Az IBUSZ Idegenforgalmi, Beszerzési, Utazási és Szállítási Rt. törzsrészvénye 1000 forintról

image
qualifiedcontent

Részvények a Magyar Nemzeti Múzeumból. A részvények az újkori Európa gazdasági életében jelentek meg először. Magyarországon a 19. század első felében vált népszerűvé ez a társulási forma, majd 1867 után, az Osztrák-Magyar Monarchia keretei között a nagy gazdasági fellendülés évtizedeiben már ezrével alakultak különféle részvénytársaságok. Az országban a részvénytársasági forma a gazdasági élet meghatározó szereplője maradt egészen az 1949-es államosításig. Az 1980-as évek második felében, a szocialista rendszer utolsó éveiben Magyarországon újra megjelent a részvénytársasági forma. Azonban a 2000-es évek elején megszűnt a részvényeknek a papír alakban való kibocsátásának kötelezettsége. A múzeum gyűjteményében őrzött közel 2600 részvényből kb. 1600 papírt közlünk. Az egyes társaságok különféle kibocsátásaiból általában csak a legrégebbi részvénypapírt mutatjuk be.

Shares from the Hungarian National Museum. Shares first appeared in the economic life of the modern era of Europe. The ‘company limited by shares’ corporations became popular in the first half of the 19th century. After 1867, thousands of companies limited by shares were formed during the decades of the economic boom within the Austro-Hungarian Monarchy. This form of companies remained an important actor of the economic life in the country until the socialization in 1949. The company limited by shares form appeared again in Hungary as of the last years of the socialist regime, in the second half of the 1980s. But at the beginning of the 2000s, the obligation of issuing shares on paper was abolished. The museum’s collection consists of about 2600 shares, of which we publish about 1600 pieces. We introduce the oldest shares of different issues of companies.

Title(s), language
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject értékpapír
subject befektetés
subject tőzsde
subject pénzpiac
subject részvény
audience researchers
audience general
Creators, contributors
publisher IBUSZ Idegenforgalmi, Beszerzési, Utazási és Szállítási Rt.
Time and places
spatial reference Budapest
location of physical object Budapest
created 1998-12-15
Attributes
medium paper
colour image polychrome
format jpeg
Legal information
rightsholder Magyar Nemzeti Múzeum
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Magyar Nemzeti Múzeum - Éremtár
registration number 2004.40.1.