sort by: relevance title

results: 640

refine search results
/64
<< >>
 • 2014.3.530.

  Alakulatjelvény

  image

  Fekvő ovális tárcsán "27./I. T. D." ("27. Infanterien Truppen Division"="27. Gyaloghadosztály ") amelyet felszállni készülő, szárnyát bontogató sas tart karmai között.

 • 2014.3.531.

  Alakulatjelvény

  image

  A Székesfehérvári II. hadtest jelvénye. A jelvényen kör alakú mezőben egy puskáját tartó honvéd látható. Felette "RAYON II" felirat olvasható, ami a hadtest nevére utal.

 • 2014.3.532.

  Alakulatjelvény

  image

  A Magyar Királyi 38. Honvéd Gyaloghadosztály rohamjelvénye. Pajzs alakú jelvény, középen bunkósbotra támaszkodó, ágyékkötős ruhátlan férfialak. A jelvény fenti részén kis pajzsban megjelenik Erdély címere, mellette, két oldalt megosztva az évszám: "19/17". Alul szögletes pajzsban pedig az alakulat neve: "38./ROHAM/ZLJ" ("38. Rohamzászlóalj")

 • 2014.3.533.

  Emlékjelvény

  image

  Az olasz hadszíntéren folytatott harcok egyik emlékjelvénye. Rajta egy babérfa mellett az osztrák-magyar hadseregbe tartozó katona, egy ellenséges katonát épp ütni készül. A kitűző propagandacélú ábrázolása egyértelmű osztrák-magyar fölényt sejtet. A jelvény alján, mintegy talapzatként, német és magyar nyelven "ITALIENISCHE FRONT - OLASZ FRONT 1915-1917" olvasható az évszámokkal.

 • 2014.3.534.

  Emlékjelvény

  image

  Az olasz hadszíntéren folytatott harcok egyik emlékjelvénye. Az egyik legkiemelkedőbb a 10. isonzói csatára emlékeztető jelvény. Rajta az Isonzó folyó körbevéve helyoldalakkal, előtérben pedig egy harcállás látható. Alul, mintegy talapzatban "LEGNAGYOBB ISONZO CSATA", fent a dátum "1917.V/25" olvasható.

 • 2014.3.535.

  Jelvény

  image

  Császári és Királyi 65. Gyalogezred (30. Gyalogdandár, 15. Gyaloghadosztály) jelvénye. Ívelt tetejű, alul babérlombbal díszített jelvény, amely lövészárokban fegyverét célra tartó hat katonát ábrázol. A háttérben sugárzó Napkorong látható. Előtérben babérlevelekbe ágyazva az 1916-os osztrák-magyar kiscímer látható. A jelvény feliratai: "LUDVIG BAKA" az ezredtulajdonos Habsburg Lajos Viktor főherceg nevére utal, "IR.65./ 1914-16" ("Infanterie Regiment 65"="65. Gyalogezred")

 • 2014.3.536.

  Jelvény

  image

  Magyar Királyi Marosvásárhelyi 22. Honvéd Gyalogezred jelvény. Pajzs alakú jelvényen, hegyvidéki táj előtt, egy teljes menetfelszerelésben lévő honvéd, országhatárt jelképező koronás magyar címeres határkő mellett ellépve, puskatussal támad az ellenséges szuronyok ellen. A jelvény szélén, az alsó félkörben az ezred neve olvasható: "M.K.MAROSVÁSÁRHELYI 22. HONVÉD GYAL.EZR.", felette pedig Petőfi Sándor "A székelyek" című versének ismétlődő sora jelenik meg: "CSAK NEM FAJULT EL MÉG A SZÉKELY VÉR". Az évszámok: "1914/1915/19161917", a katonát körbevéve láthatók.

 • 2014.3.537.

  Emlékjelvény

  image

  A keleti hadszíntér harcai elevenednek meg Sterk Izidor cégének jelvényén. Előtérben az ellenséget távcsővel kémlelő katonák, háttérben tüzér ágyúkkal éppen lőnek az ellenségre, valamint bal oldalon fákkal övezett területen katonák bújnak az ellenség elől. A jelvény mintegy talapzatában "TARNOPOL CSERNOVITZ" csatahelyek nevei olvashatók.

 • 2014.3.538.

  Jelvény

  image

  Császári és Királyi 62. Gyalogezred (70. Gyalogdandár, 35. Gyaloghadosztály) jelvénye. Az ezred egyik kikülönített zászlóaljának jelvénye. Négyzet alakú cinklemez jelvény, amelyen egy tornácszerű falfelület áttört ablakában baka látható, amint a lövészárok peremén felállított mellvéd kémlelő nyílásán keresztül figyeli az ellenséget, kezében kézigránáttal várja a támadást. Az ablak fölött halálfej látható. Alatta "NEM FAJULT EL MÉG A SZÉKELY VÉR" felirat. A jelvény alsó részén felirat: "HATVANKETTŐSÖK/ WOLHYNIAI/ ZÁSZLÓALJA". Mellette évszámok: "1914/1915/1916/1917".

 • 2014.3.539.

  Jelvény

  image

  Császári és Királyi 82. Gyalogezred (31. Gyalogdandár, 16. Gyaloghadosztály) jelvénye. Álló téglalap alakú, felül ívelt jelvény, amely két rohamozó bakát ábrázol. Egyikük kezében székely kisbaltával (fokossal) sújt le a földön fekvő, tőrt markoló ellenfélre. Felül "ERDÉLY" felirat olvasható. A jelvény alsó részén keresztbe tett lábszárcsontok és koponya körül a felirat: "82 SZÉKELY BAKA/ 1914-1916"

/64
<< >>