Rubletzky Géza: Ady leírókartonja

text

A 90.354 leltári számú, Rubletzky Géza: Ady című műalkotása. A költő kabátos alakja, keresztbe tett kézzel, jobb lábát előrenyújtja, fejét kissé lehajtja. J.n.

Subject, content, audience
subject képzőművészeti alkotás leírókartonja
Time and places
date 1900-01-01
Attributes
medium paper
Legal information
rightsholder Tornyai János Múzeum
access rights research permit needed
Source and data identifiers
registration number 90.354