sort by: relevance title

results: 1094

refine search results
/110
<< >>
 • Lead_2015.418.1.P

  Állat és növényvilág az özönvíz előtt

  A litorgráfián számokkal jelölt őslények láthatók. A képhez és a számokhoz tartozó magyarázatok a képmező alatt olvashatók. A képmező felett a következő felirat olvasható: "TABLEAU DES ANIMAUX ET DES VÉGÉTAUX ÉXISTANS AVANT LE DÉLUGE. / Rédigé d'aprés Cuvier, Buckland, de Humboldt, &c., par Perrot, Ingénr.-Géographe. / Dessiné d'après les végétaux et les Fossiles existants dans les divers cabinets de l'Europe."

 • Lead_2019.349.1.P

  Máriacelli szentkép az Oltáriszentség imádásáról

  A litográfián egy gótikus úrmutató látható, közepén a szentostyával, melyen a Szentháromság ábrázolása látszik. A tabernákulum két oldalán imádkozó angyalok térdepelnek, bal oldalon alul a máriacelli kegyszobor, jobb oldalon alul a máriacelli kincstár Madonnaképe látható. A képmező alatt felirat: "MARIA ZELL // MARIA SCHATZ= / Komet lobet ohne End, das heiligste Sakrament.". A litográfia bal alsó sarkában felirat: "N102". A litográfia jobb alsó sarkában felirat: "Königgrätz b. Patzak.".

 • Lead_2019.345.1.P

  Szűz Mária Krisztus kínszenvedésének jelképeivel

  A metszeten a gyászoló Mária térdepel az üres kereszt előtt, melyet a szenvedés eszközeivel (Arma Christi) egy szárnyas puttófigura tart. A kereszt előtt egy puttó Veronika kendőjét tartja, rajta a töviskoronás Krisztus-arccal. A képmező alatt felirat: "Circundederunt me dolores mortis. Ps.17.". A metszet bal alsó sarkában a császári privilégium jelzete: "C.P.M.". A metszet jobb alsó sarkában a kiadó jelzete: "M. Engelbrecht exc. A.V.".

 • Lead_2019.344.1.P

  Szűz Mária és Szent József eljegyzése

  A metszeten a felső sávban félkörívben a következő felirat olvasható: "Lilia juncta Rosis.". Középen Szűz Mária és Szent József eljegyzése látható, mögöttük a főpappal, előttük pedig a mózesi törvények kőtábláival. A képmező alján félkörívben további felirat: "Pars bona, mulier bona, dabitur Viro / pro factis bonis. Ecch. 26. v. 3.". A metszet bal alsó sarkában a rajzoló jelzete: "I. Weis .del. Monach.". A metszet jobb alsó sarkában a metsző és a kiadó jelzete: "S. T. Sondermayr Grav. de S. A / E. de Colog. Cath. sc. exc. A."

 • Lead_2019.338.1.P

  Az oltáriszentség imádása

  A metszeten középen felül egy felhők közül kiemelkedő gótikus úrmutató látható az azt imádó angyalokkal, benne az oltáriszentséggel. A metszet alsó mezejében egy térdelő nőalak található, mellkasához füstölőt szorítva.

 • Lead_2019.334.1.P

  Szent János evangélista megáldoztatja Szűz Máriát

  A metszeten egy ostyát nyújtó, áldoztató férfialak és egy kezét imára emelő, áldozásra készülő, dicsfényes nőalak látható. A két alak körül felhőbe burkolózó szárnyas puttók, valamint bal oldalt János evangélista szimbóluma, egy sas látható, tollal a csőrében. Az áldoztató alak így Evangélista Szent Jánossal azonosítható, míg a dicsfénnyel, sugárkoszorúval körülölelt nőalak Szűz Mária lehet. A képmező alatt a következő evangéliumi idézetek olvashatók: "CARO MEA, VERÉ EST CIBUS. Ioan.6.v.5[5] / Desiderio desideravi manducare / Luc.22.v.15.".

 • Lead_2018.045.1.P

  Árpádházi Szent Erzsébet kártyajátéka a szegények megsegítésére

  A képmező középpontjában egy kerek asztalnál kártyázó társaság látható francia kertben. Az asztal előtt egy féllábú, mankós koldus kezét Árpádházi Szent Erzsébet felé nyújtja. A társaság felett a felhőkön trónoló Szűzanya látható puttókkal, kezében táblát tart. A képmező fölött "XIX. Nov." felirat látható. A képmező felső szegmensében szalagon felirat: "Oportet, non esse turpis lucri cupidum. Tit. 1.7". (vö.: Pál apostolnak Titushoz írt levelének 1. fejezetének 7. verse: "Mert szükséges, hogy a püspök feddhetetlen legyen, mint Isten sáfára; nem akaratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedő, nem rút nyerészkedő;"). A képmező alatt díszes keretben felirat: "S. Elisabetha Regis Hung.Filia, / cum animi causa luderet, omne lucrum / in honorem B.V. Mariae pauperibus / distribuit. bene'sic ludit, qui simul in / terra et in Coelo lucratur.". Képmező alatt jobb oldalon a készítő jelzete: "Klauber Cath. Sc. et exc. A.V.".

 • Lead_2019.410.1.P

  Sasvári emléklap búcsúkiváltsággal

  Kihajtható szentkép stancolt, dombornyomásos és csipkézett papíron. Belsejében a sasvári piéta látható a templommal, alatta felirattal: "St. Maria in Schoßberg.". A lap hátoldalán német nyelvű ima, illetve a búcsúkiváltság szövege olvasható: "Ablaßgebet zu Ehren der schmerzenhaften / Mutter Gottes. / (Vermöge eines apostolischen Breve Seiner päpst= / kichen Heiligkeit Pius VII. vom 1. Dezember 1815 / ist allen Christgläubigen, welche reumüthig täglich / 7 Ave Maria beten und nach jedem nachstehende / Strophen hinzu tzen, ein Ablaß von 300 Tagen / und wenn sie diese Andacht einen Monat fortsetzen, / beichten und das gewöhnliche Ablasgebet verrichten, / ein vollkommener Ablaß verliehen, derden Verstor= / benen zugewendet werden kann - Man bete sieben / Ave Maria und nach jedem Folgendes): / Gib', o Mutter, Quell der Liebe, / Daß ich mich mit Dir betrübe, Ueber Jesus Schmach und Pein; / Möchte sich mein Herz entzünden, / Liebend sich mit ihm verbinden, Und ihm so gefällig sein. / Drücke Deines Sohnes Wunden, / Wie Du selbst sie hast empfunden, / Tief in meine Herzen ein. / Jesus war für mich in Banden, / Hat den Kreuztod ausgestanden, / Theile mit mir Deine Pein.".

 • Lead_2019.405.1.P

  Közbenjárás a haldoklóért

  A metszeten egy ágyban fekvő beteg halálának pillanata látható. A képmező alsó részén egy szobabelsőben ágyon fekve, kereszttel a kezében látható a beteg, mellette ketten állnak. Az ágy végében egy térdelő alak látható, kezében lámpással. A képmező felső részén, felhőkbe burkolózva Szűz Mária ül, ölében a gyermek Jézussal, előtte egy térdelő alak szerzetesi (ferences ?) viseletben, aki kitárt karokkal invitálja a haldoklót.

 • Lead_2019.404.1.P

  A Szentlélek leszállása Krisztus megkeresztelkedésekor

  A metszeten felül egy lángcsóváktól körülvett ifjú képmása (A Szentlélek megszemélyesített alakja vagy Szent János evangélista?) és a Szentlélek leereszkedő galambja jelenik meg felhők között. A képmező alsó részén Krisztus keresztelésének jelenete látható a Jordán vizében. A képmező felett felirat: "Spiritus Sanctus, quem mittet Pater. Ioan 14. v. 26.". A képmező alatt további felirat olvasható: "Spiritus Dei ferebatur super aquas. Gen. 1. v. 2.".

/110
<< >>