sort by: relevance title

results: 357

refine search results
/36
<< >>
 • Csillag_Zsidó_anegdoták_Lead

  Zsidó anekdoták kincsesháza

  Bevezető "Anekdoták, tréfás megjegyzések és közmondások .gyűjteménye mindenütt másutt egy kisebb vagy nagyobb jelentőséggel biró irodalmi esemény, nálunk zsidóknál sokkal több, mert történeti forrásmunka, A zsidó anekdoták történeti értékét az adja meg, hogy a sokszor évtizedekként változó zsidó társadalmi berendezéseknek beszélő tanui." Csillag Máté ezeket gyüjtötte csokorba , az utókor számára.

 • Vadasz_Lipot_Beszedei_Lead

  Vadász Lipót beszédei

  "Vadász Lipót emlékének ebben a könyvben a szeretet áldoz. Szeretet szedte össze élete értékének e kevés, de meggyőző dokumentumait, szeretet írja hozzá e sorokat. Mert országos szereplése igen rövid ideig tartott. Majdnem azzal a paradoxonnal merném őt jellemezni, hogy többet vesztettünk, mint amennyit bírtunk benne. Mert tudásának, munkaképességének, szellemének és nemes, nagy erkölcsének kincseit magával vitte kora halálába s az ország alighogy meglátta és felismerte értékeit, gyorsan el is esett attól, hogy gyümölcseit élvezhesse.Már közel volt ötvenedik évéhez, amikor először kapott mandátumot s kilépett az ország színpadára 1910-ben. És nem telik bele két esztendő és Vadász Lipót Tisza Istvánnak egyik legbizalmasabb embere és igazságügyi államtitkár. És ismét két év és kitör a háború és a vesztes háború után jön a kataklizma, melytől elmerül a régi gondolkozás, a régi erkölcs, a régi Magyarország és Vadász Lipót pályája kettétörik. És csakhamar elégett a nemzet számára a sors által rakott máglyán más nemes lelkekkel együtt Vadász Lipót és a benne elhamvadt lelki és szellemi kincsekből megmaradt im egy maroknyi drága hamu: ez a könyv." Rákosi Jenő

 • Husvet_torv_Lead

  Husvét törvényei

  A pészach ünneplésének módja szigorú szabályokhoz kötött. Ezeket a szabályokat foglalja magába a kisnyomtatvány, melyet a szerkesztő héber nyelvből dolgozott át.

 • Low_Hosok_Lead

  Hősök ünnepe

  Egyetemzáró

 • Borsodi_naptár_Lead

  A zsidó év hónapjai, ünnepei, emléknapjai és böjtjei

  A tanulóifjúság és a nagyközönség részére

 • Hiteleti_fuzetek_Lead

  Hitéleti füzetek

  Kegyelet és gyásznapok szokásai

 • Temesvári_rabbik_Lead

  Temesvári rabbik a XVIII és XIX-ik században

  Singer Jakab Temesvár gyárváros főrabbija összegyűjtötte Temesvár város zsidóságának és rabbijainak anyagát. Olyan forrásokat is használt amik a mű megszületéséig nem voltak kiadva. A függelékben részletes adatokat találunk a zsidó lakosságról.

 • Het_oszlop_Lead

  Hét oszlop

  A Szegedi zsidó nőegyesület centenáriuma

  A szegedi zsidó nőegylet 100 éves működésére irt ünnepi beszéd. "Megsegített Isten bennünket. Egy századon át folytattuk a segítő munkát. Az Ő áldása kísérjen...." Lőv Immánuel ünnepi beszéde

 • Elok_Lead

  Élők

  Emlékbeszéd

  Lőw Immánuel Szegedi főrabbi beszéde Wimmer Fülöp emlékére, 1925.03.12-én hangzott el.

 • Dr_Khon_Lead

  Doktor Kohn

  Dráma 4 felvonásban

  "Nordau szövege egy a 19. század végi, „klasszikus” értelemben, asszimilált: kikeresztelkedett, nevét megváltoztató, a német nemesi környezetéhez, felesége családjához teljesen idomuló férfi Julius Christian Moser kereskedelmi tanácsos illetve családja és Dr. Leo Kohn leendő vej közötti drámába hajlókonfliktusáról szól" Idézet: "http://holocaust.archivportal.hu/temak/az-asszimilacio-szomorujateka-doktor-kohn-cimu-szindarab-betiltasa" Oldalról

/36
<< >>