Népi kultúra-Népi társadalom

text

A Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi kutató csoportjának évkönyve XIV.

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject papír alapú könyv
Table of contents
Bodrogi Tibor:Morgantól Godelier-is:a rokonság kutatása
Veres Péter:A magyar nép kialakulása és korai etnikus története
Takács Lajos:A talaj előkészítés egyik hajdani, speciális formája: a feltúratás
Tárkány Szücs Ernő:A jószágellenőrzés égetett jeleinek regionális rendszere Magyarországon
Selmeczi Kovács Attila:Kézimalmok a Kárpát-medencében.Tipológiai vizsgálat
Tüskés Gábor:A protestáns közösségek népi kultúrájának néhány kérdése
Kunt Ernő:A fénykép a parasztság életében.Vizuális-antropológiai megközelítés
Niedermüller Péter:Irányzatok és módszerek a néprajzi szokáskutatásban
Kiss Mária:A szokásformák állandósága és változékonysága a Pest megyei délszlávoknál
Kríza Ildikó:Ünnepek és hétköznapok az amerikai magyarságnál
Hoppál Mihály:Technika és rítus.Egy lakodalom jelrendszerei
F.Nagy Géza:A párválasztás Varsányban
Pogány Mária:Az ipari szakmák, a közép- és felső szintű tanulás hatása a falusi életforma változásában.Tiszaigar,1945-78
open table of contents
audience general
Creators, contributors
publisher Akadémia Kiadó
contributor Kósa László
Time and places
place of publishing Budapest
location of physical object Szendrő
created 1987-01-02
Attributes
medium paper
extent 27,7 MB
extent 451 oldal
format PDF
Legal information
rightsholder Magánszemély
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár
identifier ISBN 963 05 4219 6
registration number 21.140