sort by: relevance title

results: 11282

refine search results
/1129
<< >>
 • Töltéssy Zoltán (Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége) levele Buday Györgyhöz

  Töltéssy Zoltán (Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége) levele Buday Györgyhöz

  Buday György levelezése

  Gépelt levél a Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége fejléces levélpapírján, autográf aláírással, keltezett. “A Békaegérharc dedikált példányát igaz hálával köszönöm meg, elárulva azt a felfedezésemet, hogy a rajzok készítőjében Isten bennünket még egy művésszel is megajándékozott. Milyen jó volna most a felfedezést közölni az Országos Református Tehetségnyilvántartó Hivatallal, vagy legalábbis a református napilapnak még a ködben leledző szerkesztőjével.” “A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetséghez való viszonyunkat Illetőleg csak annyit kell közölnöm, hogy a tárgyalást ők szakították meg. Egyébként is nem személyi és gyakorlati kérdések voltak azok, ahol velük nem tudtunk megegyezni, hanem szigorúan elvi szempontok. Különben is most, amikor az elnök és országos titkáruk evangélikus, személyi lehetetlenség velük református diákmunka sorsáról érdembevágóan tanácskozni.”

 • Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége főtitkárának (Szőke Imre) levele Buday Györgyhöz

  Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége főtitkárának (Szőke Imre) levele Buday Györgyhöz

  Buday György levelezése

  Gépelt levél a Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége fejléces levélpapírján, autográf aláírással, keltezett. “Tartalmas levelét nagy örömmel vettük. Bizony nagy szolgálatot tett úgy a szegedi helyzet pontos feltárásával, mint jóindulatú kritikájával. Hogy a Szövetség a jövőben milyen munkát fog végezni Szegeden, azt pillanatnyilag még nem tudjuk. Az attól függ, hogy a Diákszövetséggel folytatott tárgyalásaink hogy fognak végződni. Ugyanis közgyűlésünk a súrlódások elkerülése céljából ajánlatot tett a MEKDSZ-nek a munkaterület elhatárolására. A tisztán református főiskolai városokat a Szövetség magának igényelte, míg Szegedet, Pécset átengedi a MEKDSZ-nek. Ez annyit jelentene, hogy fenti helyeken szervezett hivatalos munkát Szövetségünk nem végezne, de a személyes kapcsolatot természetesen úgy levelezés, mint személyes érintkezés útján továbbra is fenntartaná.”

 • Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége főtitkárának (Szőke Imre) és elnökének ( Töltéssy Zoltán) levele Buday Györgyhöz

  Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége főtitkárának (Szőke Imre) és elnökének ( Töltéssy Zoltán) levele Buday Györgyhöz

  Buday György levelezése

  Gépelt levél kollektív aláírással, körbélyegzővel, keltezett. “Szövetségünk éves költségvetése 9000.- Pengő, azaz 112.500.000.- K minimális kiadással számol. A Bevétel oldalon egyetlen biztos fedezet a megajánlások és előfizetések. Eleddig a megajánlásokból csak egy hónapnak a kiadása van biztosítva.”

 • Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége főtitkárának (Pap Géza) és alelnökének (Töltéssy Zoltán) levele Buday Györgyhöz

  Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége főtitkárának (Pap Géza) és alelnökének (Töltéssy Zoltán) levele Buday Györgyhöz

  Buday György levelezése

  Gépelt levél kollektív aláírással, körbélyegzővel, keltezett. “Az elmúlt év óriási eredményei mellett ott van az 500-600 P. adósságunk, amelyet szeptember 1-ig ki kell fizetnünk. Nincs más pénzforrásunk már, csak a saját tagjaink áldozatkészsége, amely feltétlenül segíteni fog.”

 • Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége főtitkárának (Pap Géza) és elnökének (Dr. Sebestyén Jenő) levele Buday Györgyhöz

  Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége főtitkárának (Pap Géza) és elnökének (Dr. Sebestyén Jenő) levele Buday Györgyhöz

  Buday György levelezése

  Gépelt levél kollektív aláírással, körbélyegzővel, keltezett. Tájékoztató a Szövetség 1927. évi munkatervével kapcsolatban.

 • Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége főtitkárának (Pap Géza) levele Buday Györgyhöz

  Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége főtitkárának (Pap Géza) levele Buday Györgyhöz

  Buday György levelezése

  Gépelt levél a Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége fejléces levélpapírján, autográf aláírással, keltezett. “Engedje meg, hogy így külön is felkérjem, hogy amennyiben csak teheti, feltétlenül jöjjön el e közgyűlésre, hogy a szegedi munkával kapcsolatosan tanácsokkal és felvilágosítással szolgálhasson.”

 • Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége főtitkárának (Pap Géza) és elnökének (Dr. Sebestyén Jenő) meghívója Buday Györgyhöz

  Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége főtitkárának (Pap Géza) és elnökének (Dr. Sebestyén Jenő) meghívója Buday Györgyhöz

  Buday György levelezése

  Gépelt meghívó körbélyegzővel, kollektív aláírással, keltezett. Meghívó évi rendes közgyűlésre.

 • Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége főtitkárának levele Buday Györgyhöz

  Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége főtitkárának levele Buday Györgyhöz

  Buday György levelezése

  Autográf levél a Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége fejléces levélpapírján, autográf aláírással, bélyegzővel, keltezett. “Szeretettel értesítem, hogy a téli elmaradt konferenciánkat Isten segítségével április 10-12-ig fogjuk megtartani Budapesten a Theológia dísztermében.” “Úgyszintén örömmel értesítem, hogy készen van a kiadásunkban Makkai püspök úr 144 oldalas Ady tanulmánya.”

 • Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége főtitkárának levele Buday Györgyhöz

  Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége főtitkárának levele Buday Györgyhöz

  Buday György levelezése

  Gépelt levél a Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége fejléces levélpapírján, autográf aláírással, bélyegzővel, keltezett; “Már most szükségesnek látom arról értesíteni, hogy Szövetségünk a legnagyobb erővel dolgozik a nyári konferenciái megrendezésének ügyében.”

 • Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége főtitkárának levele Buday Györgyhöz

  Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége főtitkárának levele Buday Györgyhöz

  Buday György levelezése

  Gépelt levél a Magyar Református Diákok Soli Deo Gloria Szövetsége fejléces levélpapírján, autográf aláírással, bélyegzővel, keltezett. “Legelőször is sietek arról értesíteni, hogy a polgárdi főiskolás fiúkonferenciát elhalasztottuk, éppen a vizsgák miatt és így nem június 19-23-ig hanem 26-30-ig lesz. [...] Sajnos csakugyan úgy van, hogy a budapesti központi munka sem ment olyan pontosan és rendben, mint ahogy menni kellet volna. [...] A jövő tanévben már sok minden másképpen fog állani, majd ezeket személyesen megbeszéljük a konferencián.”

/1129
<< >>