Búcsúkiváltsággal ellátott Szentháromság-cédula

image
qualifiedcontent

A Szentháromság ábrázolása búcsúkiváltsággal. Bal oldalon Krisztus felhőkön trónoló alakja látható, bal kezében kereszttel, jobb kezével pedig oldalsebére mutat. Jobb oldalon az Atyaisten ül, aki jobb kezével Krisztusra mutat, bal kezét földgolyóra teszi, ujjai között gyűrűt tart. Fejük felett a Szentlélek galambként ábrázolva repül. Mindhármukat dicsfény veszi körül. A lap alján olvasható felirat XIV. Kelemen pápa 1769 június 6-án, illetve 1770. június 26-án kelt rendeletei alapján kinyilvánítja, hogy ha valaki áhítattal és odaadó szívvel elimádkozza a kép alatt, illetve fölött olvasható német vagy latin nyelvű, Szentháromságot dicsőítő imádságot, az 100 nap búcsút nyer. Ha valaki a Szentháromság ünnepének vasárnapjain, illetve ennek nyolcadában mondja el az imát, az háromszor 100 nap búcsút nyer. Ha valaki pedig egy egész hónapon át, mindennap elmondja a dicsőítést, az teljes búcsút nyer. A képmező fölött felirat: "Sanctus. Sanctus. Sanctus. Dominus Deus exercituum plena est terra gloria tua Gloria Patri Gloria Fibio Gloria Spiritui Sancto.". A képmező alatt mondatszalagon felirat: "Heilig! Heilig! Heilig! Ist der Herr Gott der Herrscharen die Welt ist deiner Herlichkeit voll Ehr sei dem Vater dem Sohn Ehr dem H Geist". A képmező alatt felirat: "Wer dises mit Andacht und reumüthigen Her- zen zu Ihren der allerheiligsten Dreifaltigkeit spricht gewinnt 100 Tag Ablaß des Tags einmal dreimal aber an allen Sonntägen an den Fest der allerheiligsten Drefaltigkeit und dessen gantzen Octav. Wer estäglich also sprieht gewi- net des Monaths einmal Volkommenen Ablaß Ist verliehen worden von S. Päptlichen Heiligkeit Clemens den XIV. den 6 Juny 769 und den 26 Juny 770".

Copperplate engarving showing the Holy Trinity (Father, Son and Holy Spirit) on clouds in glory. There is an indulgence penance written under the picture in Latin, issued during Pope Clement XIV.

Title(s), language
language hungarian
language latin
language german
language english
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject piarista
audience general
Time and places
location of physical object Budapest
temporal reference 1770
Attributes
medium paper
extent 13,4 x 7,9
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2020.046.1.P