Filozófia Antropológia Nevelés

Neveléstudomány és társadalmi gyakorlat 18.

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Kutató Csoportja Gondozásában

text

Angelusz Erzsébet azzal az időszerű problémával foglalkozik, hogy miképpen kell, illetve miképpen lenne célszerű az antropológia elveit és módszertani eredményeit érvényesíteni a neveléstudományban és az iskolai nevelésnél tágabb, a szocializáció egészét átfogó gyakorlati nevelő tevékenységben. Témájának aktualitása mellett szól, hogy korunkban, a tudományos-technikai forradalom korában, megnövekedett az emberi tevékenységnek, a személyiségnek a szerepe, s ebből következően a személyiség tervszerű alakítása, nevelése egyre fontosabbá válik. A szerző e kötetben kifejtett álláspontja szerint az ezzel foglalkozó szaktudomány nem nélkülözheti az antropológia szemléletmódját és eszköztárát.

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject papír alapú könyv
subject Neveléstudomány
subject Antropológia
subject Filozófia
Table of contents
I. Mi az antropológia? Terminológiai és diszciplináris kérdések
II. Az antropológia problematika időszerűsége
III. A természeti és társadalmi erők kölcsönhatása és az antropológia
IV. A faji reprodukció témaköre
V. A nevelés szubjektuma és az antropológia
open table of contents
audience general
Creators, contributors
creator Angelusz Erzsébet
publisher Akadémia Könyvkiadó
contributor Horvát Márton Sorozatszerkesztő
Time and places
place of publishing Budapest
spatial reference Magyarország
location of physical object Szendrő
issued 1984-01-01
temporal reference 1984
Attributes
medium paper
extent 53,1 MB
extent 103 oldal
format PDF
Legal information
rightsholder Magánszemély
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source Oktatástörténeti Gyűjtemény
identifier ISBN 963 05 3404 5
identifier ISSN 0324 - 3125
registration number 370 A 61 3636