Jeremiás könyvének illusztrációja a Historiae Biblicae Veteris et Novi Testamenti című kiadványból

image
qualifiedcontent

A metszet a Szentírás könyveit, emblematikus jeleneteit illusztráló, először 1748-ban, Augsburgban kiadott Historiae Biblicae Veteris et Novi Testamenti (avagy Biblische Geschichten des Alten und Neuen Testaments) című kötetből származik. A száz, gazdagon illusztrált, kb. 315x210 mm-es fóliót tartalmazó kiadvány "Klauber Biblia" néven vált ismertté, mivel a kötet kiadója, illetve a rézmetszetek készítői az augsburgi Klauber-fivérek: Joseph Sebastian Klauber (1700–1768) és Johann Baptist Klauber (1712–1787?) voltak. Kérdéses azonban, hogy a Klauber testvérek voltak-e a metszetek inventorai, illetve rajzolói, ugyanis műhelymunkájukra jellemző volt, hogy más művészek tervei nyomán készítették el, majd adták ki metszeteik zömét. A "Klauber Biblia" esetében az Ó- és Újszövetséget bevezető allegorikus képeknél Johann Adam Stockmann (?1700-1783) neve szerepel, mint rajzoló. Valószínűsíthető, hogy a többi lap esetében is Stockmann volt az inventor és a rajzoló, a Klauber fivérek pedig a kivitelezők. Ez a metszetlap az "64." sorszámot viseli és Jeremiás próféta könyvének egyes jeleneteit ábrázolja. Bal felső sarokban "Ieremias" felirat. A képmező fölött felirat: "C. 36. Die ieiunii - legit Baruch sermones Domini. 23. Ioakim - rex volumen illud scidit, et proiecit in ignem. 26. et praecepit, út comprehen= derent Baruch et Ieremiam. - propterea dominus. 31. visi = / tabo contra eum - et adducam super Ieru / salem omne malum.". A középső képmező alján "C. 36." jelzet. A középső képmező keretén levő kisebb, Jeremiás könyvéből vett jeleneteket ábrázoló képek mellett a könyv fejezeteire vonatkozó jelzetek, melyek feloldása a képmező fölött, illetve alatt olvasható. A képmező alatt felirat: "Virgam vigilantem - video - et ollam succensam. 4. quia sapientes sunt / út faciant mala - urbes destructae st. 5. ad optimates loquar - judicium Dei- et magis hi confregerunt jugum. 10. a signis coeli nolite metuere. 11. ego - agnus - ad victimam. 13. implebo omnes habitatores Ierusale ebrietate : et dispergam eos. 18. sicut lutum in manu figuli, - vos in manu mea. 19. conteram populum istum - sicut vas figuli. 23. vae pastoribus - qui dilacerant gregem. 24, . Ficus bonae - Iuda, - et pessimae - Aegypti. 25 inebri- amini, et cadite, neque surgatis: neque sepelientur. 27. subiicite colla vestra sub iugo Babylonis. 29. Sedeciam et Achab - frixit Rex Babylonis - pro eo quod fecerint Stultitiam in Israel, et maechati st. 30. convertam Israel - servient Deo suo - et David regi suo. 32. Chaldaei succedent urbem, - et domos, in quarum domatibus - libabant - ad irritandum me. 38. principes regi: occidatur - siquidem - n quaerit pacem - et Sedecias: nec fas - regem vobis quidquam negare. - ergo projecerunt - Ieremiam, in lacum." Bal alsó sarokban a császári privilégium jelzete: "C.P.S.C.M.". Jobb alsó sarokban a készítők jelzete: "Klauber Cath. Sc. Et exc. A. V.".

Copperplate engraving from an engraving collection of the Brothers Klauber, which consists of a hundred engravings. It depicts the scenes of the Book of Jeremiah and has the number 64.

Title(s), language
language hungarian
language latin
language english
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject piarista
audience general
Creators, contributors
creator Johann Adam Stockmann (?1700-1783), Johann Baptist Klauber (1712–1787?), Joseph Sebastian Klauber (1700–1768)
Time and places
spatial reference Augsburg
location of physical object Budapest
temporal reference 1748
Attributes
medium paper
extent 32 x 20,6 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2020.073.6.P