sort by: relevance title

results: 31

refine search results
/4
<< >>
 • Éremtár: Constantinus II. /317-340/ pénze

  Éremtár: Constantinus II. /317-340/ pénzének leírókartonja

  text

  Tárgy neve: Constantinus II. /317-340/ pénze, Ország: Római birodalom, Rövid megjelölés: kis bronz

 • KF_1973_114

  Áruszállítás, relief (reprodukció)

  image
  qualifiedcontent

  Áruszállítás, relief (reprodukció). Borszállítás hajón, vontatás (kőrelief). Forrás: A kép Michael Rostovizeff: Gesellschaft und Wirtschaft im Römischen kaiserreich c. munkájában található. Adatok a leltárkönyv alapján.

 • KF_1974_12

  Kőrelief, fotó (reprodukció)

  image
  qualifiedcontent

  Borszállítás szekéren, kőrelief, fotó (reprodukció). Forrás: Michael Rostovizeff: Gesellschaft und Wirtschaft im Römischen kaiserreich c. műve. Adatok a leltárkönyv alapján.

 • KF_1974_17

  Kőrelief, fotó (reprodukció)

  image
  qualifiedcontent

  Borszállítás hajón, kőrelief fotója (reprodukció). A képen egy gálya látható. Forrás: Michael Rostovizeff: Gesellschaft und Wirtschaft im Römischen kaiserreich c. műve. Adatok a leltárkönyv alapján.

 • KF_1973_118_C

  Piac, kőrelief (reprodukció), fénykép

  image
  qualifiedcontent

  Piac, kőrelief (fotó). Római kor. Répa és körtevásár. Adatok a leltárkönyv alapján.

 • Római regék és mondák

  Római regék és mondák

  text

  Két évezreden át nevelte az ifjúságot önfeláldozó hazaszeretetre és férfias helytállásra Mucius Scaevola, Horatius Cocles és a többi római hős példája, akiket Livius, Vergilius és Ovidius klasszikus írásai tettek halhatatlanná. Ma már nem oktatják széltében a latin nyelvet, s így a római jellem évezredes példái sem hatnak közvetlenül a nyelvórai olvasmányok anyagán át. Éppen ezért olyan fontos, hogy ma is minden fiatal korán megismerje ezeket a halhatatlan történeteket, amelyek Boronkay eleven stílusú feldolgozásában jutnak el az olvasók új generációjához.

 • Kosztolányi Dezső Nero, a véres költő

  Kosztolányi Dezső Nero, a véres költő

  text

  Kosztolányi Dezső történelmi regényének középpontjában Nero, a dilettáns költő-császár áll, aki jó szándékú ifjúként kerül a trónra, hogy sokak reménye szerint a római birodalom kiegyensúlyozott, nyugalmat hozó uralkodója legyen. A szelíd és fiatal Nerót azonban az a vágya, hogy művészetéért ismerjék, szeressék, eltéríti eredeti célkitűzéseitől. Mindenkit irigyel, aki tehetséges, ezért a hatalom erejével kísérli kicsikarni a művészi sikert. Meggyilkolja féltestvérét, Britannicust, szembeszegül nevelőjével, Senecával, s mert bölcsebbnek érzi önmagánál – üldözi. Környezete retteg tőle, mert egyetlen nem tetsző mozdulat vagy szó miatt halál vár mindazokra, akik a szörnyeteggé, zsarnokká vált császárnak tapssal, dicsérettel nem hódolnak.

 • Hermann Broch Vergilius halála

  Hermann Broch Vergilius halála

  text

  A Vergilius halálá-t maga Hermann Broch egy önvallomásában így jellemzi: „A könyv a haldokló Vergilius utolsó tizennyolc óráját idézi meg, Brundisium kikötőjébe való érkezésétől kezdve másnap délután Augustus palotájában bekövetkező haláláig. Bár a regény harmadik személyben beszéli ezt el, valójában a költő belső monológjával van dolgunk. Saját életével száll vitába, igaz vagy igaztalan erkölcsű volt-e élete, ezt firtatja, s hogy van-e létjogosultsága a költői alkotásnak vagy nincs – Vergilius állítólag meg akarta semmisíteni egész életművét –, mivel pedig minden élet bele van ágyazva kora teljességébe, ez az önvizsgálat kiterjed azokra a szellemi és mélyen misztikus áramlatokra is, amelyek meg átjárták lüktetésükkel a Római Birodalmat ebben az utolsó, Krisztus előtti évszázadban, és Vergilius a kereszténység előfutárává avatták.”

 • ausonius

  Horatiusi nyomok Ausonius költészetében

  text

  The author parallels Ausonius' and Horace's lives and poetries. At the beginning of the work, he introduces Ausonius's era (4th century, AD), the conditions characterizing the Roman Empire during that time and he afterwards deals with the Horatian features in Ausonius' poetry thematically (written in the content). The table of parallel spots can be found at the end of the work.

 • lead_257756

  Des Heil.[igen] Röm.[ischen] Reichs genealogisch-historisches Adels-Lexicon

  text

  Darinnen die älteste und ansehnlichste adeliche, freyherrliche und gräfliche Familien nach ihrem Alterthum, Ursprunge, Vertheilungen in unterschiedene Häuser u[nd] nebst den Leben derer daraus entsprossenen berühmthesten Personen, insonderheit Staats-Minister, in mehr denn 6000 Artickeln, mit bewährten Zeugnissen vorgestellet werden, nebst einer neuen Vorrede und Anhange, worinnen vornechmlich des ehemals weltberühmten grossen Ministers Christoph von Carlowitz auf Rothenhaus u.[nd] sehr merckwürdiges Leben vollständig geschreiben zu lesen

  Bibliogr. a szövegtestben

/4
<< >>