sort by: relevance title

results: 5772

refine search results
/578
<< >>
 • Balaton A Balatoni Szövetség Kalauza

  "Balaton – A Balatoni Szövetség Kalauza"

  text
 • A Franczia lyrai költészet fejlődése

  A Franczia lyrai költészet fejlődése

  text

  "Ez értekezés, melynek megírását alúlírottnak tette feladatává a Kisfaludy-Társaság megtisztelő bizalma, tulajdonképpen a XIX. Századbeli franczia lyrának főbb jelenségei felől kívánja tájékoztatni a magyar olvasót." (Haraszti Gyula, 1900)

 • Sem emlék, sem varázslat (verseskötet)

  Sem emlék, sem varázslat (verseskötet)

  text

  A kötet Radnóti Miklós magyar költő összes verseit tartalmazza.

 • Két leány élete 2. kötet

  Két leány élete

  text

  2. kötet

  Két leány szerelmi életét írja le a költő, író, Tutsek Anna.

 • Két leány élete

  Két leány élete

  text

  Két leány szerelmi életét írja le a költő, író, Tutsek Anna.

 • Jezabel 3. kötet (történelmi regény)

  Jezabel 3. kötet (történelmi regény)

  text

  Jezabel a címe Gulácsy Irén legújabban megjelent kétkötetes művének. Anjou Máriának és az ő anyjának, Erzsébet régens királynőnek korát ábrázolja (1380-as évek). A királynők uralkodásának idejét sok politikai cselszövény, összeesküvés bonyolítja. A nagylajosi magyar birodalom tragikus hanyatlásának drámai erővel megfestett freskója ez a regény, amely a királynőnek a trónról való lemondásáig viszi az eseményeket.

 • Abafi

  Abafi

  text

  Báró Jósika Miklós novelláit tartalmazó gyűjtemény 1928-ból

 • lead_ozdvk019_000086_OCR_4o

  Az állatok csodálatos világa

  text

  A szerző részletesen kifejti a több állatfajjal való tanulmányozását és tapasztalatait. A fajokat csoportokra ossza fel és fajtánként leírja a viselkedésüket és életmódjukat.

 • Moliére vígjátékai 9. kötet

  Moliére vígjátékai 9. kötet

  text

  Moliére különböző vígjátékait tartalmazza könyv.

 • Este a fonóban - Borsodi népszokások

  Este a fonóban - Borsodi népszokások

  text

  A fonó, mint társas munka, és mint népszokás, a maga egységében Borsod népéletének is szerves része volt. Ez a monográfia leíró módszerel készült. Borsod-Abaúj-Zemplén megye különböző tájaira kiterjedően, századunk elejéig visszanyúló visszaemlékezések nyomán, s az adatközlők szemléltetéseit is (egyes munkarészletek bemutatása, dalok, játékok közlése) felhasználva, szakaszonként leírja a fonóélet jelenségeit, jellemez, összefoglal.

/578
<< >>