A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók IX. vándorgyűlésének (Pest) emlékérme Bene Ferenc portréjával

image

Kör alakú, kétoldalas emlékérem, amelyet a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Gyűlése készíttetett az 1863-as (IX.) pesti vándorgyűlés alkalmára, Bene Ferenc (1775-1858) emlékére. Bene Ferenc 1841-ben indítványozta egy tudományos szervezet létrehozását, amely rendszeresen tart gyűléseket Pesten és más vidéki városokban. Ebből a kezdeményezésből született meg a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók társaságának vándorgyűlései. 1847-ig minden évben megtartották a vándorgyűléseket, majd a szabadságharc után az 1863-ban szerveztek újra gyűlést. Az erre az alkalomra készült emlékérmek a tagok aláírás útján gyűjtött költségén készültek. A résztvevők megvásárolhatták a bronz emlékérmeket egy, az ezöstöket pedig öt forintért. Előlapján Bene Ferenc (1775-1858) orvosprofesszor képmása bal profilból, körben felirat fut: "BENE FERENCZ ORVOSTUDOR SZÜL. 1775. MEGH. 1858.". A domború büszt alján a készítő jelzete olvasható: "I. D. BOEHM F.". Hátoldalán díszes koszorúban felirat: "A MAGYAR ORVOSOK / ÉS TERMÉSZETVIZSGÁ / LÓK GYŰLÉSE ALAPÍ / TÓJÁNAK ÉS NESZTO / RÁNAK HÁLA EM / LÉKÜL. / 1863".

Round memorial medal depicting Medical Professor Ferenc Bene, who was the founder of the Assembly of Hungarian Doctors and Nature Studying Society. On the verso: In Gratitude to the Founder and Expert of the Assembly of Hungarian Doctors and Nature Scientists 1863".

Title(s), language
language hungarian
language english
Subject, content, audience
subject érem
subject numizmatika
subject Bene Ferenc (1775-1858)
subject piarista
audience general
Creators, contributors
creator Joseph Daniel Böhm (1794-1865)
Time and places
spatial reference Bécs
spatial reference Wien
location of physical object Budapest
temporal reference 1863
Attributes
medium bronze
extent 4,2 x 4,2 cm
colour image polychrome
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2016.836.1.P