részesül vagy kiszabadít egy lelket a tisztítótűzből. A képmező alatt felirat: "Gebet / Gott der duuns in der heiligen Leinwand in wel: / cher dein aller heiligster von dem Creuz herunder ge / nommener Leib von Ioseph eingewickelt worden die / Mahlseichen deines bitteren Leydens hast verlassen / verleyhe uns gnadiglich das wir durch deinen / Todt und Begräbnus zu der du Glory der Aufer: / stehung geführet werden der du lebest und regie= / rest mit Gott dem Vatter im Einigkeit des Heil: / geist ein Gott in alle Ewigkeit Amen / Wer diß Gebet vor dem bild der heil Lein- / wand Christi andärchtig spricht erlangt volkommen- / ablaß und erläst ein Seel aus dem Segfeuer Clemens / der 8. hats bewilliget Paulus der 5. und / Clemens der 9. gestältiget: / zu finden bei [...] Baltzer Kueous[?]".

 • Lead_2020.094.1.P

  Jézus Krisztus hiteles képmása (Abgar-kép)

  A képmező középpontjában ábrázolt díszes keretben Jézus Krisztus hiteles képmása jelenik meg, amely az Abgar-kép féle ábrázolást követi. A hagyomány szerint Jézus Krisztusnak két hiteles, nem kézzel festett képmása maradt fenn: Veronika kendője és az Abgár királynak küldött portré, amelyekről számos későbbi másolat készült. A nyugati Abgar-képek sajátja, hogy a keleti ikonokhoz képest az arckép hátterében a kendő mivolt, a textilhordozó nem jelenik meg, talán azért, hogy ez a képi hagyomány jobban elkülönüljön a Veronika-kendőtől. A képmező fölött felirat: "ECCe In Insta effIgIeVIsVs est / IesVs NazarenVs ReX IVDeorVM." A kronosztikon feloldása: 1747. A képmező alatt feliratok: "Verwirft mich nicht von deinem Angesicht." A keret alatt a készítők jelzetei: "Iungwierth. del. // et Sc. Monachy". A lap alján újabb, kronosztikonos felirat olvasható, amelynek ugyancsak 1747 a feloldása. "XenIVM eX XenoDoChIo. offertVr a Norberto Saatzer CVrato."

 • Lead_2020.093.1.P

  Arma Christi-ábrázolás Veronika kendőjével

  A metszeten az Arma Christi motívumait, Krisztus szenvedéstörténetének szimbólumait (kötelek, lándzsák, szivacs, vesszők, kakas, töviskoszorú) megjelenítő két oszlop között egy kifeszített egy lepel jelenik meg, amelyen a négy evangélista szimbolikus alakjai tartják Veronika kendőjét. Középen a kereszt fölött "INRI" felirat olvasható. Az oszlopok talapzatán "Hans // Rogl" feliratok jelennek meg. A képmező alatt felirat: "Induite vos arniaturam Dei Eph.6.".

 • Lead_2020.092.1.P

  Angyalok Veronika kendőjével és az eucharisztia jelképeivel

  Nyitott sír mögött, középen egy angyal jelenik meg, kezében Veronika kendőjét tartva. Két oldalán egy-egy puttó látható az eucharisztia, az oltáriszentség jelképeivel: kehellyel, szentostyával és paténával. A képmező alatt felirat: "Mit blutroth gefärbte Wangen, / Nach eüch steht mein Verlangen, / JESU deine Pein und Schmerzen / Sollen sein in meinem herzen."

 • Lead_2020.073.19.P

  Kivonulás könyvének illusztrációja a Historiae Biblicae Veteris et Novi Testamenti című kiadványból

  A metszet a Klauber testvérek metszeteiből összeállított, 100 illusztrációt magába foglaló, 1748-ban, Augsburgban kiadott Historiae Biblicae Veteris et Novi Testamenti (avagy Biblische Geschichten des Alten und Neuen Testaments) című kiadványból származik. Ez a metszetlap az "15." sorszámot viseli és a Kivonulás könyvének egyes jeleneteit ábrázolja. Bal felső sarokban "Liber Exodi." felirat. A középső képmező keretén levő kisebb képek mellett jelzetek, melyek feloldása a képmező fölött, illetve alatt olvasható. A középső jelenet Mózest és Áront ábrázolja a fáraó előtt. A képmező középpontjában a kígyóvá változott botok jelennek meg a padlón. A középső jelenetet keretező kisebb képek az egyiptomi csapásokat ábrázolják. A képmező alján "C. 7. v. 12." felirat. (ld.: Kiv 7.10-12.). A képmező fölött felirat: "C.7. v. 12. Devoravit Virga Aaron virgas eorum - maleficorum. C. 8. v. 6. ranae operuerunt terram aegypti. v. 17. pulvis versus in sciniphes. 24. venit musca gravissima.". A képmező alatt felirat: "C.9.6. Mortua sunt omnia animantia. v.10. facta ulcera in hominibus et jumentis. v. 24. grando et ignis - percussit cuncta. C.10.v.14. locustae - innumerabiles - fuerant, vastatntes omnia. v.22. factae / tenebrae horribiles. C.7.21. aqua - versa in sanguinem - et pisces mortui. C.12.3. decima die mensis (dixit Dominus) tollat unusquisque agnum per familias, - absque macula, et immolabit universa mul,, / titudo Israel, festinanter comedetis assum, - residuum comburetis, - fasciculu hyssopi tingite in sanguine, et aspergite superliminare. - observabitis caeremonias has. et cum dixerint filii: quae est ista / religio. dicetis: victima transitque Domini est super domos Israel. v.29. percussit Dominus omne primogenitum a primogenito Pharaonis.- qui ait: ite, immolate Domino. v.35. filii Israel spoliaverunt aegyptos, / profetique sunt. 48. si quis voluerit facere phase Domini, circumcidetur prius.". Bal alsó sarokban a császári privilégium jelzete: "C.P.S.C.M.". Jobb alsó sarokban a készítők jelzete: "Klauber Cath. Sc. Et exc. A. V.".

 • Lead_2018.222.1.P

  Szent Ivó (1253-1303), a jogászok védőszentje

  Szent Ivó (1253-1303), a jogászok védőszentje. A metszet középpontjában ovális alakú tondóban Szent Ivó portréja jelenik meg. A képmező felső szegleteiben szárnyas kerubfejek láthatók. A portré alatti posztamensen két puttó egy nyitott könyvet tart. A könyv feliratai: "CUI= / QUE // SU= / UM". A posztamensen felirat: "S. IVO / Jurisconsultorum Patronus."

 • Lead_766932

  Haplothrips setiger Pr.

  Thysanoptera

 • Lead_766901

  Haplothrips setiger Pr.

  Thysanoptera

  Nöstény SZK/65 1967.?.13-14

/18261
<< >>