Leo Modena levelei és írásai I.

Adalék az olasz zsidók és a héber magánstílus történetéhez

text
qualifiedcontent

Héber eredeti kéziratokból kiadta, magyarázatokkal és bevezetéssel ellátta:
Dr. Blau Lajos a budapesti, Országos Rabbiképző Intézet tanára

A zsidó nép belső történetéhez szolgáltatnak adalékot Modena levelei és írásai, melyek e mű második részében (id. 666051) először látnak napvilágot.

Idézet az Előszóból:
"Modena leveleinek és írásainak jelentőségéről mint történeti forrásról és mint a héber magánstilus példáiról a beveze­tésben, az eljárásról pedig, melyet kiadásuknál követtem, a kéz­iratokról szóló fejezetben nyilatkoztam.
A héber kommentár, melylyel őket kisértem, főleg a szöveg magyarázatára és a nagy számban előforduló személyek azonosítására szorítkozik. Az ismereteseknél elegendő volt néhány főbb adat és rövid utalás az irodalomra, az ismeretleneknél, ha lehetséges volt, rövid életrajzot adtam. Minden egyebet, jelesül a történelmi anyag megvilágítását és értékesítését a magyar bevezetés számára tartottam fenn, melyre a héber jegyzetekben mint első részre utaltam.
A héber eredeti azonban, melyet előbb nyomattam ki, oly terjedelmet öltött, hogy kénytelen vagyok a magyar rész második felének (id. 643325) megjelenését elhalasztani. Ez folytatólagos lapszámmal lesz ellátva és remélhetőleg egy éven belül fog kiadásra kerülni."

Addition to the History of Italian Jews and the Hebrew Private Style. Letters and musings of Rabbi Leon Modena, a Venetian Rabbi. ed. Yehuda Blau, Budapest, Part I, 1905.

Title(s), language
relation id. 643325
relation id. 666051
language hungarian
language english
language hebrew
Subject, content, audience
subject Vallástörténet
subject Kultúrtörténet
subject Magánlevelezés
subject Életrajz
subject Rabbinizmus irodalma
subject Olasz zsidóság
subject Kéziratok
subject Leo Modena
subject Leon Modena Rabi Hebreo da Venetia
subject Leone da Modena
subject יהודה אריה ממודנה
subject Yehudah Aryeh mi-Modena
subject Kitvei Y. A. Modena
subject Dr. Blau Lajos
subject Yehuda Blau
Table of contents
1. könyv

Dr. Blau Lajos előszava
I. Bevezetés
II. Kéziratok
III. Az írásgyűjtemény héber stílusa
IV. A költői termékek
V. Az I - CCXIV. levelek tartalmi áttekintése
VI. Leó életrajzához
Függelék
VII. Leó v is z o n y a a Talmudhoz
(innen héber)
Függelék: Velencei hirdetmény a talmud ellenzői ellen, 1618. évben [HEB]
open table of contents
audience researchers
Creators, contributors
creator Leo Modena
publisher Alkalay Adolf és Fia nyomda
contributor Dr. Blau Lajos
Time and places
place of publishing Pozsony
spatial reference Velence (Venezia), Olaszország
location of physical object Budapest, Magyarország
date 1905-01-01
temporal reference XVI - XVII. század
Attributes
medium paper
extent [5] 86 p. [HUN] + 2 p. [HEB]
format PDF
Legal information
rightsholder Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Egyetemi Könyvtára
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Egyetemi Könyvtára, Budapest
identifier 44de1d317e1cc4af