sort by: relevance title

results: 590

refine search results
/59
<< >>
 • A300_249_Bernstein_Zsidóságtort_Lead

  A zsidóság története

  text

  A fiú- és leány polgári és közép-iskolák III. osztálya részére

  Vallástani függelékkel

 • A300_262_Fenyes_Zsidóimk_Lead

  Imakönyv

  text
 • A300_250_Feldman_Ketmegila_Lead

  A két Mechilta összehasonlítása

  text

  Adalék a Tannatikus Midrás történetéhez

 • A300_248_Fényes_Iskbibl_Lead

  Iskolai Biblia I rész

  text

  A Tóra vagy Mózes öt könyve.

  Josua, Bírák

  Készült az Orsz. Izr. egyetemes tanterv javaslat főbb utasításai szerint a közép- és polgári iskolák első osztálya számára. A Tórából vett szemelvényekkel és praeparatiókkal ellátva.

 • A300_247_Bernstein_Zsidovalltan_Lead

  Zsidó vallástan

  text

  Második javított kiadás

 • A300_246_Frisch_Keresztenyek_Lead

  Keresztény Egyházfők Felsőházi Beszédei a zsidókérdésben

  text

  1938-ban az I. és 1939-ben a II. zsidótörvény kapcsán

  "Ha így, az 1938-as atmoszférába helyezed vissza ezeket a beszédeket, meg fogsz engem érteni, te, zsidó nem-sorstársam és te is jóakaratú nemzsidó embertársam,hogy miért állítom én éppen ezeket a beszédeket szomorú emlékműként legyilkolt enyéim hanttalan, nemlétező füstsírja fölé. DR. FISCH HENRIK kerületi főrabbi"

 • A300_256_Guttman_Zsuniverz_Lead

  A zsidó vallás univerzalizmusa

  text

  " Szináj Népszerű zsidó vallási ismeretek tára címen uj könyvsorozatot indítunk meg, melynek célja a zsidóságról való ismereteket, hitközösségünk minél szélesebb rétegeiben terjeszteni. E sorozat teljes kifejlettségében fel fogja ölelni a vallásos ismeretek egész területét. A történetet és irodalmat ugyanúgy, mint a vallásos tanítások és szertartások anyagát."

 • A300_253_50evesori_Lead

  Ünnepi Mű

  text

  A Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet ötven éves jubileumára

  Készült a Ferenc József Országos Rabbiképző Intézet ötven éves jubileuma alkalmából. A kötetben megjelent írásokat az intézet tanárai publikálták.Kiadta Blau Lajos igazgató.

 • A300_251_Hevesi_Egyeletutja_Lead

  Egy élet útja

  text

  Reverend Doubleweight változásai

  "Könyvem megírására John Suliivan, a papjelöltből box-világbajnokká lett nagy sportember története inspirált. Regényem alakjait a modern amerikai élet keretébe állítottam és a régi történet alap gondolatán új mesét építettem föl, mely teljesen képzeletem alkotása. Bármennyire eleven is cselekménye egyetlen figurája sem létező alak. Dr. Hevesi Ferenc"

 • A300_261_Fenyes_Vallerk13_Lead

  Rendszeres zsidó vallás-és erkölcstan

  text

  Szemelvényekkel a zsidó vallásbölcsészet irodalmából és a Pirké Ábótból

  A középiskolák VIII: és a tanítóképző-intézetek IV. osztálya részére

  Részlet a beveztésből "A rendszeres vallás- és erkölcstan feladata mindazon ismereteket összefoglalni, melyeket úgy a vallásos irodalomból, valamint az illető vallás történetéből meríthetünk"

/59
<< >>