sort by: relevance title

results: 50

refine search results
/5
<< >>
 • 200_löw_lead

  Kétszáz beszéd

  1919-1939

  "A szegedi zsidó hitközség kiadja Löw Immánuel újabb beszédeit abból az alkalomból, hogy Isten kegyelme megérette a főrabbi úrral beköszöntőjének hatvanadik évfordulóját: 1878—1938. szeptember 8. Ez volt hálás szeretetünk nyilvánításának az az egyetlen módja, amelyhez e ritka és emlékezetes alkalomból kérésünkre hozzájárult."

 • venetianer_lead

  A zsidóság eszméi és tanai

  "E könyv a zsidók vallásának lényegét akarja megismertetni; föl akarja tüntetni azokat az eszmékét, miket a zsidóság hirdetett legelőször a világnak s amelyek a zsidóság vallásának örök érvényességű tartalmát, a zsidóknak pedig soha meg nem szűnő létjogot adnak, mert azon A legfőbb eszmény jut bennük kifejezésre, ami az egyéni boldogság útját és az emberi közösség elérendő czélját szabja meg."

 • pirke_avot_lead

  Atyák tanitásai

  A zsidó erkölcs, a zsidó hivatás és a zsidó kötelesség

  "A zsidó morálirodalom legfényesebb drágaköveit adja a fordító a magyar nyelvterületen élő, a zsidó etika iránt érdeklődő laikus hittestvér kezébe, mesteri fordításban, lelki épülése kimélyitésére. Megbecsülhetetlen erkölcsi értéket nyújt a fordító, Schreiber Sámuel ur azoknak, akiknek anyanyelvük minden báját és szépségét gördülékenyen, zökkenő és mesterkéltség nélkül tükrözi vissza a halhatatlan stettini főrabbi ז״ל Pirké Aboth magyarázataiban."

 • cenerene

  Magyar C'enuh urenuh

  ״Üssétek fel az Örökkévaló könyvét, olvassatok benne és meglátjátok, hogy mi sem kerülte el figyelmét.“ (Jezsájas 34, 16.) Régi és sokat hangoztatott igazság, hogy a jó könyvek az emberek legjobb mesterei. Nincs hasznosabb, kellemesebb, üdvösebb dolog a világon, mint az erkölcsöt terjesztő olvasmány, melyből illatárként száll a tudás kedélyünkbe, de egyszersmind nincs kártékonyabb, rombolóbb és erkölcsrontóbb dolog mint a rossz könyv. Ezért mondja a Szentirás: ... és rossznak ismeretfájáról ne élvezzél“ azaz : ne olvass jót és rosszat összevissza, hanem válogasd meg óvatosan szellemi táplálékodat. A könyvek jobbakká, vagy rosszabbakká tesznek bennünket aszerint, amint azokból fölvettük a jó vagy rossz benyomásokat. A könyvek szemüvegek, melyeken átszemléljük a világot.

 • kohn_beszédek

  Zsinagógai szónoklatok

  Ünnepi és alkalmi beszédek

  Dr. Kohn Sámuel, a Pesti Izraelita Hitközség hitszónokának prédikációs kötete.

 • Bers_bresit_lead

  A Tóra

  Mózes I. könyve

  A Tóra Dr. Bernstein Béla rabbi, őstörténetíró fordításában.

 • bern_4_lead

  A Tóra

  Mózes IV. könyve

  A Tóra Dr. Bernstein Béla rabbi, őstörténetíró fordításában.

 • ber_3_lead

  A Tóra

  Mózes III. könyve

  A Tóra Dr. Bernstein Béla rabbi, őstörténetíró fordításában.

 • bern_ex_lead

  A Tóra

  Mózes II. könyve

  A Tóra Dr. Bernstein Béla rabbi, őstörténetíró fordításában.

 • bern_5_lead

  A Tóra

  Mózes V. könyve

  A Tóra Dr. Bernstein Béla rabbi, őstörténetíró fordításában.

/5
<< >>