Jelentése a zsinati előmunkálatok megvizsgálására és megitélésére kiküldött bánáti esperességi bizottmánynak

text

Szerkesztette: Abaffy Lipót (1827-1883) tótaradáci ev. lelkész. Fordította: Moczkovcsák János (1846-1897) ev. esperes Besztercebányán.

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject könyv
Time and places
place of publishing Nagy-Becskerek
spatial reference Nagy-Becskerek
date 1872-01-01
temporal reference 1872
Attributes
extent 77 p.
format PDF
Legal information
rightsholder Evangélikus Egyház Miskolc
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source Evangélikus Egyház Miskolc
registration number F/VI-1910