Jászberény

image
qualifiedcontent

Jászberény Megjelenés: Budapest, Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata [é.n.] Megjegyzések: Ill., fekete-fehér fekvő képeslap. A képeslapon 4 kép látható 2x2-es elrendezésben. A képeket vékony fehér csík választja el egymástól. Bal oldali felső kép: Ferences temlom és kolostor: A kolostor területén legelőször 1472-ben épült egy csúcsíves templom, melyet IV. Sixtus pápa bullájában foglalt engedélyével vehettek birtokba a ferencesek. Ez a templom azonban 1560-ban a tűz martalékává vált. A török megszállás alatt nem épült új templom, az újjáépítés csak 1723-ban kezdődhetett, amikor a ferencesek visszatértek Jászberénybe. A munkálatok egészen 1755-ig tartottak, az új templomot Jézus neve tiszteletére szentelték fel. A barokk stílusú templom megőrizte az eredeti épület gótikus építészeti emlékeit is. A tornyot 1845-ben ledöntötte egy szélvihar, végleges toronysisak 1892-ben került az épületre, anyaga vasbádog. A XX. század derekán a templom állapota szükségessé tette a felújítást. 1926- ban közadakozásból sikerült felújítani az épületet, ennek emlékét őrzi az apszis falán látható márványtábla. A kolostor építése 1723-ban kezdődött Giovanni Battista Carlone egi építész tervei alapján. Az egyemeletes épületet később emeletessé alakították. A kolostor falainak egyes részein felfedezhető stílusjegyek az épület középkori eredetére utalnak. A kolostor szerzetes rendjét 1950-ben véglegesen feloszlatták, ettől fogva állami szociális otthonként funkcionált a kolostor, itt gondozták az idős nővéreket. Az egyház tulajdonába csak a rendszerváltás után került vissza a kolostor. Jelenleg a Római Katolikus Egyház Szeretetszolgálat kezeli az épületet. A kolostor esztétikusan kialakított díszkertje 2003-ban kapott természetvédelmi oltalmat, a védett terület kiterjedése csaknem két és fél hektár. Védettségét inkább tájképi, kultúrtörténeti értékei indokolják.; Bal oldali alsó kép: Tanítóképző: Az ország negyedik tanítóképző intézetét 1917-ben alapították. Az épületet Bálint Zoltán és Jámbor Lajos tervei szerint 1929-30-ban építették. 1939-ben megkezdődött a líceumi képzés, de a háború megakadályozta az akadémia kiépülését. 1950-ben megnyílt a középfokú négyéves tanítóképző szakiskola, amely a negyedik év után érettségivel zárult, majd ráépült egy gyakorlati év, s csak ezt követően kerülhetett sor a képesítő vizsgára. 1959-ben a felsőfokú tanítóképzés kezdődött el, 1975-ben pedig tanítóképző főiskolává vált. 2000-ben a Szent István Egyetem, 2011-ben a Szarvasi Főiskola önálló karaként működött, 2016 óta az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusa.; Jobb oldali felső kép: Lakóházak; Jobb oldali alsó kép: A Lehel Uszoda és Fürdő 1985-ben nyitotta meg kapuit. A strandfürdő területén egy fedett uszoda, wellness helyiségek és két termálmedence található. A termálvizes medencék vizét egy 800 m mélységig fúrt kút biztosítja, hőfoka 35-38 °C. A stand 2016-ban lett felújítva, korszerűsítve.; 2 példány postai futás nélkül.; Gyártási szám: FF. XVI. 33-663 13,8 x 8,9 cm

Postcards, Church, Monastery, Monuments, Public institutions, Educational institutions, College, Flats, Street view, Beach, Tourism

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject Képeslapok, Templomok, Kolostorok, Műemlékek, Középületek, Iskolaépületek, Főiskolák, Lakóházak, Utcarészlet, Strandfürdők, Turizmus
audience general
Creators, contributors
publisher Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata
Time and places
place of publishing Budapest
spatial reference Jászberény
temporal reference é.n.
Attributes
medium paper
extent 13,8 x 8,9 cm
colour image black and white
format jpeg
Legal information
rightsholder Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
identifier 50100419574a
identifier 50100419574b
registration number 50100419574
registration number 50100419575