A Makkabeusok könyvének illusztrációja a Historiae Biblicae Veteris et Novi Testamenti című kötetből

image
qualifiedcontent

A metszet a Szentírás könyveit, emblematikus jeleneteit illusztráló, először 1748-ban, Augsburgban kiadott Historiae Biblicae Veteris et Novi Testamenti (avagy Biblische Geschichten des Alten und Neuen Testaments) című kötetből származik. A száz, gazdagon illusztrált, kb. 315x210 mm-es fóliót tartalmazó kiadvány "Klauber Biblia" néven vált ismertté, mivel a kötet kiadója, illetve a rézmetszetek készítői az augsburgi Klauber-fivérek: Joseph Sebastian Klauber (1700–1768) és Johann Baptist Klauber (1712–1787?) voltak. Kérdéses azonban, hogy a Klauber testvérek voltak-e a metszetek inventorai, illetve rajzolói, ugyanis műhelymunkájukra jellemző volt, hogy más művészek tervei nyomán készítették el, majd adták ki metszeteik zömét. A "Klauber Biblia" esetében az Ó- és Újszövetséget bevezető allegorikus képeknél Johann Adam Stockmann (?1700-1783) neve szerepel, mint rajzoló. Valószínűsíthető, hogy a többi lap esetében is Stockmann volt az inventor és a rajzoló, a Klauber fivérek pedig a kivitelezők. Ez a metszetlap az "73." sorszámot viseli és a Makkabeusok második könyvéből vett jeleneteket: a hét testvér megkínzását és kivégzését, illetve Antióchusz Epifánész halálát ábrázolja. Bal felső sarokban "2. Mach." felirat. A képmező fölött felirat: "C.7.1. Contigit septem fratres - cum matre compelli edere contra fas - carnes porcinas, flagris et taureis cruciatos.". (ld.: 2Mak 7,1: "Történt, hogy hét testvért is elfogtak, anyjukkal együtt. A király arra akarta őket kényszeríteni, hogy egyenek (a törvény tiltotta) sertéshúsból, ezért korbáccsal és szíjjal verték őket."). A félelmetetes kínzóeszközökkel keretezett központi képmező a sertéshúst visszautasító hét testvér megkínzását ábrázolja, a jelenetekre vonatokzó jelzetekkel. Jobbra lent ismét feltűnik a "C.7.1." jelzet. Fölötte "7.20" jelzet látható (ld. 2Mak 7,20: "Csodálnivaló, és örök emlékezetre méltó az anya, aki végignézte, mint halt meg mind a hét fia egyetlen napon. Erős lélekkel viselte, bízva az Úrban." Középen, a hóhér farönkjén a "7.2" jelzet olvasható (ld. 2Mak 7,2: "Az egyikük, aki a többiek nevében is beszélt, ezt mondta: „Mit akarsz tőlünk kérdezni vagy megtudni? Mert készen vagyunk rá, hogy inkább meghaljunk, semmint atyáink törvényeit áthágjuk.”). A központi képmező alatti rokokó keretezésű kartusban Antióchus Epifánész király halála látható "9." jelzettel (ld 2Mak 9,7: "Megparancsolta, hogy hajtsanak gyorsabban. De kiesett a robogó kocsiból, és oly szerencsétlenül esett, hogy testének minden tagja kificamodott."). A képmező alatt felirat: "7.2. Primus - ait: parati sumus mori, magis quam patrias Dei leges praevaricari. - Deus aspiciet veritatem, et consolabitur. Mortuo illo, sequentem deducebant ad illudendum. 20. supra modum autem mater mirabilis - singulos horabatur, - et cum adolescentior superesset, - inclinata ad illum ait: - Peto, nate, út aspicias ad coelum, - ita fiet út non timeas carnificem, et hic obiit. Post filios mater. 9. Antiochus tentavit expoliare templum. Superbe locutus - se Ierosolymam - congeriem sepulchri Iudaerum facturum. - sed Deus percussit eum, et contigit de curru cadere. - et qui sibi videbatur - fluctibus maris imperare, - coepit ad agnitionem sui venire, divina admontibus plaga - et orabat Dominum, a quo non erat misericordiam con secuturus. - et scripsit ad Iudeas in modum deprecationis : - Optimis civibus Iudaeis." Bal alsó sarokban a császári privilégium jelzete: "C.P.S.C.M.". Jobb alsó sarokban a készítők jelzete: "Klauber Cath. Sc. Et exc. A. V.".

Copperplate engraving from an engraving collection of the Brothers Klauber, which consists of a hundred engravings. It depicts the scenes of the Book of Maccabees and has the number 73.

Title(s), language
language hungarian
language latin
language english
Subject, content, audience
subject metszet
subject rézmetszet
subject piarista
audience general
Creators, contributors
creator Johann Adam Stockmann (?1700-1783), Johann Baptist Klauber (1712–1787?), Joseph Sebastian Klauber (1700–1768)
Time and places
spatial reference Augsburg
location of physical object Budapest
temporal reference 1748
Attributes
medium paper
extent 32,8 x 21,8 cm
format jpeg
Legal information
rightsholder Piarista Rend Magyar Tartománya
access rights research permit needed
Source and data identifiers
source Piarista Múzeum
registration number 2020.073.12.P