Júda és Izráel királyainak kronológiája

a Szentírás és egyéb források alapján

text
qualifiedcontent

"A szentírásmagyarázat és a történelemtudomány szempontjából nagy fontossággal bír a királyok kora kronológiai kérdéseinek tisztázása. Elég anyag áll a kutató rendelkezésére, egyrészt a szentírásban és annak fordításaiban, másrészt idegen forrásokban, melyek közül főképen az asszír adatok bírnak különös fontossággal, mert ezek között néhány elég megbízható kronológiai alapon nyugszik és ennek következtében kiinduló időpontúl szolgálhat a zsidó történelem dátumainak megállapításánál is. Mindenesetre sokoldalú mérlegelés döntheti csak el, hogy vájjon minden egyes asszír adat megérdemli-e azt az abszolút bizalmat, hogy annak alapján más adatok hitelességét kétségbe vonjuk?"

Chronology of the Kings of Judah and Israel based on Scripture and other sources. Scripture Explanation and Biblical Chronology.

Title(s), language
language hungarian
language english
language hebrew
Subject, content, audience
subject zsidó királyok
subject Szentírás
subject királyok kora
subject szentírásmagyarázat
subject bibliai kronológia
audience researchers
Creators, contributors
creator Dr. Lőwinger Sámuel
publisher Gewürz Ny.
Time and places
place of publishing Budapest
location of physical object Budapest
date 1932-01-01
Attributes
medium paper
extent 51 p.
format PDF
Legal information
rightsholder Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem Könyvtára
identifier RDKNYL_Lowinger_Samuel_Juda_1932_51_p