sort by: relevance title

results: 390

refine search results
/39
<< >>
 • 857_Zsido_irod_tort_II_Lead

  A zsidó irodalom története II kötet

  Az első kötet előszavából: „Amidőn szárnyára bocsátom e könyvecskémet és az úgy a zsidó iskolák igen tisztelt Elöljárói, valamint igen tisztelt Kartársaim szíves jóindulatába és jóakaró figyelmébe ajánlom, - nagyon meg volna jutalmazva fáradságom, ha munkám a zsidó iskolának és tanitótársaimnak némileg segítségére lenne és hasznára az eredményesebb hitoktatásnak, melynek szenteltem, és amit szívem egész melegével óhajtok és érzek.” A Szerző

 • 865_Gero_Eletem_Lead

  Életem

  "Olvassátok Katalin mama könyvét! Bizony, mondom, ennél szebbet, érdekesebbet, meghatóbbat mostanában nem olvastatok. Benedek Elek "

 • 849_Zsidok_zsidosag_Lead

  A zsidók és a zsidóság

  "Útnak bocsájtom írásomat! Olvassa mindenki zsidó szívvel mert minden sorát zsidó érzés sugallta ! Dr Fehér Márton "

 • 855_Zsido_irod_tort_I_Lead

  A zsidó irodalom története I kötet

  Részlet az előszóból : "Célom az volt, hogy e könyv a művelt laikusnak világos képet nyújtson a zsidó irodalomról. Egy irodalomtörténetnek teljessége mindig relatív. Nem lehet kimerítő repertórium, de a „népszerűség” örve alatt nem válhatik fölületessé, nagyon hézagossá." A szerző

 • 856_Imarend_Lead

  Imarend és áldásmondatok zsidó iskolák számára

  Részlet az előszóból: „Amidőn szárnyára bocsátom e könyvecskémet és az úgy a zsidó iskolák igen tisztelt Elöljárói, valamint igen tisztelt Kartársaim szíves jóindulatába és jóakaró figyelmébe ajánlom, - nagyon meg volna jutalmazva fáradságom, ha munkám a zsidó iskolának és tanitótársaimnak némileg segítségére lenne és hasznára az eredményesebb hitoktatásnak, melynek szenteltem, és amit szívem egész melegével óhajtok és érzek.” A Szerző

 • Szego_Tiszafuredi_zsidosag_Lead

  A Tiszafüredi zsidóság története és demográfiája

  Részlet az előszóból: Lesznek olyan emberek. Olvasók akik számára a "más" egyúttal Szép: akik tanulni igyekeznek a történelemből: akik szerint a történelem valóban az élet tanítómestere. Számukra készült ez a szerény, ugyanakkor témaválasztását tekintve páratlannak mondható kiadvány, Orbánné Szegő Ágnes tanulmánykötete. Tisztelettel ajánlom nem csak a helytörténet iránt érdeklődök figyelmébe." Dr. Vadász István

 • 850_Spanyol_kiuz_Lead

  Az Izraelita Vallásoktatás Vezérfonala

  A Spanyolországi zsidó kiűzetésétől napjainkig

  "A könyv a A közép-, polgári-, felsőkereskedelmi és felső leányiskolák VI. osztálya számára készült oktatási anyag. A Pesti Izr.Hitközség megbízásából irta és átdolgozta a szerző."

 • 853_Chacham_Lead

  Chacham Cebi Budán

  "Ezen költeményből a szerzö sajátkezű aláírásával ötszáz számozott példány készült. A cimlapot Goldberger Erzsike rajzolta." Részlet az ajánlásból: "Azzal a meggyőződéssel bocsátom útjára e kis elbeszélést, hogy a maga számára Figyelmes és meghatott olvasókat, szerzőjének pedig új híveket és tisztelőket fog toborozni. Sebestyén Károly."

 • 854_Autoemancipacio_Lead

  Autoemancipáció

  Egy orosz zsidó kiáltványa népéhez

  "HERSKOVITS FÜLÖP a Makkabea volt elnöke, a zsidó jövő rajongólelkü harcosa felejthetetlen emlékének ajánlja a Makkabea."

 • 847_MTA_Bunvad_Lead

  Értekezések a Társadalmi Tudományok köréből

  Öt év Magyarország bünvádi statisztikájából

  Olvastatott a 11. osztály 1879. máj. 12. tartott ülésén. A tanulmány az 1874-79 közötti időszak bűnvádi statisztikáját elemzi.

/39
<< >>