Lehajtott fejű Szűz Máriát, Keresztre feszített Krisztust és Gonzaga Szent Alajost ábrázoló szentkép búcsúkiváltsággal

image
qualifiedcontent

Lehajtott fejű Szűz Máriát, Keresztre feszített Krisztust és Gonzaga Szent Alajost ábrázoló szentkép búcsúkiváltsággal. A metszet három téglalap alakú mezőre oszlik. A bal oldali mezőben Szűz Mária portréja látható, feje körül sugárkoszorúval. A portré alatt felirat: "Er zeige dich eine Mutterzusein.". A középső mezőben keresztre feszített Krisztus jelenik meg, a kereszten "INRI" felirattal. A keresztfa két oldalán felirat: "Werein / Crucifix küsset, er- / langti Ja- hr, 40 tag / wer vor solchen 50- / ater unsers Aue Maria / bettet 1000 Jahr ablas / Bened XIII. Jessu dur / eh dein blut gib mir / des himmels gut." A kereszt körül megjelenő felirat szerint aki 1 év és 40 napon keresztül áhítattal csókol meg egy keresztet és elimádkozik 5 Miatyánkot és 5 Üdvözlégy Máriát, az XIII. Benedek pápa engedélyével 1000 évnyi búcsút nyer. A jobb oldali mezőben Gonzaga Szent Alajos félalakos portréja jelenik meg kezében feszülettel, fején glóriával. Alul felirat: "H. Aloisi seie mein Schuz Patron.".

Jesus on the cross with indulgence penance in the middle picture, the Virgin Mary is in the left picture, and Saint Aloysius Gonzaga is in the right picture.

Title(s), language
language hungarian
language german
language english
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject piarista
audience general
Time and places
location of physical object Budapest
temporal reference 18. század
Attributes
medium paper
extent 7,3 x 13 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2020.020.1.P