Leo Modena levelei és írásai [HEB]

Eredeti héber nyelven

text
qualifiedcontent

Leo Modena XVI - XVII. században élt velencei rabbi
eredeti héber nyelvű levelei és kéziratai
kiadta, bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta:
Dr. Blau Lajos a budapesti, Magyar Országos Rabbiképző Intézet tanára, 1905-ben
Idézet a Bevezetésből:
"Leó irásgyűjteménye keresztmetszetet ad a zsidók magánéletéből a XVI. század fordulójától a XVII. század közepéig. Velencében Írattak, az akkori idők egyik világvárosában, hol nagyhatalmi politikát csináltak és világ kereskedelmet űztek. E két körülmény, főkép az utóbbi folytán, Velencében a zsidó élet sok szála csomósodott össze. Ez nemcsak az olasz zsidók életéről áll, hanem a külföldiekéről is, jelesül a keleti vagyis a levantei zsidók életéről, mert Velence központul szolgált mindazon zsidók számára, kik a hatalmas köztársasággal összeköttetésben álló országokban laktak. A velencei rabbiság nem volt ugyan külső hatalommal felruházva, de döntő erkölcsi tekintélylyel bírt, melynek következtében mind egyesek mind községek vitás ügyekben sűrűn folyamodtak hozzá döntés végett. Leó irásgyűjteménye tehát képet ad nemcsak a velencei, hanem az egész olasz zsidóság életéről."

Letters and musings of Rabbi Leon Modena, a Venetian Rabbi, ed. Yehuda Blau, Budapest, Part I, 1905. [in Hebrew].

Title(s), language
relation id. 643325
relation id. 648520
language hungarian
language english
language hebrew
Subject, content, audience
subject Vallástörténet
subject Magánlevelezés
subject Életrajz
subject Rabbinizmus irodalma
subject Olasz hebraizmus
subject Rabbi Leon Modena
subject Leone da Modena
subject rabbino italiano
subject ebraismo italiano
subject Leon Modena Rabi Hebreo da Venetia
subject velencei rabbiság
Table of contents
2. könyv [HEB]

Helyesbítések
Névmutatók
Bibliográfia (latin, héber betűs)
A levelek és az egész írásgyűjtemény, eredeti nyelven [HEB]
open table of contents
audience researchers
Creators, contributors
creator Kitvei Y. A. Modena
publisher Alkalay Adolf és Fia nyomda
contributor Yehuda Blau
Time and places
place of publishing Pozsony
spatial reference Velence (Venezia), Olaszország
location of physical object Budapest, Magyarország
date 1905-01-01
temporal reference XVI - XVII. század
Attributes
medium paper
extent p. 208 [3]
format PDF
Legal information
rightsholder Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Egyetemi Könyvtára
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Egyetemi Könyvtára, Budapest
identifier 44de1d317e1cc4af