Jónás könyvének illusztrációja a Historiae Biblicae Veteris et Novi Testamenti című kiadványból

image
qualifiedcontent

A metszet a Szentírás könyveit, emblematikus jeleneteit illusztráló, először 1748-ban, Augsburgban kiadott Historiae Biblicae Veteris et Novi Testamenti (avagy Biblische Geschichten des Alten und Neuen Testaments) című kötetből származik. A száz, gazdagon illusztrált, kb. 315x210 mm-es fóliót tartalmazó kiadvány "Klauber Biblia" néven vált ismertté, mivel a kötet kiadója, illetve a rézmetszetek készítői az augsburgi Klauber-fivérek: Joseph Sebastian Klauber (1700–1768) és Johann Baptist Klauber (1712–1787?) voltak. Kérdéses azonban, hogy a Klauber testvérek voltak-e a metszetek inventorai, illetve rajzolói, ugyanis műhelymunkájukra jellemző volt, hogy más művészek tervei nyomán készítették el, majd adták ki metszeteik zömét. A "Klauber Biblia" esetében az Ó- és Újszövetséget bevezető allegorikus képeknél Johann Adam Stockmann (?1700-1783) neve szerepel, mint rajzoló. Valószínűsíthető, hogy a többi lap esetében is Stockmann volt az inventor és a rajzoló, a Klauber fivérek pedig a kivitelezők. Ez a metszetlap az "68." sorszámot viseli és Jónás próféta könyvéből vett jeleneteket ábrázol. Bal felső sarokban "Ionas" felirat. A középső képmezőt keretező hajókon és vitorlákon levő kisebb képek mellett jelzetek láthatók, amelyek feloldása a képmező fölött, illetve alatt olvasható. A középső képmezőben az a jelenet látható, amikor a cethal kiköpi Jónást prófétát, alján "2.11." jelzet. (ld.: Jón 2,11" "Az Úr szólt a halnak, és az kivetette Jónást a szárazra."). A középső képmező felső és alsó keretén az ószövetségi kispróféták alakjai láthatók. A képmező fölött felirat: "C.1. Verbum Domini ad Ionam: - vade in Niniven, - et praedica: - et surrexit Ionas - ut iret in Tharsis. - Dominus autem misit ventum. - et dixit: me mittite in mare, et cessabit. - et miserunt: - et stetit mare.". A képmező alatt felirat: "2. Praeparavit Dominus piscem - ut deglutiret. et erat in ventre piscis tribus diebus, et - noctibus, et oravit - cum angustiaretur - anima, Domini recordatus sum: - quaecunque vovi, reddam pro salute Domino. 11. et evomuit Ionam. 3. et abut in Niniven, - et clamavit : - adhuc quadraginta dies, et Ninive subvertetur. - et vidit Deus Opera eorum, - et mi- sertus est. 4. Ionas - sedebat in umbra, donec videret, quid accideret civitati. - et praeparavit Dominus hederam - super caput ejus - (laboraverat enim). &c." Bal alsó sarokban a császári privilégium jelzete: "C.P.S.C.M.". Jobb alsó sarokban a készítők jelzete: "Klauber Cath. Sc. Et exc. A. V.".

Copperplate engraving from an engraving collection of the Brothers Klauber, which consists of a hundred engravings. It depicts the scenes of the Book of Jonah and has the number 68.

Title(s), language
language hungarian
language latin
language english
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject piarista
audience general
Creators, contributors
creator Johann Adam Stockmann (?1700-1783), Johann Baptist Klauber (1712–1787?), Joseph Sebastian Klauber (1700–1768)
Time and places
spatial reference Augsburg
location of physical object Budapest
temporal reference 1748
Attributes
medium paper
extent 31,8 x 20,7 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2020.073.9.P