Cultur Almanach I.

text
qualifiedcontent

"Jelen kiadványunk nyilvános előadásaink egy részét adja közre. Előadásaink szóltak a magyarországi zsidók történetéről, vallásunk eszméiről, a zsidóság egyetemes történetéről, köl­tészetéről, irodalmáról. Előadásaink a hazafias szellem szolgálatát és azt a valláserkölcsi elvet tartották szem előtt, mely az ember nemesítését, az egyén erkölcsi fejlesztését és nem a töme­gek leigázását célozza."

Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject Zsidó vallás
subject Zsidó egyetemes történelem
subject Zsidó költészet
subject Zsidó irodalom
subject Vallás erkölcs
audience researchers
Creators, contributors
publisher Jókai Könyvnyomda Műintézet
contributor Hevesi Simon
Time and places
place of publishing Budapest
spatial reference Magyarország
location of physical object Budapest
date 1911-01-01
temporal reference 1908-11
Attributes
medium paper
extent 183p.
format PDF
Legal information
rightsholder Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtára
identifier 593ac1570ea4d0c