A Makkabeusok könyvének illusztrációja a Historiae Biblicae Veteris et Novi Testamenti című kötetből

image
qualifiedcontent

A metszet a Szentírás könyveit, emblematikus jeleneteit illusztráló, először 1748-ban, Augsburgban kiadott Historiae Biblicae Veteris et Novi Testamenti (avagy Biblische Geschichten des Alten und Neuen Testaments) című kötetből származik. A száz, gazdagon illusztrált, kb. 315x210 mm-es fóliót tartalmazó kiadvány "Klauber Biblia" néven vált ismertté, mivel a kötet kiadója, illetve a rézmetszetek készítői az augsburgi Klauber-fivérek: Joseph Sebastian Klauber (1700–1768) és Johann Baptist Klauber (1712–1787?) voltak. Kérdéses azonban, hogy a Klauber testvérek voltak-e a metszetek inventorai, illetve rajzolói, ugyanis műhelymunkájukra jellemző volt, hogy más művészek tervei nyomán készítették el, majd adták ki metszeteik zömét. A "Klauber Biblia" esetében az Ó- és Újszövetséget bevezető allegorikus képeknél Johann Adam Stockmann (?1700-1783) neve szerepel, mint rajzoló. Valószínűsíthető, hogy a többi lap esetében is Stockmann volt az inventor és a rajzoló, a Klauber fivérek pedig a kivitelezők. Ez a metszetlap az "72." sorszámot viseli és a Makkabeusok második könyvének egyes jeleneteit ábrázolja. Bal felső sarokban "2. Machab." felirat. A középső képmező keretén levő kisebb képek mellett jelzetek, melyek feloldása a képmező fölött, illetve alatt olvasható. A képmező fölött felirat: "C.1.19. Cum in Persidem ducerentur Patres, - sacerdotes - Dei ignem de altari absconderunt. 20. cum praeterissent anni, nepotes illorum non invenerunt ignem, sed aquam - et sacrificia jussit sacerdos Nehemias aspergi ipsa aqua, utque sol refulsit, accensus est ignis.". (ld.: 2Mak 1,19-20: "Mert amikor atyáinkat elhurcolták Perzsiába, a jámbor papok vittek magukkal tüzet az égőáldozatok oltáráról, és elrejtették egy kiszáradt kúthoz hasonló üregben. Itt őrizték, úgyhogy a helyről nem is szerzett senki tudomást.Évek múltán úgy tetszett az Úrnak, hogy a perzsa király hazaengedje Nehemiást. Ekkor elküldte azoknak a papoknak az utódait a tűzért, akik elrejtették. Amikor ezek jelentették, hogy nem találtak tüzet, csak iszapos vizet, megparancsolta, hogy merítsenek belőle és vigyék oda neki."). A középső, központi képmező Héliodórosz büntetését ábrázolja. A képmező alján, középen "C. 3. 25." jelzet (ld.: 2Mak 3,25: "Megjelent ugyanis nekik egy paripa, rajta félelmetes lovas és díszes szerszám. Heliodornak rontott, és mellső lábaival lesújtott rá."). A képmező bal felső sarkában kisebb kép"3.35." jelzettel (ld.: 2Mak 3,35 "Heliodor áldozatot mutatott be az Úrnak, és nagy fogadalmat tett neki, amiért megőrizte életét. Nagyon barátságos volt Oniászhoz, és visszatért a királyhoz, seregével együtt."). A képmező jobb felső sarkában kisebb kép "5.24" jelzettel (ld.: 2Mak 5,24 "Végül elküldte a miziaiak parancsnokát, Apolloniuszt egy huszonkétezer férfiből álló csapattal, és megparancsolta neki, hogy a felnőtteket mind mészárolja le, az asszonyokat és a fiatalokat pedig adja el."). A képmező bal oldalán középen kisebb kép jelzettel utalva, mely történethez tartozik az illusztráció: "1.19". (ld.: 2Mak 1,19: "Mert amikor atyáinkat elhurcolták Perzsiába, a jámbor papok vittek magukkal tüzet az égőáldozatok oltáráról, és elrejtették egy kiszáradt kúthoz hasonló üregben. Itt őrizték, úgyhogy a helyről nem is szerzett senki tudomást."). A képmező jobb oldalán középen kisebb kép "1.20" jelzettel (ld: 2Mak 1,20: "Évek múltán úgy tetszett az Úrnak, hogy a perzsa király hazaengedje Nehemiást. Ekkor elküldte azoknak a papoknak az utódait a tűzért, akik elrejtették. Amikor ezek jelentették, hogy nem találtak tüzet, csak iszapos vizet, megparancsolta, hogy merítsenek belőle és vigyék oda neki."). A képmező bal alsó sarkában kisebb kép "3.9" jelzettel (ld.: 2Mak 3,9: "Amikor Jeruzsálembe érkezett, a főpap és a város barátságosan fogadta. Ő megemlítette a bejelentést, és elmondta, milyen szándékkal érkezett. Megérdeklődte azonban, hogy a dolog megfelel-e a valóságnak."). A képmező jobb alsó sarkában kisebb kép "3.29" jelzettel (ld.: 2Mak 3,29: "Így feküdt ott isteni erőtől sújtva, megfosztva a beszéd képességétől és a megmenekülés minden reményétől"). A képmező alatt felirat: "3. Heliodor benigne a summo sacerdote exceptus, narravit de - pecunia, cujus gratia adesset. - Sacerdos ostendit esse haec victualia viduarum et pupillorum.- Heliodorus, quod decreverat, perficiebat. 25. apparvit equus - habens sessorem : - is Heliodoro priores calces elisit. - alii duo juvenes - ex utraque parte flagellabant. 29. et portabatur - Dei cognita virtute - multus. 35. hostia Deo oblata, qui vivere illi concessit, et Oniae gratias agens, repedabat ad regem - Antiochum. - et ait - : si habes hostem - mitte -, et flagellatum recipies. 5. Contigit per - Ierusalem - videri diebus 40. per aera equites - et congressiones. 24. Apollonius, - feriatis Iudaeis - , omnes qui ad spectaculum processerant, trucidavit." Bal alsó sarokban a császári privilégium jelzete: "C.P.S.C.M.". Jobb alsó sarokban a készítők jelzete: "Klauber Cath. Sc. Et exc. A. V.".

Copperplate engraving from an engraving collection of the Brothers Klauber, which consists of a hundred engravings. It depicts the scenes of the Book of Maccabees and has the number 72.

Title(s), language
language hungarian
language latin
language english
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject piarista
audience general
Creators, contributors
creator Johann Adam Stockmann (?1700-1783), Johann Baptist Klauber (1712–1787?), Joseph Sebastian Klauber (1700–1768)
Time and places
spatial reference Augsburg
location of physical object Budapest
temporal reference 1748
Attributes
medium paper
extent 32,8 x 21,8 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2020.073.11.P