A fizetőképtelenségi jog reformja

Törvénytervezet felvilágosító észrevételekkel

text
qualifiedcontent
Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject magánjog
subject polgári eljárásjog
subject csődjog
subject csődeljárás
subject kényszeregyezség
subject kényszer-végelszámolási eljárás
subject fizetésképtelenség
subject hitelezők védelme
subject jogszabálytervezet
Table of contents
Az Országos Hitelvédő Egylet felterjesztése a kormányhoz a fizető- képtelenségi jog reformja ügyében
I. Felvilágosító észrevételek a fizetőképtelenségről szóló törvénytervezethez
I. Bevezető rendelkezések
1. A fizetőképtelenség fogalma
2. Hatáskör
3. Officiozitás
4. Reféré
5. Ideiglenes intézkedés
6. Felfolyamodás korlátozása
II. Csődeljárás
1. Csődönkívüli támadójog alapján felfedezett csődvagyon
2. Nemzetközi jog
3. Különjogok érvénytelensége
4. Csődmegtámadás
5. Tömegtartozások. Szolgálati illetmények
6. Külön Idelégítésre jogosult hitelezők
7. Hitelezőközgyűlés
8. Csődválasztmány
9. Vagyonkezelés és értékesítés az OHE közbenjöttével
10. Választmány részéről szükséges jóváhagyás
11. Számadás
12. Osztályozó és felosztó terv
13. Pótbejelentés
14. Mentesítés
III. Kényszeregyesség

II. Törvénytervezet a fizetőképtelenségről
I. Rész. Csődeljárás
I. Fejezet. Csődnyitás
II. Fejezet. A csődnyitás joghatálya általában
III. Fejezet. A jogügyletek teljesítése
IV. Fejezet. A jogcselekmények megtámadása
V. Fejezet. Beszámítás
VI. Fejezet. Visszakövetelő jog.
VII. Fejezet. Elkülönítő jog
VIII. Fejezet. A tömeg hitelezői
IX. Fejezet. Külön kielégítő jog
I. Jelzálogjoggal biztosított hitelezők
II. Ingózálogjoggal biztosított hitelezők
X. Fejezet. Csődhitelezök
XI. Fejezet. Csődbíró. Tömeggondnok. Vagyonkezelő. Csődválasztmány.
XII. Fejezet. A tömeg zár alá vétele és leltározása
XIII. Fejezet. A cselekvő és szenvedő állapot előterjesztése és a közadós személyét tárgyazó intézkedések
XIV. Fejezet. Követelések bejelentése
XV. Fejezet. Első hitelezői közgyűlés. Csődválasztmány megválasztása
XVI. Fejezet. A csődvagyon kezelése és értékesítése
XVII. Fejezet. Számadás
XVIII. Fejezet. A csőd befejezése
XIX. Fejezet. Mentesítés
XX. Fejezet. A hitelezők jogai a csődmegszüntetése után
XXI. Fejezet. Eljárás szövetkezet csődjében
II. Rész. Kényszeregyesség
I. Fejezet. Az egyességi eljárás megindítása
II. Fejezet. A kérvény benyújtásának és éíz eljárás megindításának joghatálya
III. Fejezet. Magánegyességi eljárás
IV. Fejezet. Különleges rendelkezések a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok tekintetében
V. Fejezet. Vagyonfelügyelő, ellenőrző-biztos és ellenőrző bizottság
VI. Fejezet. Hitelezők.
VII. Fejezet. Egyességi tárgyalás. Egyesség
VIII. Fejezet. Az egyesség jóváhagyása. Az eljárás befejezése és megszüntetése
IX. Fejezet. Jogorvoslat
X. Fejezet.. Az egyesség joghatálya
XI. Fejezet. Kártérítés külön előnyök miatt
XII. Fejezet. Sommás kényszeregyességi eljárás
XIII. Fejezet. Záró rendelkezés
III. Rész. Kényszerfelszámolás
I. Fejezet. Az eljárás megindítása
II. Fejezet. A kényszerfelszámolás joghatálya
III. Fejezet. A vagyon átvétele. Biztosítási intézkedések
IV. Fejezet. A kényszerfelszámoló
V. Fejezet. Első hitelezői közgyűlés
VI. Fejezet. Hitelező-bizottság. Közgyűlés. Bírói döntés
VII. Fejezet. Számadás, költségek és díjak
VIII. Fejezet. Az eljárás befejezése és megszüntetése
IX. Fejezet. Záró rendelkezések
IV. Rész. Büntető rendelkezések
V. Rész. Záró, átmeneti és életbeléptető rendelkezések
open table of contents
audience researchers
Creators, contributors
creator Meszlény Artúr
publisher Országos Hitelvédő Egylet
Time and places
place of publishing Budapest
spatial reference Magyarország
spatial reference Magyar Királyság
location of physical object Budapest
date 1928-01-01
temporal reference 1928.
Attributes
medium paper
extent 190 p.
extent 23 cm
format PDF
Legal information
rightsholder Országgyűlési Könyvtár
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source Országgyűlési Könyvtár