Bükki Nemzeti Park

text

A könyv részletesen mutatja be a Bükki Nemzeti Park létrejöttét, geológiai, botanikai, zoológiai jellemzőit, védett értékeit, a Bükk 100 millió éves történelmét, néprajzát, régészeti lelőhelyeit, ipartörténetét, kiállítóhelyeit, az erdei mesterségeket, a turizmus fejlődését, a környezetvédelmi feladatokat és a nemzeti park fejlesztési terveit.

Title(s), language
is part of Kilátás a Kövekről
language hungarian
Subject, content, audience
subject Fazola Frigyes (1774-1849),(kohómérnök); Herman Ottó (Károly) (1835-1914) (természetkutató, régész, politikus); Kadic Ottokár (1876-1957) (geológus, barlangkutató); Hillebrand Jenő (1884-1950) (régész, barlangkutató); Vértes László (1914-1968) (ősrégész; barlangkutató); Dancza János (1899-1985) (természetbúvár, muzeológus); Bükki Nemzeti Park Baráti Köre (1977-) (Eger); Magyarországi Kárpát Egyesület (1873-1945) (Tátrafüred); Magyar Turista Egyesület (1891-1945) (Budapest); Természetbarátok Turista Egyesülete (1910-1942) (1945-) (Budapest);
subject tájleírások; történeti áttekintés; nemzeti parkok; természetvédelem; szabályozási törvények; tájvédelmi körzetek; turizmus; földterületek; költségvetések; alapítástörténetek; hegységképződés; karsztforrások; karsztfennsíkok; növényvilág; természeti kincsek; térképek; kulturális értékek; növényvédelem; állatvédelem; erdőfakitermelés; növényvédőszerek; természetjárás; gyümölcstermesztés; vízgazdálkodás; szakigazgatási szervek; szervezési módszerek; kutatások; szántóföldek; területi elhelyezkedések; földtörténet; kőzetösszetételek; kőzetfeltárások; kövületek; kormeghatározás; mészkövek; üledékrétegek; régészeti leletek; homokkő (kőzet); paleontológia (őslénytan); kaptárkövek; botanika; talajerózió; vulkánok; éghajlati tényezők; földrajzi elhelyezkedés; felszíni formák; tönkfelszín; karsztformák; földtörténeti korszakok; forrásszerkezeti felépítés; domborzat; fizikai tulajdonságok; kőzettani jellemzők; kőzet-átalakulások; geomorfológia; peremrétegek; szurdokvölgyek; folyóvölgyek; víznyelők; mésztufa; talajösszetétel; levelezések; éghajlat; klímaváltozások; táblázatok; csapadékok; középhőmérsékletek; vízgyűjtők; karsztvizek; diagramok; cseppkő-vízhozam; fluoreszcein; barlangok; forrásbarlangok; régészeti feltárások; adatbankok; vízkészletek; tudományos kutatások; vízszennyezettség; éghajlatváltozások; állatvilág; felfedezések; útleírások; statisztikai adatok; visszaemlékezések; barlangkutatás; pattintgatott kőeszközök; flórakutatás; természeti adottságok; cseres-tölgyesek; növénytársulások; növényfajok; bokorerdők; sziklagyepek; sztyepprétek; gyertyános-tölgyesek; montán bükkösök; szubmontán bükkösök; hársas-kőrises sziklaerdők; sziklai bükkösök; szurdokerdők; ligeterdők; égerfák; lucfenyvesek; kaszáló- és hegyi rétek; gombák; zuzmók; mohák; vegetációs zónák; védett növények; védett fajok; állatfajok; egysejtűek; vízi élőlények; gerinctelen állatok; vízicsigák; férgek; vízi rákok; többsejtűek; tegzesek (molyszerű állatok); igazi szúnyogok (culicidae); rovarok; bogarak (coleoptera); hártyásszárnyúak; recésszárnyúak; kétszárnyúak; lepkék (lepidoptera); poloskák; pókok (araneidea); csigák (gastropoda); gerincesek (vertebrata); halak; kétéltűek (amphibia); hüllők (reptilia); madarak; emlősök (mammalia); rágcsálók (rodentia); rovarevők (insectivora); ragadozók; nagyvadak; vaddisznók; szarvasok; lipicai ménes; bükki kultúra; földművelés; kézművesek; gazdálkodás; fejlődéstörténet; hitvallás; barlanglakó (troglophyl) fajok; péceli kultúra; pilinyi kultúra; Kyjatice-kultúra (i. e. 12-7. század); földvárak; mezőcsáti kultúra; kimmerek (népcsoport); szkíták; kelták; vasművesség; vandálok (néptörzs); szlávok; avarok; könyvrészletek; történelmi visszatekintések; magyarság; templomépítések; honfoglalás (896); kolostorok; püspökségek; apátságok; szerzetesek; menekülések; tatárjárás; újjáépítések; török hódoltság; kastélyok; emlékhelyek; ércbányászat; ipari fejlődés; betyárok; világháborúk; betyártörténetek; etnikai határok; szájhagyományok; települések; népi építkezés; barlanglakások; erdőhasználat; önellátó gazdálkodás; felhasználási területek; fafaragók; szénégetés; szénégetők; mészégetés; mészégető kemencék; erdei élet; erdei mesterségek; gyűjtögető életmód; mesélések; szakismeretek; állattani megfigyelések; néprajzi tájmúzeumok; önéletrajzok; novellák; faültetések; vadgazdálkodás; haltenyésztés; faszállítás; fazsindely-készítés; vasgyártás; üveghuták; ipartörténet; üveggyártás; technológiai eljárások; üvegtárgyak; acélipar; vasipar; vasművesség; vasipari társulások; vasolvasztók; életrajzok; munkásság; természetjárók; idegenforgalmi nevezetességek; turista egyletek; fejlesztési tervek; technológiai fejlesztések; turista útvonalak; ökológiai struktúrák; turistaházak;
Creators, contributors
creator Sándor András (1923-1997) (író, újságíró)
publisher Mezőgazdasági Kiadó (Budapest)
contributor Bartucz Ferenc, dr. (1932-2004) (BNP igazgató, erdőmérnök)(ajánlás)
Time and places
place of publishing Budapest (Magyarország)
spatial reference Eger (Heves); Dédesi vár (Dédestapolcsány); Diósgyőr (Miskolc); Mónosbél (Heves); Csanyik-völgy (Miskolc); Diósgyőri vár (Miskolc); Egri vár (Eger); Bükki Nemzeti Park (BNP) (Északi-középhegység); Őserdő (Bükki Nemzeti Park); Leány-völgy (Bükk); Szarvaskő (Heves-megye); Bél-kő szikla (Bélapátfalva); Ablakoskő-völgy (Bükk); Bükk-fennsík (Magyarország); Bükk hegység (Magyarország); Szalajka-völgy (Szilvásvárad); Diósgyőr-tapolcai-barlang (Bükk); Diabáz-barlang (Bükk); Kis-kőháti-zsomboly (Bükk); Büdös-pest (Bükk); István-lápai-barlang (Bükk); Suba-lyuk (Cserépfalu); Istállós-kői ősember barlang (Szilvásvárad); Fekete-barlang (Bükk); Hillebrand-barlang (Bükk); Létrási-vizesbarlang (Bükk); Tar-kő (Bükk); Pénzpataki-víznyelőbarlang (Bükk); Kő-lyuk (Bükk); Szeleta-barlang (Bükk); Forrás-mésztufabarlang (Bükk);
location of physical object Ózd (Borsod-Abaúj-Zemplén)
date 1983-01-01
temporal reference 1983
Attributes
medium paper
extent 496 oldal; 15,7 x 23,7 cm
format PDF
Legal information
rightsholder Ismeretlen (Kutatás alatt)
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source ÓMI Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény