A magyar forradalmi munkásmozgalom története 1-2 (részlet)

text
Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject munkásmozgalom
subject magyar munkásmozgalom
Table of contents
Első kötet A szocialista munkásmozgalom kezdete és fejlődése Magyarországon a XIX. század második felében
A monopolkapitalizmus kifejlődése Magyarországon. A szociáldemokrata mozgalom erősödése, a baloldali ellenzék kialakulása. 1900-1914
A magyarországi munkásmozgalom az első világháború éveiben. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatása. Forradalmi válság Magyarországon. 1914-1918
Az 1918-as polgári demokratikus forradalom. A Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakulása és harca a szocialista forradalomért. 1918 október-1919 március
A Tanácsköztársaság. 1919. március 21- augusztus 1.
Második kötet: A munkásmozgalom az ellenforradalom felülkerekedését követő években. A Kommunisták Magyarországi Pártjának újjászervezése. 1919-1923
A forradalmi munkásmozgalom a horthysta rendszer átmeneti stabilizációja idején. 1924-1929
A világgazdasági válság és a magyarországi munkásmozgalom. A KMP harca a forradalmi kiútért. 1929-1933
Küzdelem a totális fasizmus és a háború ellen. A második világháború kitörése. A munkásegységfront és a népfront. 1934-1941
Magyarország a második világháborúban. Küzdelem a hitlerista rablóháborúból való kiválásért, a függetlenségért és a demokratikus átalakulásért. 1941-1944
Időrendi táblázat
open table of contents
audience general
Creators, contributors
creator S. Vincze Edit, Milei György, Hajdu Tibor, Gábor Sándorné, Erényi Tibor
publisher Kossuth Könyvkiadó
Time and places
place of publishing Budapest
location of physical object Szendrő
created 1970-01-01
Attributes
medium paper
extent oldal:562 p.
extent MB:57
format PDF
Legal information
rightsholder Magánszemély
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár
registration number 10292