A honosításról és a külföldiekről, magyar és külföldi jogi kutfők szerint Tájékozásul a törvényhozás terén

text
qualifiedcontent
Title(s), language
language hungarian
Subject, content, audience
subject közjog
subject nemzetközi magánjog
subject külföldiek jogállása
subject állampolgársági jog
subject honosítás
subject jogösszehasonlítás
Table of contents
Honosítási törvényeink 1848-ig
Reform-törekvések 1840-től 1848-ig
Az 1849 utáni állapotok
Az 1847-ki törvényjavaslat különösen
Az 1847-ki törvényjavaslat sorsa
A külföldi honosítási rendszerek a honosság megnyerését illetőleg
A honosság illetőleg polgárjog elvesztéséről
A külföldiek állása közjogi tekintetben
Magánjogi tekintetben átalában
Különösen
1) az idegeneknek jogi cselekményekrei személyes képessége
2) A jogügyletek, szerződések alakját s kellékeit illetőleg . 78 3) Vagyonra nézve
4) Házassági tekintetben
5) Az atyai hatalomra
6) A gyámságra nézve
7) Az öröklést illetőleg
8) A keresetek érvényesítését s birói határozatok végrehajtását illetőleg
Különösen a személyi illetőségre nézve
Az okiratokkali bizonyításra nézve
Belföldi bírói határozatoknak külföldöm végrehajtását illetőleg: Franczia-, Orosz-, Lengyel-, Angol-, Porosz-és Szászországban; Badenhan, Bajorországban, Tessin kantonban
A pápai államokban
Ausztriában
Hazánkban
Irányeszmék a jövőtörvényhozásra
open table of contents
audience researchers
Creators, contributors
creator Suhayda János
publisher Hartleben Adolf
Time and places
place of publishing Pest
spatial reference Magyarország
spatial reference Osztrák-Magyar Monarchia
spatial reference Magyar Királyság
spatial reference Európa
spatial reference Egyesült Államok
location of physical object Budapest
date 1867-01-01
temporal reference 19. század
Attributes
medium paper
extent 135 p
extent 19 cm
format PDF
Legal information
rightsholder Országgyűlési Könyvtár
access rights rights reserved - free access
Source and data identifiers
source Országgyűlési Könyvtár